Strona główna Najpopularniejsze Scenariusz zajęć sensorycznych – Tęczowe galaretki

Scenariusz zajęć sensorycznych – Tęczowe galaretki

0
galaretka różnokolorowa

Cel główny:

 • dostarczanie wrażeń sensorycznych w działaniu z galaretką.

Cele operacyjne – dziecko:

 • doświadcza faktury, smaku i zapachu galaretki,
 • uaktywnia mięśnie dłoni i receptory dotyku w działaniu z galaretką,
 • odróżnia bodźce termiczne,
 • rozwiązuje zagadki obrazkowe i polisensoryczne,
 • dzieli się swoimi wrażeniami i odczuciami związanymi ze wspólnym działaniem i doświadczaniem.

Metody:

 • elementy sensoplastyki,
 • słowne – instruktaż, rozmowa, swobodne wypowiedzi dzieci,
 • czynnościowe – aktywnego działania, swobodnej ekspresji dzieci.

Formy pracy:

 • praca z całą grupą,
 • indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • galaretki w różnych kolorach, np. czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim, pomarańczowym,
 • obrazki przedstawiające: cytrynę, pomarańczę, agrest, truskawkę, borówkę,
 • podkładki i bezpieczne nożyczki dla każdego dziecka,
 • folia malarska,
 • foremki do wykrawania ciastek, kostki do przygotowania lodu.

Proponowany przebieg zajęć:

 • Przygotowanie:

– uczestnicy zajęć mają na sobie niekrępujący ruchów strój, zdejmują obuwie i skarpetki,

– podłoga sali, w której odbywają się zajęcia, jest zabezpieczona folią malarską,

– prowadzący przygotowuje stanowisko dla każdego dziecka: podkładkę, na której umieszcza porcje przygotowanej wcześniej galaretki w różnych kolorach.

 • Uczestnicy zajmują miejsca przy swoich stanowiskach: Prowadzący zaprasza do przyjrzenia się substancji umieszczonej na podkładkach, rozpoznaniu, czym jest.
 • Prowadzący prezentuje obrazki z owocami odpowiadającymi rodzajom galaretek – dzieci starają się rozpoznać, jakie rodzaje galaretek znajdują się na ich podkładkach – oglądają, wąchają, smakują galaretki, dzielą się swoimi odczuciami na ten temat.
 • Następnie każdy uczestnik otrzymuje nożyk i foremkę do ciastek, swobodnie działa ze swoją galaretką, opowiada o efektach swojej pracy.
 • Wszyscy uczestnicy wrzucają swoją rozdrobnioną galaretkę na środek sali.
 • Prowadzący wrzuca do galaretki kostki do lodu – część z nich jest zmrożona, część nie. Każdy uczestnik próbuje odszukać w galaretce jedną ciepłą i jedną zimną kostkę.
 • Po wyciągnięciu wszystkich kostek, prowadzący zaprasza dzieci do swobodnego doświadczania zmieszanej galaretki dłońmi, stopami.

Bibliografia:

https://malypoliglota.com.pl/2020/05/galaretka-zabawy-sensoryczne/, dostęp z dnia 23.03.2024

własne pomysły i doświadczenia


Scenariusz zajęć sensorycznych opracowała: Urszula Wesół, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version