8.1 C
Polska
sobota, 2 marca, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Scenariusz lekcji wychowania do życia w rodzinie z elementami języka angielskiego dla...

Scenariusz lekcji wychowania do życia w rodzinie z elementami języka angielskiego dla klasy IV

1. Cel główny:

 • utrwalenie znanych i poznanie nowych słówek z języka angielskiego

2. Temat lekcji:

Święta Bożego Narodzenia

3. Cele szczegółowe – uczeń:

 • pamięta przetłumaczone przez siebie słówka związane z tematem świąt
 • rozumie tekst piosenki świątecznej
 • potrafi śpiewać świąteczną piosenkę „Last Christmas”
 • potrafi wyszukać w tekście wskazane przez nauczyciela słówka
 • potrafi ułożyć wybrane słówka względem kolejności w tekście piosenki

4. Metody:

 • indywidualna, w parach i grupowa

5. Środki dydaktyczne:

 • karta z tekstem piosenki „Last Christmas”
 • rozsypanka słów do poukładania w kolejności podczas słuchania piosenki

6. Opis przebiegu lekcji:

 • rozdanie dzieciom tekstu piosenki „Last Christmas”
 • dwukrotne zaśpiewanie piosenki
 • rozdanie dzieciom rozsypanki ze słówkami w języku angielskim, które występują w tekście piosenki – jedna rozsypanka na parę uczniów
 • polecenie ułożenia słów rozsypanki w kolejności, w jakiej występują w tekście piosenki; dwukrotne wysłuchanie piosenki i próba ułożenia/poprawienia już ułożonych słów – praca w parach
 • sprawdzenie przez nauczyciela efektów pracy uczniów
 • wspólne tłumaczenie słówek z rozsypanki (na odwrocie) i tworzenie z nich fiszek; znane słowa dzieci zapisują same, nieznane zaś tłumaczone z nauczycielem, śpiewanie piosenki kolejny raz
 • powtórzenie znajomości tłumaczenia niektórych, losowo wybranych słów
Pobierz scenariusz załacznikami

Autor: Katarzyna Pabjańczyk – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY