10.7 C
Polska
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościLiteratura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – szkolenie z biblioterapii

Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – szkolenie z biblioterapii

Serdecznie zapraszamy nauczycieli – m.in. wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, bibliotekarzy, wychowawców świetlic, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kolejną edycję szkolenia webinarowego z biblioterapii do prowadzonej przez nas akredytowanej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS.

Data szkolenia: 26 sierpnia w godz. 15.30-19.30

Treści szkoleniowe:

  1. Książka jako przestrzeń do dialogu z uczniem. Praktyczne zastosowania bajkoterapii, poezjoterapii i biblioterapii w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela.
  2. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Książka w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych: z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD, ze spectrum autyzmu i zespołem Aspergera oraz osobami niepełnosprawnymi i borykającymi się z problemem depresji.
  3. Czytaj i miej odwagę być mądrym! Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów. Metody stymulacji pamięci i procesu koncentracji oraz rozwoju intelektu. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe, wnioskowanie, klasyfikowanie oraz wzbogacające wiedzę ogólną.
  4. Co stoi na przeszkodzie? Literatura w budowaniu poczucia wartości dzieci i młodzieży oraz umacnianiu wiary we własne możliwości.
  5. Tworzenie „bazy pomysłów” twórczych form pracy z książką. Prezentacja scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych modeli postępowania biblioterapeutycznego.

Prowadząca: dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej

Szczegółowe informacje i zapisy TUTAJ

PODOBNE ARTYKUŁY