21.5 C
Polska
poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaNajpopularniejszeScenariusz zajęć dla dzieci czteroletnich "Świat kolorów" - kolor brązowy

Scenariusz zajęć dla dzieci czteroletnich „Świat kolorów” – kolor brązowy

Temat dnia:

„Świat kolorów” – kolor brązowy.

Grupa wiekowa:

Dzieci 4-letnie

Podstawa programowa

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych

II Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • używa zwrotów grzecznościowych
 • współdziała z dziećmi w zabawie

III Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • klasyfikuje.

Cele ogólne:

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych (I.5.).
 • Wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, konstrukcji i modeli z tworzyw i z materiału naturalnego (IV.1.).
 • Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np.: opadanie liści z drzew (IV.18.).

Cele operacyjne

Dziecko:

 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • nazywa barwy – barwy powstałe ze zmieszania barw podstawowych
 • uczestniczy w różnorodnych zabawach muzyczno-ruchowych
 • uczestniczy w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących.

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Metody pracy:

 • słowna – rozmowa, objaśnienia
 • oglądowe – obserwacja, pokaz
 • czynna – praktycznego działania, zadań stawianych do wykonania
Warstwa biologiczna

Uczestniczy w zabawach organizowanych metodą opowieści ruchowej.

Warstwa psychologiczna

Klasyfikuje przedmioty ze względu na jakość (np. barwa).

Poznaje zjawiska pogodowe charakterystyczne dla jesieni. Dostrzega zmiany kolorów liści.

Warstwa socjologiczna

Potrafi zgodnie działać w grupie podczas zabaw ruchowych.

Warstwa kulturologiczna

Naśladuje ruchem wiatr.

Warstwa duchowa

Przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.

Środki dydaktyczne:  

chusta animacyjna, kartonowe liście, farby plakatowe, zabawki, kostka

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie i zaproszenie do zabawy piosenką:

Chodźmy wszyscy do kółeczka zatańczymy raz i dwa,

tańczy misiu i laleczka,

mały pajac hop sa sa.

2. Wyciszanka na początek zajęcia:

Cichuteńko już siadamy
i zajęcia zaczynamy.
Cicho – sza, cicho-sza,
cicho-sza.

Gdy szybciutko usiądziemy,
dużo rzeczy się dowiemy,
Cicho-sza, cicho-sza,
cicho-sza
.

Gdy ktoś chciałby nam przeszkodzić,
pani palcem mu pogrozi.
Cicho-sza, cicho-sza,
cicho-sza.

3. Zagadka.

W jakim kolorze borowik – elegant
na swoją głowę kapelusz przywdziewa (pokazanie borowika, opisanie wyglądu).

4. W kółeczku razem siedzimy,

liść w kolorze brązowym mam.

Sąsiadowi go podajemy,

a on dalej i dalej,

i zabawa trwa.

Nauczyciel trzymając liść w kolorze brązowym, przekazuje go dziecku siedzącemu obok niego w kole, a następnie liść wędruje po kolei do każdego dziecka.

5. Zabawa w wyszukiwanie w naszej sali zabawek koloru brązowego.

6. Zabawa – zamiana sali w ,”las”.

Czary – mary, hokus pokus,
Zamieniam salę w wielki las.

Nauczyciel rozrzuca liście w kolorze zielonym, czerwonym, brązowym. Dzieci zbierają tylko liście koloru brązowego, które odkładamy na ustalone miejsce, następnie zbieramy liście koloru czerwonego i zielonego (klasyfikacja według koloru).

7. Zabawa z kostką przy piosence Jedzie pociąg z daleka – utrwalenie kolorów.

Nauczyciel umieszcza w kieszonkach na ściankach kostki fiszki w różnych kolorach. Dzieci nazywają kolory samodzielnie lub z pomocą nauczyciela. Ustawiamy się w pociąg, śpiewając piosenkę: Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy zawieź nas do stacji … (np. kolor brązowy). Na przerwę wskazaną przez nauczyciela, osoba rzuca kostką. Dzieci nazywają kolor, który wypadł na kostce. Szukają w sali przedmiotu w tym kolorze, a potem umieszczają go w kole.

8. Zabawa z chustą animacyjną – zabawa ruchowa w kolory.

Dzieci ustawione są w kole i trzymają chustę. Wysypujemy na chustę brązowe listki, delikatnie unosimy chustę tak, aby liście nie spadły, coraz wyżej i wyżej. Robimy duży wiatr, tak aby liście pospadały na dywan.

9. Zabawa badawcza – mieszanie kolorów, w celu uzyskania barwy brązowej

 • czerwony z zielonym
 • pomarańczowy z niebieskim
 • żółty z fioletowym.

10. Każde dziecko miesza kolory i uzyskanym brązowym kolorem maluje wybrany gatunek liścia (według wyboru dziecka).

11. Podziękowanie za wspólną zabawę – wystawa prac.

Literatura:

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz.356)
 • Program Wychowania Przedszkolnego ,,Wokół przedszkola” MAC Edukacja

Scenariusz zajęć dla dzieci czteroletnich opracowała: Grażyna Itrich

PODOBNE ARTYKUŁY