23.6 C
Polska
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Język angielskiScenariusz lekcji z języka angielskiego w klasie VIII

Scenariusz lekcji z języka angielskiego w klasie VIII

Temat: Vocabulary: reporting verbs. Wprowadzenie słownictwa: czasowniki wykorzystywane w mowie zależnej.

Przedmiot:

Język angielski

Klasa:

VIII B

Nauczyciel prowadzący:

Oliwia Nowak

Data:

16.04.2021 r.

Czas:

45 minut

Cel w języku ucznia:

 • wymieniam 12 czasowników potrzebnych w mowie zależnej: admit, agree, announce, complain, explain, invite, offer, promise, refuse, suggest, tell, warn.

NaCoBeZu:

 • wysłuchuję nagrania audio i powtarzam słówka,
 • zapisuję 12 poznanych słówek w zeszycie,
 • znajduję w wykreślance 6 czasowników spośród 12 powtarzanych,
 • tworzę 6 czasowników z rozsypanki literowej,
 • wybieram odpowiednie czasowniki w 12 zdaniach.

PP:

 • I.4 – uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych),
 • III.1 – uczeń określa główną myśl tekstu,
 • VIII.2 – uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim,
 • VIII.3 – uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.

Metody pracy:

pogadanka połączona z metodą burzy mózgów, gry i zabawy językowe – gra z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna ucznia,
 • praca zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, Internet, komputer.

Przebieg lekcji

1.Wprowadzenie– Przywitanie i czynności organizacyjne w języku angielskim – sprawdzenie listy obecności: Who’s missing?: present, absent.
– Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji: odpytanie uczniów z tematu Reported speech (kiedy używamy mowy zależnej, jak zmieniamy określenia czasu mowy zależnej. Przekształcenie kilku zdań z mowy niezależnej na mowę zależną).
– Zadanie pytania kluczowego: Jak wyglądałoby Wasze życie, gdybyście nie znali języka angielskiego?
– Zapisanie w zeszycie tematu lekcji oraz daty po angielsku.
-Przedstawienie tematu zajęć oraz najważniejszych zagadnień, które będą poruszane w trakcie lekcji (NaCoBeZu).
10-15 min
2.Część zasadnicza– Uczniowie powtarzają nowo poznane słownictwo, zapisują słówka w zeszycie.
– Uczniowie wykonują poszczególne zadania: 2,3/90. Zakreślają poprawne słówka, odpowiedzi przenoszą do zeszytu.
– Wykonanie ćwiczeń wspólnie: 6-8 ze strony 50 w ćwiczeniach. W zadaniu 6 należy znaleźć sześć czasowników, w następnym zadaniu z rozsypanki tworzymy poznane na lekcji czasowniki. W zadaniu 8 wybieramy poprawny czasownik tak, aby stworzyć spójne i logiczne zdanie w języku angielskim.
25 min
3.ZakończenieW ramach podsumowania uczniowie rozwiązują quiz „Kahoot” za pomocą urządzeń mobilnych.5 min

Ewaluacja zajęć

Ewaluację przeprowadzono poprzez rozmowy z uczniami organizując rundę pytań:

Dzisiaj na lekcji… nauczyłam/nauczyłem się…

Scenariusz lekcji z języka angielskiego opracowała: Oliwia Nowak – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY