Strona główna Klasy 4-8 Język polski W krainie baśni – konspekt lekcji z języka polskiego dla klasy IV

W krainie baśni – konspekt lekcji z języka polskiego dla klasy IV

0

Temat:  W krainie baśni – utrwalenie wiadomości

Cele główne:

 • wskazanie cech baśni
 • podanie tytułów najbardziej znanych baśni

Cele szczegółowe – uczeń:

 • wymienia tytuły poznanych baśni
 • wymienia cechy baśni
 • analizuje informacje o cechach baśni (gazetka)
 • słucha tekstu literackiego
 • wykonuje ćwiczenia na tablicy interaktywnej
 • segreguje rzeczowniki według podanej cechy
 • dopasowuje rekwizyt do tytułu baśni
 • analizuje wiersz
 • słucha z uwagą piosenki

Metody:

 • praca z piosenką
 • praca z wierszem
 • rozmowa
 • ćwiczenia z tablicą multimedialną
 • ćwiczenia gramatyczne

Formy pracy:

 • praca zbiorowa
 • praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne:

 • tablica interaktywna
 • laptop
 • magnetofon
 • piosenka o Andersenie
 • płyta CD – Interaktywna gramatyka GWO
 • płyta CD – Język polski kl. 4
 • gazetka z cechami baśni
 • wiersz „List do Andersena”

 Przebieg lekcji

1. Zapisanie na tablicy tematu lekcji i jego wyjaśnienie.

2. Określenie celów lekcji przez nauczyciela.

3. Sprawdzenie pracy domowej uczniów – jest to zarazem wstęp do lekcji. Każdy z nich miał przygotować rysunek wskazanej przez nauczyciela baśni, która była wcześniej omawiana na lekcjach. Uczniowie prezentują po kolei swoje prace, a klasa ma za zadanie odgadnąć tytuł baśni. Obrazki zostają przywieszone do kolorowego brystolu. Pod obrazkami uczniowie przyczepiają tytuły baśni i powstaje plakat pt. „Ulubione baśnie kl. 4”.

Część właściwa lekcji

4. Ćwiczenie z tablicą interaktywną. Dzieci dopasowują obrazki rekwizytów do baśni.

5. Nauczyciel pyta uczniów o nazwiska twórców baśni – bracia Grimm i H. Ch. Andersen. Wyjaśnia, że dziś zajmiemy się analizą wiersza pt. „List do Andersena”. Odczytuje głośno tekst wiersza. Następnie zadaje uczniom pytania dotyczące tekstu – za co podmiot liryczny dziękuje Andersenowi? Uczniowie dopasowują bohaterów baśni wskazanych w wierszu do tytułów baśni.

6. Odsłuchanie piosenki „Dzień dobry panie Andersenie”. Zwrócenie uwagi, że Andersen był bardzo popularnym twórcą, dlatego można usłyszeć o nim w piosence lub przeczytać o nim w wierszu.

7. Klasa przypomina sobie cechy baśni (nieokreślone miejsce i czas, bohaterowie o nadnaturalnych umiejętnościach, czary, szczęśliwe zakończenie, dobro zwycięża zło, dłuższy utwór). Prezentacja gazetki o cechach baśni.

8. Kolejne ćwiczenie wykorzystuje tablicę interaktywną. Uczniowie segregują określenia dotyczące baśniowego czasu i miejsca.

9. Ćwiczenie z tablica interaktywną. Dzieci zostają poproszone o posegregowanie nazw rzeczowników (osoby, zwierzęta, rośliny, przedmioty, zjawiska). Nauczyciel pyta, czy któraś z tych nazw znajdowała się w baśniach. Jeśli nie, to jaka musiałaby być, aby pojawić się w baśni.

10. Podsumowanie lekcji.

 • Przypomnienie tytułów baśni.
 • Przypomnienie cech baśni.

Zadanie domowe – Nauczyciel rozdaje uczniom kartki, na których mają wypisać cechy baśni według podanych na kartkach wskazówek.

Opracowanie: Hanna Kempa – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version