10.7 C
Polska
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Lekcja języka polskiego dla klasy IV z wykorzystaniem elementów języka angielskiego

Lekcja języka polskiego dla klasy IV z wykorzystaniem elementów języka angielskiego

Temat: Szkoła na Czarnym Lądzie

Cele operacyjne – uczeń:

 • wskazuje elementy świata przedstawionego (miejsce akcji, czas, bohaterów)
 • porównuje własne doświadczenia do doświadczeń bohaterów
 • nazywa wartości ważne dla bohaterów utworu
 • wskazuje na mapie państwa, o których mowa w czytance (nazywa je po polsku i po angielsku)
 • porównuje swoją szkołę ze szkołą w Ruandzie (po polsku i angielsku)
 • utrwala i poznaje słownictwo w języku angielskim związane ze szkołą

Metody i formy pracy:

 • indywidualna, grupowa
 • praca z tekstem
 • odpowiadanie na pytania do tekstu
 • wskazywanie na mapie
 • wypełnianie tabeli odnoszącej się do tekstu
 • ćwiczenia językowe

Materiały:

 • Podręcznik do klasy 4 „Miedzy nami” A. Łuczak, A. Murdzek, czytanka „Dzieci z Czarnego Lądu” R. Piątkowskiej
 • Załącznik nr 1 (tabelka)
 • Załącznik nr 2 (karta pracy)

Przebieg lekcji

(przy założeniu, że uczniowie wcześniej zapoznali się z tekstem)

1. Faza organizacyjna

 • Sprawdzenie listy obecności

– Listen to your names and say present or absent?

2. Faza właściwa

 • Co wiemy o Elce i Tymku – bohaterach czytanki?

Tymek i Ela to rodzeństwo, Tymek uczy się w szkole podstawowej, a Elka jest nauczycielką angielskiego, przez rok pracowała w Zambii, ucząc tamtejsze dzieci.

 • Co jest tematem rozmowy bohaterów?

Elka opowiada bratu o swoich doświadczeniach w pracy w Afryce, dokładniej mówi o Nathanie i Chamie.

 • Jakie państwa afrykańskie pojawiają się w tekście?

Uczniowie pokazują je także na mapie. Można w ramach podpowiedzi podać uczniom pierwszą literę i zapisać je na tablicy w dwóch językach.

 • Z-ambia/Zambia
 • R-uanda/Rwanda
 • S-udan/ Sudan
 • K-enia/Kenia
 • U-ganda/Uganda

Następnie wykorzystując translator Google odtworzyć prawidłową wymowę nazw państw – uczniowie powtarzają.

Wniosek: Zapisujemy nazwy prawie tak samo, ale wymowa jest różna.

 • Jaki klimat panuje w środkowej Afryce?

What’s the weather like In Africa?

Is it hot or cold? How hot is it? (It is very hot.)

Do you like hot temperature? (I don’t like heat.)

 • Let’s open the books, page 118.
 • Charakteryzujemy Nathana I Chamę – w postaci kwestionariusza – wypełnioną kartę uczniowie wklejają do zeszytu. Można podzielić klasę na dziewczyny i chłopców – każda grupa zajmuje się jedną z postaci, a następnie odczytujemy wyniki pracy.
 • Co jest ważne dla bohaterów? (rozmowa kierowana z całą klasą, zgłaszają się ochotnicy).
 • to, żeby zdobyć wykształcenie
 • wykształcenie to szansa na lepsze życie
 • żeby wyrwać się z biedy
 • pomóc swoim bliskim
 • zmienić państwo/miejsce, w którym żyją
 • i Nathan i Chama wybierają zawody, w których mogą działać dla innych, pomagać ludziom
 • Co jest dla nich wartością? (nauka, wykształcenie, rodzina)
 • Co jest wartością dla Eli, która pracowała w Afryce? (pomaganie słabszym, działanie na rzecz innych, wyrównywanie szans; można wytłumaczyć dzieciom to pojęcie).
 • Let’ read about school In Rwanda… (str. 120).
 • Karta pracy – słownictwo związane ze szkołą – Załącznik nr 2

A) Łączenie obrazka z odpowiednim słowem.

B) Wyjaśnienie znaczenia słów takich jak:

teachers, notebooks, school uniform, students, computers, canteen, classrooms, interactive whiteboard, posters, books, chairs, school playground.

What do we have in our school/ in our class? (dzieci zapisują swoje zdania w zeszycie)

np. We have classrooms, school playground, Interactive whiteboard.

In our classes we have desks, chairs, boards, books, posters ect.

Children in Rwanda don’t have desks, chairs, books, boards…

3. Faza podsumowująca

 • Dlaczego dostęp do edukacji jest tak ważny dla dzieci w różnych częściach świata? Czy jest on ważny także dla nas, uczniów w Polsce? Uzasadnij swoje zdanie (swobodne wypowiedzi uczniów).
Pobierz scenariusz załącznikami

Autor: Agata Drewnicz-Kaczmarek – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY