23.6 C
Polska
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Scenariusz lekcji wychowawczej - Dogadajmy się – pomówmy o komunikacji

Scenariusz lekcji wychowawczej – Dogadajmy się – pomówmy o komunikacji

Cele:

 • rozwijanie umiejętności komunikacji między ludźmi,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych: otwartości wobec innych, szacunku, asertywności, komunikowania swoich potrzeb.

Formy pracy:

 • praca z całą grupą,
 • praca w parach,
 • praca indywidualna.

Metody:

 • gry i zabawy dydaktyczne i integracyjne,
 • burza mózgów,
 • rozmowa,
 • metody oglądowe – praca z grafiką,
 • metody czynnościowe – zadań stawianych do wykonania, praktycznego działania.

Środki dydaktyczne:

rolka papieru toaletowego, dowolna tablica (suchościeralna, flipchart), arkusze papieru i pisaki, kłębek wełny, załączniki – infografiki i karteczki z ćwiczeniami

Przebieg:

1. Rozpoczęcie – zabawa z rolką

Uczniowie siadają w kręgu, podają sobie rolkę papieru toaletowego. Każda osoba odrywa kawałek papieru – tyle listków, na ile ma ochotę. Po zaopatrzeniu się w papier, uczestnicy dzielą się dowolnymi informacjami na swój temat, jednocześnie zwijając papier w rulon – mówią tak długo, jak długo trwa zwijanie papieru.

2. Koło fortuny

Nauczyciel rysuje na tablicy jedenaście kwadratów, wpisując w nie kolejno podawane przez uczniów litery, aż zostanie utworzone hasło: KOMUNIKACJA.

Następnie uczniowie w toku burzy mózgów dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak rozumieją termin komunikacja.

Pytania pomocnicze:

 • Czym jest komunikacja?
 • Jakie są elementy komunikacji?
 • Jaki jest cel komunikacji?
 • Co jest potrzebne, żeby komunikacja była udana?

Nauczyciel zbiera pomysły uczniów i porządkuje zgromadzoną wiedzę za pomocą infografiki (załącznik 1).

3. Różne sposoby na komunikację

Uczniowie pracują w parach – jedna osoba losuje hasło (załącznik 2) i próbuje je przekazać drugiej na różne sposoby: ruchem, gestem, obrazem, mimiką, nie można jednak używać słów.

Po zakończonym ćwiczeniu uczniowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co pomaga, a co przeszkadza w komunikacji. Nauczyciel lub jeden z uczniów zbiera wypowiedzi, przedstawiając je na grafice (propozycja w załączniku nr 3) w formie mostów (czynników wspierających komunikację) lub kamieni (utrudnień w komunikacji).

Przykładowe propozycje:

Mosty – pomaga w komunikacji:Kamienie – przeszkadza w komunikacji:
– kontakt wzrokowy,
– gesty,
– mimika,
– aktywne słuchanie – dopytywanie, zebranie dodatkowych informacji.
– brak zainteresowania,
– niepełne, nieprecyzyjne informacje,
– dystans fizyczny, zamknięta postawa,
– skupienie nadawcy tylko na sobie – brak zainteresowania odbiorcą wypowiedzi.

4. Przepis na komunikację

Na bazie poprzedniego ćwiczenia uczniowie zastanawiają się, jak powinien być skonstruowany skuteczny komunikat. Nauczyciel ponownie podsumowuje wypowiedzi podopiecznych i zestawia je z infografiką (załącznik 4).

Następnie uczniowie ćwiczą formułowanie komunikatów z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w przykładowych sytuacjach (załącznik 5).

5. Zakończenie – zabawa z kłębkiem wełny

Uczniowie ponownie stają w kręgu. Podają między sobą kłębek wełny, rozwijając go i tworząc pajęczynę. Przy przekazaniu kłębka dzielą się informacją, którą uznali podczas zajęć za szczególnie przydatną lub interesującą.

Bibliografia:

 • M. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku życia, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016
 • B. Solecka, Kształtowanie umiejętności interpersonalnych u uczniów Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chociacnowie w ramach procesu wspomagania szkoły w rozwoju, zasoby Ośrodka Rozwoju Edukacji (https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=20206), Warszawa 2018

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Urszula Wesół – pedagog, pedagog specjalny

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

PODOBNE ARTYKUŁY