23.6 C
Polska
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Język angielskiWideolekcja. How we live - Jak mieszkamy. Krótkie rozmowy - konspekt lekcji...

Wideolekcja. How we live – Jak mieszkamy. Krótkie rozmowy – konspekt lekcji języka angielskiego w klasie siódmej

Lekcja z nauczycielem wspomagającym

Temat: Wideolekcja. How we live – Jak mieszkamy. Krótkie rozmowy.

Nauczyciele:

Agnieszka Mielnicka, Małgorzata Witosławska (nauczyciel wspomagający)

Treści podstawy programowej:

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych: miejsce zamieszkania

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne: 1) reaguje na polecenia

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne: 1) opisuje miejsca

V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne: 1) opisuje miejsca

VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach: 3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

Cele:

  • zaktywizowanie środków językowych związanych z tematem „miejsce zamieszkania”: stosowanie konstrukcji there is/are, there will be oraz elementów wyposażenia domu w rozmowach
  • zadawanie pytań dotyczących miejsca zamieszkania
  • rozmowy w parach
  • aktywizowanie uczniów do mówienia w języku angielskim
  • tworzenie opisu wymarzonego domu

Materiały:

podręcznik Steps Plus VII, tablica udostępniana przez nauczyciela online, czat na platformie Teams

dla chętnych – materiał na platformie YouTube

Czas i miejsce:

11.05.2021 r., 3 godzina lekcyjna, 45 minut, lekcja online,

troje uczniów z nauczycielem wspomagającym w szkole w sali 70

Autorki: Agnieszka Mielnicka i Małgorzata Witosławska – Czytelniczki Portalu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

PODOBNE ARTYKUŁY