6.3 C
Polska
wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Budowa obwodów elektrycznych - konspekt lekcji z fizyki

Budowa obwodów elektrycznych – konspekt lekcji z fizyki

Szkoła: Szkoła Podstawowa

Klasa: VIII A

Czas: 45 min

Temat lekcji: Budowa obwodów elektrycznych

Cele lekcji:

Cele ogólne:

 • poznanie budowy obwodu elektrycznego
 • kształtowanie znaczenia pojęć natężenia prądu oraz napięcia elektrycznego

Cele operacyjne (szczegółowe):

Uczeń:

 • zna pojęcia jak: napięcie elektryczne, natężenie prądu oraz prąd elektryczny oraz jednostki napięcia i natężenia
 • potrafi podać, z czego zbudowany jest obwód elektryczny
 • potrafi zbudować prosty obwód elektryczny
 • współpracuje w grupie, parach

Formy pracy na lekcji:

 • praca z całą klasą
 • praca indywidualna
 • praca w grupach, parach

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik
 • tablica, kreda
 • tablica multimedialna
 • elementy obwodu (bateria, żarówka, przewody)
 • kartki z notatką i zadaniami

Przebieg lekcji:

I. Czynności porządkowe:

1. Sprawdzenie obecności.

2. Uczniowie wraz z nauczycielem rozwiązują krzyżówkę (załącznik nr 1). Zapisanie tematu lekcji.

II. Czynności organizacyjne:

1. Określenie celów lekcji.

2. Uczniowie w parach rozwiązują zadanie (załącznik nr 2). Następnie sprawdzają wraz z nauczycielem poprawność rozwiązania. Dzięki temu, przypominają poznane na poprzedniej lekcji pojęcia jak: napięcie elektryczne, natężenie prądu oraz prąd. Podają jednostki i wzory dla napięcia i natężenia prądu.

III. Zapoznanie uczniów z treściami nauczania:

1. Uczniowie oglądają film dotyczący obwodów elektrycznych – krótkie wprowadzenie do tematu lekcji https://www.youtube.com/watch?v=5j8avv86bys. Uczniowie odpowiadają na pytanie:

– Z czego zbudowane są obwody pokazane na filmie?

2. Uczniowie dopasowują elementy obwodu do pojęć (załącznik nr 3), następnie omawiają połączenie szeregowe i równoległe. Nauczyciel wyjaśnia pojęcia jak: amperomierz i woltomierz. Uczniowie otrzymują notatkę do wklejenia (załącznik nr 4).

3. Klasa zostaje podzielona na dwie grupy. Każda z nich otrzymuje zestawy do budowania obwodów elektrycznych. Nauczyciel rozdaje grupom zadania do rozwiązania (załącznik nr 5). Pierwsze zadania polegają na zbudowaniu obwodów przedstawionych na schemacie. Podczas rozwiązywania kolejnych zadań uczniowie mają do zbudowania obwody, które zostały zapisane słownie. Grupy, które prawidłowo rozwiążą zadanie zostaną nagrodzone plusami.

IV. Utrwalenie treści nauczania:

1. Uczniowie przypominają pojęcia poznane na lekcji. Każdy uczeń otrzymuje pojęcie, opis, a następnie szuka pary wśród pozostałych osób (załącznik nr 6).

2. Zadanie pracy domowej (podręcznik zadanie 1 str. 84).

Pobierz konspekt z załącznikami

Autor: Katarzyna Kwietniewska – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY