16.2 C
Polska
poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaNajpopularniejszeKonspekt zajęć całodniowych dla dzieci w przedszkolu - „Z wizytą w Krakowie”

Konspekt zajęć całodniowych dla dzieci w przedszkolu – „Z wizytą w Krakowie”

Konspekt zajęć całodniowych dla grupy dzieci w wieku 5/6 lat

Konspekt pochodzi z autorskiego cyklu „Moje podróże po Polsce z Koziołkiem Matołkiem”.
Dzieci, wspólnie z Koziołkiem Matołkiem, podróżują po Polsce, poznając najciekawsze
miejsca. Zabawy można modyfikować, dostosowując do możliwości dzieci, można
zrealizować cały scenariusz lub wybrać poszczególne aktywności, które uważamy za
odpowiednie.

Temat zajęć: „Z wizytą w Krakowie”

1. Cele ogólne:

 • budowanie dziecięcej wiedzy o otaczającym świecie,
 • przybliżenie wiadomości na temat Krakowa,
 • zapoznanie z legendami krakowskimi („O zaczarowanych gołębiach”, „O przerwanym hejnale mariackim”),
 • przypomnienie legendy „O smoku wawelskim”.

2. Cele szczegółowe:

 • doskonalenie koncentracji uwagi i ćwiczenia pamięci,
 • wykonywanie ćwiczeń oddechowych,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • wzbogacanie słownika biernego i czynnego,
 • rozwijanie motoryki dużej i małej,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności słuchania,
 • ćwiczenia komunikowania się.

3. Formy aktywności:

 • zabawy ruchowe,
 • taniec,
 • praca plastyczna,
 • swobodne wypowiedzi,
 • zabawy pobudzające i hamujące.

4. Formy pracy:

 • indywidualna,
 • grupowa.

5. Metody pracy:

 • aktywizujące,
 • pogadanka.

6. Pomoce:

 • maskotka Koziołka Matołka z workiem, pluszowy smok, obwarzanek, lajkonik (mogą być obrazki),
 • nagrania różnych odgłosów zwierząt,
 • obrazki przedstawiające charakterystyczne miejsca w Krakowie: Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice itp. (mogą być krótkie filmy zamiast obrazków),
 • płyta z nagraniem hejnału,
 • legendy krakowskie o „Przerwanym hejnale” i „Zaczarowanych gołębiach”,
 • ryż preparowany, miseczki.

7. Przebieg zajęć:

1) Powitanie dzieci

Nauczyciel wraz z dziećmi śpiewa piosenkę:

„Wesoło witamy wszystkich Was,
radośnie śpiewamy cały czas.
Ciekawe, ciekawe, co robić będziemy? Co teraz, co teraz
dla Was szykujemy?”

Następnie wszystkie dzieci witają się między sobą, podając sobie rękę lub przybijając piątkę.

2) Wprowadzenie w temat zajęć

Nauczyciel wspólnie z dziećmi przypominają, o czym były ostatnie zajęcia (Jakie miasto
odwiedzili z Koziołkiem? Czego interesującego się dowiedzieli?). Następnie wszyscy
nasłuchują, czy zbliża się Koziołek Matołek (ćwiczenie słuchowe, z płyty odtwarzane są
różne odgłosy zwierząt, dzieci nasłuchują, czy pojawia się odgłos Koziołka).

Koziołek nadal nie nadchodzi, więc dzieci muszą go przywołać poprzez naśladowanie jego głosu (wykonują ćwiczenia fonacyjne, „meczą” najpierw cichutko, potem głośniej i bardzo głośno – wg instrukcji nauczyciela). Po raz kolejny nasłuchują kroków i słyszą, że zbliża się Koziołek (wchodzi nauczyciel z maskotką Koziołka Matołka i z workiem, Koziołek wita się z dziećmi, przesyłając całuski każdemu z nich – dzieci wykonują ćwiczenie usprawniające narządy artykulacyjne, przesyłając całuski.

