25.7 C
Polska
sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaEdukacja wczesnoszkolnaEdukacja przyrodniczaUtrwalanie znajomości pór roku i miesięcy - scenariusz zajęć

Utrwalanie znajomości pór roku i miesięcy – scenariusz zajęć

Temat zajęć: Całoroczny ogród – utrwalanie znajomości pór roku oraz miesięcy

Cele operacyjne – uczeń:

 • wymienia poprawnie nazwy pór roku
 • wymienia poprawnie nazwy miesięcy
 • przyporządkowuje miesiące do pór roku
 • wykonuje pracę plastyczną inspirowaną porami roku
 • potrafi określić porę roku na podstawie obserwacji przyrody

Metody pracy:

 • pogadanka
 • metody praktyczne

Formy pracy:

 • zbiorowa
 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • tablica interaktywna z możliwością pisania oraz wyświetlania filmów
 • kartki z bloku technicznego z szablonem drzewa
 • kredki/flamastry itp. do pracy plastycznej
 • klej

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne

 • Przygotowanie sali oraz niezbędnych materiałów

2. Wstęp

 • Zagadki związane z porami roku:

„W marcu swój początek bierze, kiedy kwiatki, pąki świeże. Jakie imię jest tej damy? Z czterech pór wybierać mamy” (wiosna)

„Kiedy wszyscy wyjeżdżają, bo urlopy wreszcie mają. Gdy wakacje zaczynamy, jaką porę roku mamy?” (lato)

„Kiedy deszcze i szarugi, gdy dzień już nie taki długi… Jak ta pora się nazywa, kiedy tak na dworze bywa?” (jesień)

„Miasta, wioski zasypało, wszędzie jest dokoła biało. Po jesieni się zjawiła, śniegiem mocno poprószyła” (zima).

Po zagadkach następuje pogadanka na temat zagadek – wierszyków i jest wstępem do rozmowy o porach roku oraz miesiącach. Nauczyciel, zadając kilka pytań, orientuje się, ile klasa wie na temat pór roku oraz czy porządkuje je we właściwej kolejności.

3. Cześć właściwa

 • Miesiące

Nauczyciel przypomina, że rok dzieli się nie tylko na pory roku, ale także miesiące. Pyta o nie uczniów, a ich odpowiedzi, we właściwej kolejności, zapisuje na tablicy. Następnie uczniowie przepisują nazwy miesięcy do swoich zeszytów.   

 • Film edukacyjny

Nauczyciel włącza krótki film edukacyjny, prezentujący pory roku, miesiące i różnice pomiędzy nimi:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=y_aSpmA8q1M

Po filmie następuje rozmowa, podczas której nauczyciel pyta uczniów o szczegóły z filmu (przede wszystkim zwraca uwagę na różnice w wyglądzie przyrody), sprawdzając ich wiedzę.

 • Praca plastyczna

Uczniowie otrzymują kartkę z bloku technicznego z narysowanym pniem oraz czterema elementami korony. Wycinają szablon. Praca ma być w formie przestrzennej (stojącej), a więc dół pnia musi mieć dłuższe końce w celu zagięcia (aby stał), sam pień musi tworzyć półokrąg podłużny, a korona powinna się ze sobą łączyć bokami. Na każdym elemencie korony odzwierciedlamy jedną porę roku (np. na jednej części rysujemy brązowe konary z zielonymi liśćmi i pąkami kwiatów, na drugiej piękną, gęstą koronę z siedzącymi ptakami, na trzeciej jesienne kolorowe liście i na czwartej czarne konary z niebieskimi „wstęgami” ze śniegu).

Pracę można zobaczyć tutaj: https://pl.pinterest.com/pin/540713498994550403/

4. Podsumowanie

W celu podsumowania nauczyciel zadaje uczniom pytania:

 • Jakie znamy pory roku?
 • Z jakich miesięcy składa się rok?
 • Co w przyrodzie możemy zaobserwować jako oznaki wiosny/lata/jesieni/zimy?

Na koniec nauczyciel prosi uczniów, aby wyciągnęli przed siebie wyprostowane ręce i złączyli dłonie – dzieci oddalają dłonie od siebie, tym dalej, im bardziej zajęcia im się podobały.

Netografia:


Scenariusz Utrwalanie pór roku i miesięcy opracowała: Edyta Zając, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta

PODOBNE ARTYKUŁY