22.6 C
Polska
środa, 19 czerwca, 2024
Strona głównaNajpopularniejsze„Nie zapominaj o …" Dzień Niezapominajki - scenariusz zajęć

„Nie zapominaj o …” Dzień Niezapominajki – scenariusz zajęć

Dzień Polskiej Niezapominajki jest to święto przyrody obchodzone 15 maja, które ma na celu promowanie jej walorów, przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Święto ma także na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.

Cele główne:

 • stymulowanie rozwoju procesów poznawczych – spostrzegania, wnioskowania, pamięci
 • kształtowanie postawy wrażliwości i dbałości o otoczenie

Formy pracy:

 • praca z całą grupą
 • indywidualna

Metody pracy:

 • czynnościowe – zadań stawianych dziecku do wykonania, ćwiczeń, kierowania aktywnością dziecka, samodzielnych doświadczeń dzieci
 • słowne – praca z wierszem, z zagadką, instrukcje i objaśnienia
 • oglądowe – praca z ilustracją
 • metody ekspresji muzycznej i ruchowej

Środki dydaktyczne:  

 • tekst utworu „Na łące”
 • ilustracje kwiatów (załącznik)
 • ilustracje przedstawiające sytuacje z życia codziennego (załącznik)
 • teksty ważnych zasad (załącznik)
 • 10 drobnych przedmiotów dostępnych w sali, np. zabawki, książki, przybory plastyczne, naczynia
 • niebieska tkanina
 • nagranie muzyczne „Taniec kwiatów” oraz sprzęt do jego odtworzenia

Uwagi organizacyjne:  

Dzieci podczas spaceru szukają wiosennych kwiatów.

Nie zapominaj o…

Przebieg zajęć:

 1. Zabawa na dobry początek – Na łące

Dzieci siedzą w kole. Prowadzący czyta wiersz, dzieci ilustrują ruchem jego treść:

Na rozległej łące znajdziesz cudów tysiące.

(dzieci rozkładają szeroko ręce)

Lata motyl skrzydlaty,

(naśladują dłońmi ruch latania)

Pięknie pachną kwiaty

(głęboki wdech nosem).

Tutaj pszczoła leci,

(naśladowanie bzyczenia pszczół)

Nad łąką słońce leci

(kreślenie koła w powietrzu).

Wszyscy się uśmiechamy, naszą łąkę kochamy!

źródło: opracowanie własne

2. Wyprawa na łąkę

Dzieci poruszając się w rytm muzyki odszukują rozmieszczone w sali ilustracje przedstawiające kwiaty i gromadzą je na dywanie. Wspólnie omawiają, porównują cechy kwiatów. Prowadzący zadaje dzieciom zagadkę:

Drobne kwiatki błękitne jak niebo,

Możesz je podziwiać z kolegą.

Rosną ukryte gdzieś w trawie,

Tak drobne, że nie widać ich prawie.

źródło: opracowanie własne

Rozwiązaniem zagadki jest niezapominajka. Prowadzący kieruje uwagę dzieci na nazwę kwiatka, pytając o czym nie należy zapominać? O czym powinniśmy pamiętać na co dzień?

3. Przypominajki ważnych spraw

Na dywanie są rozłożone i odwrócone ilustracje przedstawiające sytuacje z życia codziennego (można je również zasłonić kartkami). Dzieci odsłaniają ilustracje, zastanawiają się, o jakiej ważnej zasadzie postępowania na co dzień nam przypominają. Prowadzący czyta telegramy – przypominajki. Dzieci dopasowują tekst do ilustracji. Ilustracje i telegramy można następnie umieścić w widocznym miejscu w sali, tworząc Kodeks codziennego postępowania.

4. Ćwiczymy pamięć

Prowadzący zaprasza dzieci do ćwiczeń rozwijających pamięć. Na środku dywanu rozkłada 10 przedmiotów. Dzieci przyglądają im się przez chwilę, po czym zamykają oczy. Nauczyciel zabiera dwie rzeczy, dzieci identyfikują brakujące przedmioty.

Prowadzący mówi zdanie: Do kosza na piknik wkładam…uzupełniając je dowolnym słowem, np. obrus. Kolejne dziecko powtarza zdanie uzupełniając je własnym pomysłem, np. Do kosza na piknik wkładam obrus i talerz. Kolejne dzieci powtarzają i wydłużają zdanie.

5. Niebieska fala

Dzieci stojąc w kręgu trzymają niebieską, zwiewną tkaninę. Delikatnie poruszają materiałem w rytm muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=zb4uSjaoxq8. Po zakończonej zabawie dzieci ostrożnie kładą tkaninę na podłodze, a następnie delikatnie kładą się na niej plecami. Wykonują kilka głębokich oddechów (wdech nosem, wydech ustami).

Modyfikacje i pomysły do pracy:

 • Dzieci mogą założyć własny kwiatowy ogródek, pamiętając, żeby dbać o rośliny.
 • Wyhodowane rośliny mogą posłużyć do stworzenia albumu – zielnika, który może służyć do utrwalania i przypominania wiadomości o kwiatach.
 • Dzieci mogą również wykonać kolaż ze zdjęć przypominających ważne chwile – z życia grupy lub jako indywidualny upominek dla bliskiej osoby.
 • Ilustracje przedstawiające kwiaty można zalaminować, rozciąć i stworzyć puzzle.

Pobierz załączniki

Bibliografia:

https://www.ekokalendarz.pl/dzien-niezapominajki-pakiet-edukacyjny/#more-946, dostęp z dnia 13.03.2021

https://pl.wikipedia.org/

Z. Yuval, Wielka księga kwiatów, wyd. Wilga, Warszawa 2021


Autor: Urszula Wesół

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

PODOBNE ARTYKUŁY