Koziołek mówi dzieciom, że nie mógł się doczekać spotkania z nimi i w worku, jak zwykle, ma kilka rzeczy związanych z miejscem, które będą poznawać (obwarzanek, pluszowy smok itp.). Wybrane osoby wkładają rękę do worka i za pomocą dotyku próbują odgadnąć, co się w nim znajduje (opisują jaki to ma kształt, z czego może być zrobione itp.), nauczyciel stosuje pytania pomocnicze. Kiedy wszystkie przedmioty zostaną wydobyte z worka, dzieci próbują odgadnąć, o jakie miasto chodzi, naprowadzamy dzieci pytaniami, jeśli mają trudności.

3) Pogadanka o Krakowie

Nauczyciel zadaje pytania dzieciom: Czy były kiedyś w Krakowie? Czy słyszały o smoku
wawelskim? (wspólnie krótko przypominają legendę). Czy jadły obwarzanka? Co to jest
Wawel, kto tam mieszkał? itp. Podczas pogadanki demonstruje ilustracje lub film.

4) Zabawa w „pociąg głoskowy”

Dzieci mówią, na jaką głoskę rozpoczyna się wyraz Kraków. Nauczyciel rozpoczyna zabawę (wraz z Koziołkiem), Koziołek jechał dzisiaj do Krakowa pociągiem, który wiózł w wagonikach wszystko, co rozpoczyna się na „K”, np. krowę i dzieci kontynuują, wymieniając różne wyrazy na „K”.

5) Zagadka muzyczna, zapoznanie z legendą

Dzieci siedzą w kółeczku, nauczyciel odtwarza z płyty hejnał, dzieci próbują powiedzieć,
co to za melodia. Nauczyciel czyta dzieciom legendę o „Przerwanym hejnale”.

6) Zabawy ruchowe

Nauczyciel pokazuje dzieciom na obrazkach lub filmach zdjęcia rynku w Krakowie, na którym jest dużo gołębi, krótko opowiada o nich legendę.

Zabawa ruchowa: dzieci zamieniają się w gołębie, nauczyciel gra na tamburynie lub marakasach; kiedy przestaje, dzieci muszą zastygnąć nieruchomo (zabawa pobudzająco-hamująca).

Zabawa usprawniająca narządy artykulacyjne „Pracowite gołębie”: nauczyciel rozdaje dzieciom ryż preparowany w miseczkach, ich zadaniem jest za pomocą słomek przenieść ziarenka do pojemniczków.

7) Praca przy stolikach

Dzieci otrzymują rozcięte obrazki przedstawiające charakterystyczne miejsca dla Krakowa
(Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice), ich zadaniem jest ułożyć obrazki i powiedzieć, co
przedstawiają.

Praca plastyczna: każde dziecko losuje kolorowankę, próbuje odgadnąć, jaką legendę przedstawia i koloruje w dowolny sposób.

8) Słuchanie piosenki pt. „Krakowiaczek jeden” i nauka podstawowego kroku do krakowiaka

9) Zakończenie zajęć

Na zakończenie zajęć dzieci przypominają sobie najważniejsze informacje o Krakowie.
Wszyscy wspólnie żegnają Koziołka Matołka, który wyrusza w dalszą drogę i mówią:

„Ruszaj Koziołku w daleką drogę, napotkaj tam nową przygodę.
Odwiedź ciekawe miasta i wioski, wracaj do nas wesoły i beztroski”.

Bibliografia:

Majorczyk A., Legendy krakowskie. Kraków 2012

Autor: Irena Daniel – neurologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy na szkolenie webinarowe do naszej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS pt. Zabawy stymulujące rozwój mowy u dzieci na cztery pory roku, które odbędzie się 10 lutego w godzinach 17-20. Poprowadzi je autorka scenariusza – pani Irena Daniel. Więcej informacji TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY