21.5 C
Polska
poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaCzytelniaWebinarowe kursy doskonalące oraz szkolenia rad pedagogicznych w naszej akredytowanej NPDN PERFECTUS

Webinarowe kursy doskonalące oraz szkolenia rad pedagogicznych w naszej akredytowanej NPDN PERFECTUS

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli do prowadzonej przez nas Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS.

W ofercie Placówki zajadują się:

  • kursy doskonalące prowadzone „na żywo” na platformie webinarowej
  • kursy doskonalące online, które można realizować we własnym tempie i w wybranym przez siebie czasie

Wysoką jakość prowadzonych przez nas szkoleń potwierdza uzyskanie przez Placówkę akredytacji Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Oto wybrane tytuły szkoleniowe:

Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych
Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego
Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora
Jak uczyć skutecznie czyli rzecz o aktywnych metodach nauczania, uczenia się
Rozbieżność oczekiwań pomiędzy nauczycielem a rodzicem – budowanie współpracy dorosłych na rzecz sukcesu dziecka
Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu/edukacji wczesnoszkolnej
Uczeń aktywny i twórczy na lekcjach matematyki na II etapie edukacyjnym
Muzyka i muzykoterapia we wspomaganiu kształcenia na odległość
Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii
Metoda Strukturalna w nauce czytania i pisania dzieci z trudnościami rozwojowymi
Młodzieżowa depresja – możliwości i ograniczenia pracy z uczniem w szkole
Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu
Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?
Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało!
Trening radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela

Więcej informacji na https://perfectus.edu.pl/

PODOBNE ARTYKUŁY