23.6 C
Polska
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Konspekt lekcji z matematyki - System rzymski w życiu codziennym

Konspekt lekcji z matematyki – System rzymski w życiu codziennym

Temat lekcji: System rzymski w życiu codziennym

Szkoła:

Szkoła Podstawowa

Klasa:

IV

Czas:

45 min

Cele lekcji:

Cele ogólne:

 • doskonalenie sprawności rachunkowej
 • wykorzystanie i tworzenie informacji

Cele operacyjne (szczegółowe):

Uczeń:

 • zna cyfry rzymskie
 • potrafi zapisać cyframi rzymskimi liczby wielocyfrowe
 • potrafi odczytać liczby wielocyfrowe zapisane cyframi rzymskimi
 • współpracuje w grupie, w parze

Formy pracy na lekcji:

 • praca z całą klasą
 • praca indywidualna
 • praca w grupach, parach

Środki dydaktyczne:

 • ćwiczenia
 • tablica, kreda
 • tablica multimedialna
 • szary papier
 • kartki z zadaniami
 • kartki z cyframi rzymskimi
 • kartki z notatką

Przebieg lekcji:

I. Czynności porządkowe

Uczniowie, wchodząc do sali, losują kartkę z zapisaną cyfrą rzymską (załącznik 1), zajmując odpowiednie miejsce w sali.

Sprawdzenie obecności oraz pracy domowej.

II. Czynności organizacyjne

Uczniowie rozwiązują zadanie (załącznik nr 2), w którym wykreślają co trzecią literkę. Odgadują temat lekcji. Nauczyciel podaje cele lekcji.

III. Zapoznanie uczniów z treściami nauczania

Uczniowie mają podać, na jakich przedmiotach i w jakich sytuacjach ma zastosowanie zapis liczb w systemie rzymskim. W razie trudności wskazówek udziela nauczyciel. Nauczyciel przypomina zapis liczb w systemie rzymskim do 20. Następnie uczniowie otrzymują zadanie do rozwiązania w grupach trzy- lub czteroosobowych (załącznik nr 3). Grupa, która prawidłowo i najszybciej rozwiąże zadanie, otrzymuje punkt (grupa, która zbierze najwięcej punktów, otrzymuje ocenę celującą za aktywność).

Nauczyciel wyjaśnia, w jaki sposób prawidłowo zapisać liczbę wielocyfrową w systemie rzymskim. Podaje reguły, które obowiązują. Dodatkowo (dla lepszego zapamiętania) podaje zdanie:

Lecą Cegły Dom Murują.

Pierwsza litera każdego wyrazu oznacza odpowiednio 50, 100, 500, 1000.

Uczniowie otrzymują notatkę do wklejenia (załącznik nr 4).

Następnie wraz z nauczycielem rozwiązują zadanie (załącznik nr 5).

IV. Utrwalenie treści nauczania

Uczniowie w parach rozwiązują zadanie (załącznik nr 6). Para, która jako pierwsza prawidłowo rozwiąże zadanie, otrzymuje plus za aktywność.

Zadanie pracy domowej (ćw. 1, 2 str. 36). Zadanie dla chętnych (ćw. 4 str. 36).

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Katarzyna Kwietniewska – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY