23.6 C
Polska
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaKlasy 4-8TEATRALIA - szkolny projekt edukacyjny dla klas 4 - 8

TEATRALIA – szkolny projekt edukacyjny dla klas 4 – 8

Teatralia to program edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej związany z teatrem.

Podzielony jest on na dwie części:
1). Faza przygotowawcza: Obejrzenie spektaklu na deskach teatru bądź spektaklu w wersji online. Następnie obejmuje ona ćwiczenia narządów artykulacyjnych (przygotowanie teoretyczne do warsztatów).

2). Faza realizacyjna: Warsztaty z aktorem/aktorką z teatru. Podczas zajęć uczniowie poznają podstawowe tajniki pracy aktorskiej takie jak m.in.: wprawki i ćwiczenia na dykcję, sposoby na zaokrąglanie samogłosek, sztukę improwizacji, zaufania do partnera, rolę przepony w prawidłowym procesie oddychania, zaś na koniec zajęć uczniowie w kilku zespołach wystawiają etiudę teatralną.

Cele zajęć teatralnych:

 • doskonalenie ekspresji słownej,
 • rozwijanie kompetencji wiedzy o teatrze,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia
  prozy, recytacji poezji,
 • wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki,
 • wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania się w rolę i akcję,
 • zdobywanie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych,
 • rozwijanie umiejętności kreowania odgrywanych postaci i identyfikowania się z nimi na
  scenie,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-motorycznej,
 • stwarzanie sytuacji do rozwijania zdolności koncentracji, ćwiczeń pamięci, ćwiczeń
  oddechowych,
 • rozbudzanie wyobraźni scenicznej i scenograficznej,
 • uwrażliwianie na sztukę i kształtowanie wrażliwej, twórczej osobowości przez zabawę,
  taniec, śpiew, rysunek, ruch, recytację, mimikę,
 • pobudzanie rozwoju dzieci, ich naturalnej aktywności przez zabawy i gry
  dramatyczne,
 • poznanie pojęcia etiudy teatralnej,
 • doskonalenie prawidłowej artykulacji,
 • kształtowanie podstawowych zasad i nawyków społecznego współżycia.

Forma pracy:

Główną formą stosowaną podczas warsztatów teatralnych będzie praca w zespole. Osiąganiu założonych celów posłużą też inne, bardziej szczegółowe formy, takie jak: improwizacja, inscenizacja, drama, indywidualna praca z tekstem, ćwiczenia dykcyjne, mimiczne, ruchowe, śpiew, gra aktorska.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

Uczeń potrafi przekazać nabyte umiejętności na warsztatach poprzez etiudę teatralną.


Autor: Magdalena Bajsicka – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY