23.5 C
Polska
sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Konspekt lekcji przyrody z elementami języka angielskiego dla klasy IV

Konspekt lekcji przyrody z elementami języka angielskiego dla klasy IV

Temat: The weather – powtórzenie.

Dział programowy:

Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze.

Czas trwania:

45 minut

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

Składniki pogody. Obserwujemy pogodę.

Cele lekcji:

 • szerzenie idei dwujęzyczności poprzez nauczanie treści z podstawy programowej wykorzystując język polski i język angielski zamiennie;
 • zachęcenie i motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie nauki języka obcego;
 • podsumowanie wiedzy na temat składników pogody.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia:

Na dzisiejszej lekcji dowiem się jak prawidłowo używać słownictwa i zwrotów anglojęzycznych:

 • opisując pogodę;
 • odczytując wskazania termometru;
 • odczytać dane z mapy pogody Polski;
 • opisując pogodę w danej porze roku.

Co uczniowie będą potrafili po lekcji – nacobezu:

Wykorzystując słownictwo i zwroty anglojęzyczne, po dzisiejszej lekcji będę potrafił(-a):

 • opisać pogodę danego dnia;
 • odczytać wskazania termometru;
 • odczytać dane z mapy pogody Polski;
 • opisać pogodę w danej porze roku.

Metody pracy:

słowne – pogadanka, elementy dyskusji; oglądowe; oparte na działalności praktycznej uczniów

Środki dydaktyczne:

karty pracy (Weather – What’s the word?, Where does it go?, What’s the weather like in….?; weather flashcards

(weather flashcards and worksheet about the weather – pobrane zostały ze strony internetowej https://learnenglishkids.britishcouncil.org)

Materiały pomocnicze:

termometr pokojowy i/lub zaokienny

Przebieg lekcji

Na każdym etapie lekcji wykorzystywane są krótkie polecenia kierowane do uczniów w języku angielskim (powitanie, sprawdzenie listy obecności, pochwała uczniów, prośba o uwagę, podsumowanie lekcji).

Faza wprowadzająca:

 • sprawy organizacyjno-porządkowe (sprawdzenie listy obecności; sprawdzenie pracy domowej);
 • nawiązanie do poprzedniego tematu lekcji związanego ze składnikami pogody i obserwacją pogody;
 • nauczyciel podaje uczniom temat oraz cele lekcji.

Faza główna:

 • Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło „The weather” oraz prosi uczniów o stworzenie mapy myśli i podanie skojarzeń z w/w zagadnieniem. W razie potrzeby nauczyciel pomaga uczniom i wspólnie uzupełniają mapę myśli.
 • Nauczyciel dzieli uczniów w pary. Każda z par otrzymuje zestaw z rozsypanką zawierającą znaki synoptyczne oraz karteczki z nazwami składników pogody w języku angielskim. Zadaniem uczniów jest dopasowanie nazwy do danego znaku synoptycznego. Po czym każdy uczeń otrzymuje kartę pracy (What’s the word?), na której indywidualnie ma dopasować nazwy do znaków synoptycznych, a następnie wpisać poznane słowa w odpowiednie miejsca w tabeli dotyczącej cech charakterystycznych pogody w kraju w określonych porach roku (Where does it go?).
 • Nauczyciel pokazuje uczniom termometr pokojowy. Zadaniem uczniów jest odczytanie wskazań na termometrze.
 • Każdy uczeń otrzymuje kartę pracy What’s the weather like in…?. Taką samą mapę nauczyciel wyświetla na tablicy multimedialnej. Nauczyciel wraz z uczniami omawia mapę pogody Polski poprzez zadawanie uczniom krótkich pytań, np. What’s the weather like in Gdańsk? What’s the temperature in Kraków? Uczniowie udzielają krótkich odpowiedzi np. It’s sunny. It’s twenty six Celsius degrees.

Faza podsumowania:

Podsumowanie celów lekcji następuje przy udziale uczniów, których zadaniem jest dokończenie niżej podanych zdań:

Na dzisiejszej lekcji:

 • Dowiedziałem(-am) się ……………………
 • Było dla mnie łatwe ……………………….
 • Było dla mnie trudne ………………………
 • Atmosfera na lekcji była …………………….


Praca domowa:

Powtórzyć słownictwo i zwroty anglojęzyczne wykorzystywane na dzisiejszej lekcji.

Załączniki:

 • Weather flashcards

Pobrane ze strony British Council https://learnenglishkids.britishcouncil.org/flashcards/weather-flashcards

 • Worksheet about the weather (Weather – what’s the word? / Where does it go?)

Pobrane ze strony British Council https://learnenglishkids.britishcouncil.org/worksheets/weather

 • What’s the weather like in….? – przykładowa mapa pogody dla Polski

Autor: Katarzyna Juszczak – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY