Strona główna Przedszkole Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie sześciolatków

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie sześciolatków

0
Grupa dzieci siedzi na ławce, wszyscy się śmieją

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności językowych w zakresie mowy,
 • kształcenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia,
 • doskonalenie umiejętności czytania,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem.

Cele operacyjne – uczeń:

 • wypowiada się na temat treści wysłuchanego opowiadania (odpowiada na pytania),
 • ilustruje gestem, dźwiękiem opowieść ruchową oraz odtwarza ją wspak,
 • umieszcza na obrazku napisy odnoszące się do jego treści,
 • stosuje się do poleceń słownych podczas zabawy ruchowej,
 • przelicza elementy, porównuje liczebność zbiorów w miarę swoich możliwości,
 • odczytuje fiszkę i wykonuje zadanie.

Metody:

 • elementy metody I. Majchrzak „Wprowadzenie dziecka w świat pisma”,
 • elementy „Dziecięcej matematyki” wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • elementy Pedagogiki zabawy,
 • „Burza mózgów”.

Forma:

 • praca z całą grupą,
 • indywidualna.

Pomoce:

 • gazetka tematyczna,
 • karteczki z liczbami i znakami matematycznymi,
 • kartoniki z literami,
 • karta pracy.

Przebieg zajęć

1. Przywitanie

Dzieci siedzą w kole, przekazują sobie na ucho hasła na powitanie, wspólnie z ostatnią osobą wypowiadają głośno „DZIEŃ DOBRY”. „Mrugnij do kolegi” – prowadząca mruga do dziecka obok, a ten przekazuje dalej mrugnięcie.

2. Wysłuchanie opowiadania pt. „Kwiateczkowo”

Istniało kiedyś miasteczko Kwiateczkowo, w którym nie było nic specjalnego. Mieszkańcy żyli skromnie, nie zapracowywali się, ale nie byli też leniwi. Odznaczali się szczególną cechą – wszyscy kochali kwiaty. Hodowali je na grządkach, w doniczkach, a nawet w wiaderkach i słoikach. Umieszczali kwiaty wszędzie: w oknach na balkonach, na podestach schodów oraz podwórzach. Nawet stacje benzynowe były pełne kwiatów. W mieście żyły też wspaniałe motyle, biedronki i osy. Dni deszczowe nigdy nie były tu ciemne ani smutne. Kwiaty promieniały wspaniałymi kolorami, motyle żółte, czerwone i niebieskie harcowały wesoło. Biedroneczki przeliczały sobie nawzajem kropeczki, a pracowite osy gromadziły słodki miód. Do miasta zaczęło przeprowadzać się coraz więcej ludzi, każdy bowiem chciał tu mieszkać. Przyjeżdżali swoimi wielkimi, dymiącymi samochodami, z których unosiły się kłęby spalin. Nad miastem powstała wielka szara chmura, która rosła, rosła i rosła. Wtedy stało się coś strasznego. Kwiaty zaczęły więdnąć i szarzeć, a ich liście opadać. Nie miały po prostu czym oddychać. Biedronki, motyle i osy błąkały się bez radości dusząc się w zanieczyszczeniach. Pewnego dnia przemówił burmistrz miasta: – Obywatele! – powiedział – W naszym mieście dzieje się źle. Musimy coś zrobić, aby uratować te piękne kwiaty i owady. Wymyślcie coś! Wszyscy zastanawiali się jak rozwiązać ten problem. Gdzie znaleźć takie miejsce, w którym kwiatom i owadom byłoby lepiej. – Jakie nudne stało się miasto – mówiły dzieci między sobą. Stawały się coraz bardziej smutne. – Musimy coś zrobić nim będzie za późno. Wspólnie się naradziły i wpadły na wspaniały pomysł. Szybko pobiegły do burmistrza i przedstawiły swój plan, a burmistrz ucieszył się, bo wiedział już, że jest nadzieja na uratowanie kwiatów i owadów. 

Źródło: Internet, autor nieznany

3. Rozmowa na temat treści opowiadania

„Jaki pomysł miały dzieci?” – snucie domysłów, „Burza mózgów”.

4. Opowieść ruchowa „Wyprawa dzieci”

Dzieci stoją w kole, naśladują ruchy i dźwięki przedstawione w uporządkowanej kolejności:

 • naradzanie się – rabe, rabe, rabe… (wykonywanie rękoma kulistych obrotów),
 • łyżworolki – szu, szu, szu… (przesuwanie rąk na przemian do przodu, do tyłu),
 • auto – brum, brum, brum… (kręcenie kierownicą),
 • pociąg – pach, pach, pach… (ręce zgięte w łokciach, krążenie przy ciele),
 • samolot – wrry, wrry,wrry… (rozpostarcie rąk, kołysanie),
 • pieszo – tup, tup, tup… (tupanie nogami).

5. Wiosenna łąka – rozmowy przy gazetce tematycznej

Dzieci wymieniają owady, które zamieszkały na łące.

 • wyrazy: osa, trawa, kwiat, słońce, chmura, biedronka, motyl
 • wyrażenia: motyl na kwiatku, biedronka na trawie, osa nad kwiatkiem, żółty motyl, biała chmura, biały motyl, szara chmura.

6. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

Dzieci umieszczają odpowiednie liczby oraz znaki matematyczne. Odczytują głośno działania. Określają, czy uzyskany wynik jest liczbą parzystą, czy nieparzystą.

7. Zabawa ruchowa „Na łące”

Podział dzieci na grupy po odliczeniu do trzech (jedynki – biedronki, dwójki – osy, trójki – motyle).

Na przerwę w muzyce:

 • łączą się w kółka te same owady,
 • łączenie się w trójki – trzy różne owady,
 • tworzenie wspólnego koła wg ustalonego kodu.

8. Czytanie przez chętne dzieci krótkiego tekstu o wiośnie

9. Praca indywidualna przy stolikach

Karta pracy – dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

10. Zabawa śpiewno-ruchowa „Na zielonej łące”

11. Praca indywidualna przy stolikach, malowanie farbami  – „Wiosenna łąka”

Scenariusz zajęć dydaktycznych opracowała: Anita Kamińska – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version