21.5 C
Polska
poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV z elementmi języka angielskiego

Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV z elementmi języka angielskiego

Temat: Fractions – revision

Cele lekcji

Ogólne:

 • powtórzenie oraz doskonalenie wiadomości o ułamkach zwykłych

Operacyjne – uczeń potrafi:

 • wymienić słownictwo związane z ułamkami po polsku i angielsku
 • skracać i rozszerzać kąty
 • dodawać i odejmować ułamki zwykłe
 • porównywać ułamki zwykłe
 • konstruować krótkie wypowiedzi w języku angielskim na zadane pytania

Metody i formy pracy:

 • pogadanka – przypomnienie podstawowego słownictwa związanego z lekcją
 • gra dydaktyczna – Play Factile
 • praca z całą klasą, indywidualna oraz w grupach

Środki dydaktyczne:

 • prezentacja wprowadzająca do lekcji na tablicy interaktywnej
 • karty pracy
 • interaktywny Quiz: https://www.playfactile.com/edit/vulgarfraction1

Przebieg lekcji

 1. Czynności organizacyjne oraz podział klasy na 5 grup.
 2. Wprowadzenie uczniów do lekcji.
 3. Wykonanie ćwiczeń wprowadzających mających na celu przypomnienie ułamków zwykłych oraz niezbędnego słownictwa angielskiego związanego z tematem – karta pracy.
 4. Sprawdzenie wiedzy za pomocą gry dydaktycznej w aplikacji Play Factile: https://www.playfactile.com/edit/vulgarfraction1
 5. Podsumowanie osiągniętych wyników.
Pobierz scenariusz z załącznikami

Scenariusz lekcji matematyki opracowała: Barbara Wojciechowska – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY