22.6 C
Polska
środa, 19 czerwca, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Konspekt lekcji języka angielskiego dla uczniów klasy VI szkoły specjalnej

Konspekt lekcji języka angielskiego dla uczniów klasy VI szkoły specjalnej

Temat lekcji: ‘I want to get rich!’ Okresy życia, wydarzenia w życiu.

Imię i nazwisko nauczyciela:

Przedmiot:

Język angielski

Lekcja nr 26                            

Klasa:

6 SP szkoła specjalna

Data:     

Czas realizacji:

45 minut

Cele ogólne:

Wprowadzenie słownictwa dotyczącego wydarzeń w życiu.

Cele dydaktyczne:

  • ćwiczenie samodzielnego myślenia
  • ćwiczenie czytania i znajdowania w tekście określonych informacji
  • ćwiczenie wymowy wprowadzanego słownictwa

Cele wychowawcze:

  • przypomnienie uczniom zasad pracy na lekcji

Typ lekcji:

podająca, problemowa

Metody nauczania:

  • pokaz
  • praca z książką
  • „burza mózgów”

Organizacyjne formy pracy uczniów:

indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:

tablica, pisak, podręcznik „Brainy” klasa 6, dodatkowe kartki z obrazkami o tematyce takiej, jak w książce

Formy nauczania:

nauczanie zbiorowe, szkolne, lekcyjne

Notatki do zeszytu:

  • temat lekcji
  • odpowiedzi do zadań
  • ocena za pracę na lekcji

Konspekt lekcji opracowała: Małgorzata Hajduk – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY