Strona główna Klasy 4-8 Matematyka Konkurs matematyczny „Liczby rządzą światem”

Konkurs matematyczny „Liczby rządzą światem”

0

Pragnę podzielić się z Czytelnikami Portalu pomysłem na Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas 7 i 8. Poniżej prezentuję regulamin konkursu oraz zestaw zadań konkursowych.

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego
„Liczby rządzą światem” dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych

I Organizatorzy konkursu:

Szkoła Podstawowa ………. oraz Szkoła Podstawowa ………

Osobami koordynującymi konkurs są: ………………………………

II Cele konkursu:

 • Popularyzacja matematyki
 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów
 • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
 • Budzenie nawyku zdrowego współzawodnictwa

III Termin konkursu:

data ……., godzina ………..

IV Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie biorą udział uczniowie klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej w …….
 • Każdą szkołę reprezentuje grupa pięcioosobowa, której skład wyłoniony został w eliminacjach wewnątrzszkolnych.
 • Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści programowych z matematyki przewidzianych dla szkoły podstawowej.

V Przebieg konkursu

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA
 1. Część indywidualna – uczniowie w ciągu 45 minut rozwiązują zestaw zadań składający się z 9 zadań, sprawdzających wiedzę i umiejętności matematyczne uczniów.
 2. Prace z części indywidualnej sprawdzane i oceniane będą przez komisję składającą się z nauczycieli będących koordynatorami konkursu.
 3. Po ocenieniu prac indywidualnych komisja wyłoni Mistrza Matematyki.
 4. W sytuacji, gdy zdobyte ilości punktów nie pozwolą jednoznacznie wyłonić zwycięzców trzech pierwszych miejsc, przeprowadzona zostanie dogrywka.
CZĘŚĆ DRUŻYNOWA
 1. Część drużynowa rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu oceniania prac z części indywidualnej.
 2. Drużyny składające się z pięciu osób reprezentujących daną szkołę zmierzą się w różnych konkurencjach matematycznych.
VI Konkurs zakończy się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem nagród

Pobierz cały Regulamin

Pobierz zadania konkursowe

Autor: Ewa Mrówka – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version