17.7 C
Polska
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaNajpopularniejsze9 czerwca Dzień Przyjaciela - scenariusz zajęć „Dobrze mieć przyjaciela"

9 czerwca Dzień Przyjaciela – scenariusz zajęć „Dobrze mieć przyjaciela”

Cele główne:

 • kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka
 • uwrażliwianie na wartość, jaką jest przyjaźń
 • ćwiczenie umiejętności formułowania własnych sądów

Formy pracy:

 • praca z całą grupą
 • indywidualna

Metody pracy:

 • czynnościowe – zadań stawianych do wykonania
 • słowne – rozmowa kierowana, instruktaż
 • oglądowe – praca z ilustracją
 • metody ekspresji technicznej i plastycznej
 • gry i zabawy dydaktyczne

Środki dydaktyczne:  

 • ilustracje osób i zwierząt (załącznik)
 • przeczytane gazety i czasopisma
 • nożyczki, kleje, kartki w ilości wystarczającej dla każdego dziecka
 • piłka
 • miseczka wypełniona wodą

Dobrze mieć przyjaciela

1. Zamknięty krąg

 • Dzieci stoją w kręgu.
 • Chętne dziecko opuszcza krąg.
 • Próbuje do niego wrócić, dzieci tworzące krąg mu to uniemożliwiają.
 • W zabawie uczestniczą inne chętne dzieci.
 • Dzieci wymieniają się refleksją – jak to jest czuć się osamotnionym?

2. Co je łączy?

 • Prowadzący prezentuje dzieciom ilustracje ludzi i zwierząt.
 • Dzieci zastanawiają się, co może łączyć osoby i zwierzęta przedstawione na ilustracjach.
 • Dzieci wspólnie z prowadzącym ustalają, że wszystkie ilustracje przedstawiają przyjaciela.
 • Dzieci zastanawiają się, kto może zostać przyjacielem?

3. Sylwetka przyjaciela

 • Prowadzący zaprasza dzieci do stolików, na których są przygotowane czasopisma, nożyczki, kleje, kartki.
 • Zadaniem dzieci jest stworzenie postaci przyjaciela z elementów wyciętych z gazet. Zwracamy uwagę na to, co jest istotne w przyjaźni – wiek, wygląd, kolor skóry, cechy charakteru, a może zainteresowania?
 • Porównujemy wykonane sylwetki. Formułujemy wniosek, że każdy, niezależnie od tego, jak wygląda, ma szansę stać się i zyskać przyjaciela.

4. Jaki powinien być przyjaciel?

 • Prowadzący zapoznaje dzieci z różnymi sytuacjami. Prosi je o podzielenie się, jakie uczucia im towarzyszą.
 • Jak się czujesz, gdy:

– druga osoba pomaga ci sprzątać zabawki

– kolega/koleżanka przytula cię

– ktoś mówi, że cię lubi

– spędzasz czas z osobą, którą lubisz.

Na podstawie rozmowy dzieci ustalają cechy, jakie posiada przyjaciel oraz co jest istotne, aby przyjaźń mogła zaistnieć.

5. Co jest ważne w przyjaźni?

 • Dzieci wraz z prowadzącym stają w kręgu.
 • Prowadzący rzuca kolejno piłkę do dzieci, wypowiadając zdanie dotyczące przyjaźni, np.

– Lubię, gdy mój przyjaciel…

– Chciałbym, żeby mój przyjaciel …

– W przyjaźni jest ważne dla mnie …

 • Dziecko, które złapało piłkę, kończy rozpoczęte zdanie i odrzuca piłkę do prowadzącego.

6. Czara przyjaźni

 • Dzieci siedzą w kręgu.
 • Prowadzący przekazuje siedzącemu obok niego dziecku miseczkę wypełnioną wodą. Mówi mu miłą rzecz, np. Lubię twój uśmiech.
 • Dziecko przekazuje miseczkę koleżance/koledze obok, uważając, żeby nie rozlać wody. Wraz z miseczką przekazuje miłe słowa.
 • Dzieci kolejno przekazują miseczkę i wymieniają pozytywne komunikaty.

Modyfikacje i pomysły do pracy:

 • Podczas zajęć lub w dalszej części dnia można zaproponować dzieciom zabawy  z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego opartego na relacji „razem”, np.:

– wioślarz – dzieci siedzą naprzeciw siebie, chwytają się za ręce i naprzemiennie przeciągają – raz jedno dziecko kładzie się na placach, raz drugie

– rower – dzieci leżą na plecach, łączą swoje stopy ze stopami partnera i naśladują ruch nóg potrzebny do jazdy na rowerze.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Bibliografia:

L. Bormans, Przyjaźń. Opowiastki dla dzieci, wyd. Papilon, Poznań 2019

U. Stark, Mój przyjaciel Percy, Buffalo Bill i ja, wyd. ZAKAMARKI, Poznań 2020


Autor: Urszula Wesół – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog specjalny

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

PODOBNE ARTYKUŁY