Strona główna Klasy 4-8 Oś liczbowa – konspekt lekcji z matematyki w klasie IV

Oś liczbowa – konspekt lekcji z matematyki w klasie IV

0

Temat lekcji: Oś liczbowa.

Klasa:

IV a

Cele lekcji:

Uczeń zna: 

 • pojęcie osi liczbowej, odcinka jednostkowego

Uczeń umie: 

 • przedstawiać liczby naturalne na osi liczbowej
 • odczytywać współrzędne punktów na osi liczbowej
 • przedstawiać na osi liczby naturalne spełniające określone warunki
 • ustalać jednostkę na osi liczbowej na podstawie danych współrzędnych

Metody nauczania:

 • pogadanka
 • wyjaśnienie
 • rozwiązywania problemów
 • ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem TIK

Środki dydaktyczne:

 • prezentacja osi
 • miara krawiecka
 • linijka
 • taśma do mierzenia
 • telefony
 • ćwiczenia interaktywne w Wordwall
 • kody qr

Formy organizacyjne:

 • praca zbiorowa
 • praca indywidualna
 • doświadczenie

Umiejętności kluczowe kształtowane podczas lekcji:

 • kompetencje matematyczne
 • podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
 • kompetencje informatyczne

Czas zajęć:

1 godzina lekcyjna

Przebieg lekcji:

Część wstępna:

 1. Sprawdzenie obecności.
 2. Podanie tematu lekcji.
 3. Sprawdzenie zadania domowego.
 4. Wprowadzenie do tematu:
  • Uczniowie otrzymują miarę krawiecką i wskazują palcem podane przez nauczyciela liczby. Następnie dwóch uczniów bierze taśmę budowlaną i rozciąga ją na długość sali. Nauczyciel podaje klasie karteczki do losowania z liczbami. Każdy uczeń podchodzi do taśmy i ustawia się w miejscu wyznaczonym przez wylosowany numer. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.
  • Na podstawie przeprowadzonych zadań nauczyciel próbuje ustalić z uczniami, co rozumieją pod pojęciem oś liczbowa. Wspólnie ustalają cele lekcji.

Część zasadnicza:

1. Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat osi liczbowej w życiu codziennym oraz wykorzystania odczytywania danych w życiu codziennym.

2. Wprowadzenie pojęcia osi liczbowej. Uczniowie z pomocą nauczyciela formułują określenie osi liczbowej: Oś liczbowa to prosta z zaznaczonym punktem zerowym, jednostką i zwrotem. Następnie rysują oś liczbową w zeszytach.

Źródło: https://zpe.gov.pl/a/definicja-z-przykladami/DwsSTyapd

3. Wprowadzenie pojęcia współrzędnej punktu. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie współrzędnej punktu. Uczniowie odczytują współrzędne wskazanych w prezentacji punktów.

4. Ćwiczenia praktyczne. Zadaniem uczniów jest wskazanie współrzędnych punktów przedstawionych na osi liczbowej. Wykonanie ćwiczeń w prezentacji mających na celu kształtowanie umiejętności zaznaczania punktów o danych współrzędnych.

Ćwiczenie A. Narysuj oś liczbową przyjmując odpowiednią jednostkę. Zaznacz na tej osi liczby 0, 1, 2, 5 i 7.

Ćwiczenie B. Narysuj oś liczbową i zaznacz na tej osi liczby 0, 10, 20, 60 i 80. W którym miejscu na tej osi należy zaznaczyć liczbę 35? Po wykonaniu ćwiczeń nauczyciel dodaje, że często zapisujemy tylko tę części osi liczbowej, która jest nam potrzebna oraz że zaznaczamy na osi tylko te liczby, które są nam potrzebne. Nauczyciel pokazuje za pomocą rzutnika lub tablicy interaktywnej przykłady takich osi liczbowych.

5. Uczniowie biorą telefony i skanują kody qr.

Ćwiczenia interaktywne utrwalające umiejętność zaznaczania i odczytywania punktów o danej współrzędnej.

https://wordwall.net/pl/resource/62542798/o%c5%9b-liczbowa-2

https://wordwall.net/pl/resource/62541529/polski/o%c5%9b-liczbowa

Część końcowa:

 1. Podsumowanie lekcji. Nauczyciel na podstawie planszy powtarza wraz z uczniami wiadomości poznane podczas lekcji.
 2. Uczniowie otrzymują karteczki, na których rysują jedną z wybranych emotikon obrazujących ich nastrój po lekcji.

Strony internetowe i programy wykorzystane przy tworzeniu scenariusza:

– zpe.gov.pl

 – Wordwall

– https://katowice.eu/edukacja/SiteAssets/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/miejski-bank-dobrych-praktyk/zagadnienia-dla-nauczycieli-szk%C3%B3%C5%82/matematyka/O%C5%9B%20liczbowa%20-%20konspekt%20lekcji%20dla%20klasy%20IV.pdf


Oś liczbowa – konspekt lekcji opracowała: Krystyna Plechta – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version