29 C
Polska
sobota, 25 czerwca, 2022
Strona głównaCzytelniaWebinarowe kursy doskonalące oraz szkolenia rad pedagogicznych w naszej akredytowanej NPDN PERFECTUS

Webinarowe kursy doskonalące oraz szkolenia rad pedagogicznych w naszej akredytowanej NPDN PERFECTUS

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli do prowadzonej przez nas Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS.

W ofercie Placówki zajadują się:

  • kursy doskonalące prowadzone „na żywo” na platformie webinarowej
  • kursy doskonalące online, które można realizować we własnym tempie i w wybranym przez siebie czasie
  • szkolenia Rad Pedagogicznych realizowane na platformie webinarowej (teren całej Polski) oraz stacjonarnie (teren Małopolski).

Wysoką jakość prowadzonych przez nas szkoleń potwierdza uzyskanie przez Placówkę akredytacji Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Oto wybrane tytuły szkoleniowe:

Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych
Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego
Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora
Jak uczyć skutecznie czyli rzecz o aktywnych metodach nauczania, uczenia się
Rozbieżność oczekiwań pomiędzy nauczycielem a rodzicem – budowanie współpracy dorosłych na rzecz sukcesu dziecka
Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu/edukacji wczesnoszkolnej
Uczeń aktywny i twórczy na lekcjach matematyki na II etapie edukacyjnym
Muzyka i muzykoterapia we wspomaganiu kształcenia na odległość
Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii
Metoda Strukturalna w nauce czytania i pisania dzieci z trudnościami rozwojowymi
Młodzieżowa depresja – możliwości i ograniczenia pracy z uczniem w szkole
Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu
Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?
Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało!
Trening radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela

Więcej informacji na https://perfectus.edu.pl/

PODOBNE ARTYKUŁY