22.6 C
Polska
środa, 19 czerwca, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - konspekt lekcji EDB w klasie 8

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – konspekt lekcji EDB w klasie 8

Temat: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Klasa:

VIII b

Dzień:

09.12.2021 r.

Nauczyciel:

Anna Kiszkiel

Cele ogólne:

 • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia człowieka, oceny stanu przytomności i postępowania w przypadku – nieprzytomny bez oddechu
 • kształtowanie świadomości znaczenia szybkiej reakcji świadków zdarzenia, zwiększającej szanse przeżycia osoby poszkodowanej

Cele szczegółowe lekcji – uczeń:

 • wymienia czynności, które należy podjąć w trosce o bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • demonstruje bezpieczny sposób zdejmowania rękawiczek jednorazowych
 • zna zasady udzielania pomocy osobie poszkodowanej przytomnej i nieprzytomnej
 • układa poszkodowanego nieprzytomnego, ale oddychającego, w pozycji bezpiecznej
 • definiuje pojęcie „resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
 • wymienia objawy nagłego zatrzymania krążenia
 • omawia algorytm RKO u dorosłego
 • wykonuje pełen cykl RKO na manekinie dorosłego

Metody i formy pracy:

 • pogadanka, pokaz na fantomie, instruktaż, ćwiczenia praktyczne (chętni uczniowie pod nadzorem nauczyciela – ćwiczenia z fantomem)
 • praca indywidualna
 • praca z całą klasą
 • metoda zadaniowa

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik, zestaw projekcyjny (projektor i laptop z dostępem do Internetu), materac, fantom

Przebieg zajęć:

I Faza wstępna

1. Czynności organizacyjne:

a. Nauczyciel wita się z uczniami.

b. Następnie nauczyciel przedstawia temat i sprawdza obecność.

c. Podaje cele lekcji i sprawdza, jak te cele są zrozumiałe.

d. Na początku lekcji uczniowie odwołują się do posiadanej wiedzy z poprzedniej lekcji z zakresu udzielania pierwszej pomocy (krok po kroku). Odpowiadają na pytania: Jak zachować się na miejscu zdarzenia? Jak sprawdzić czy poszkodowany jest nieprzytomny? Jak sprawdzić czy poszkodowany oddycha (z uwzględnieniem udrożnienia dróg oddechowych)?

2. Warmup

Uczniowie kontynuują temat bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia. Demonstrują bezpieczny sposób zdejmowania rękawiczek jednorazowych.

II Faza realizacyjna

1. Test dotyczący pierwszej pomocy – pozycja bezpieczna.

Uczniowie wspólnie rozwiązują test składający się z 12 pytań dotyczący postepowania w sytuacji, kiedy należy udzielić pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, oddychającej.

2. Demonstracja algorytmu postepowania ratowniczego.

a. Nauczyciel omawia sposób postepowania ratowniczego w przypadku osób nieprzytomnych, nieoddychających.

b. Wspólnie z uczniami definiują pojęcie RKO oraz wymieniają objawy NZK.

c. Nauczyciel przedstawia algorytm postępowania ratowniczego w przypadku nagłego zatrzymania.

d. Nauczyciel demonstruje pełen cykl RKO na manekinie dorosłego.

e. Nauczyciel wyświetla krótki filmik dotyczący pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, nieoddychającej: Ratuj życie w rytm „Stayin’ Alive”. Vinny Jones’ hard and fast handsonly CPR (Napisy Polskie) – YouTube

III Faza podsumowująca

Chętni uczniowie wykonują RKO na manekinie. Nauczyciel podsumowuje nowo poznane informacje, pyta uczniów czy wiedza z dzisiejszej lekcji jest przydatna.

Autor: Anna Kiszkiel – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY