Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja polonistyczna Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu dla klasy pierwszej

Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu dla klasy pierwszej

0

Temat: Wprowadzenie małej pisanej litery „h” na podstawie piosenki pt.: „Heca”.

Cel dydaktyczny:

 • wprowadzenie małej pisanej litery „h”.

Cel terapeutyczny:

 • rozwijanie funkcji analizatora kinetyczno-ruchowego, słuchowego i wzrokowego oraz korekcja zaburzeń rozwoju tych funkcji;
 • utrwalanie schematu ciała wspomagające lateralizację.

Cel wychowawczy:

 • kształcenie umiejętności współdziałania w grupie;
 • utrwalanie nawyku podnoszenia dłoni w górę przy zgłaszaniu się do odpowiedzi i udzielanie jej pełnym zdaniem.

Metody nauczania:

 • metoda MDS (Metoda Dobrego Startu) Marty Bogdanowicz;
 • elementy metody Felicji Affolter;
 • elementy pedagogiki zabawy.

Formy pracy:

 • ćwiczenia ruchowe;
 • ćwiczenia ruchowo-słuchowe;
 • ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe.         

Środki dydaktyczne:

 • kolorowa wstążka (zaznaczenie prawej ręki uczniowi);
 • ilustracja małej pisanej litery „h” wkomponowanej w rysunek hipopotama na hamaku;
 • plansza z małą pisaną literą „h”;
 • magnetofon i kaseta z nagraną piosenką pt.: „Heca”;
 • wydrukowany tekst piosenki pt.: „Heca”;
 • wałeczki wypełnione ziarnem;
 • karty z małą pisaną literą „h” wykonaną z różnych materiałów;
 • tacki z kaszą manną;
 • arkusz papieru pakowego;
 • grube mazaki, kredki ołówkowe i świecowe, kolorowe kredy;
 • indywidualne karty pracy z ćwiczeniami o wzrastającym stopniu trudności, utrwalające umiejętność pisania małej litery „h”;
 • nagroda dla każdego ucznia;
 • słodki poczęstunek;
 • koc;
 • spadochron.
I  Zajęcia wprowadzające

* Przed rozpoczęciem zajęć każdemu z dzieci zostaje przyklejona etykietka z imieniem oraz przewiązana wstążką prawa ręka w nadgarstku.

 1. Zabawa ruchowa ze spadochronem: „Witam wszystkich, którzy…”.
 2. Orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni – zabawa „Ludzie do ludzi”.
 3. Głośne odczytanie zagadki będącej wprowadzeniem do tematyki zajęć.
 4. Słuchanie piosenki pt.: „Heca” odtwarzanej z magnetofonu.
 5. Omówienie treści piosenki i powtórzenie jej słów.
 6. Ćwiczenie słuchu fonematycznego – udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu piosenki.
 7. Ćwiczenia językowe: układanie rymów do wyrazów z „h” występujących w piosence.
II   Zajęcia właściwe
 1. Ćwiczenia ruchowe:
 • kalambury;
 • ćwiczenie relaksacyjne –„Hamak”.
 1. Ćwiczenia ruchowo-słuchowe:
 • słuchanie piosenki z jednoczesnym wyklaskiwaniem jej rytmu;
 • ćwiczenia na wałeczkach: wystukiwanie rytmu piosenki zawsze od strony lewej do prawej.
 1. Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe:
 • demonstracja ilustracji z wkomponowaną w rysunek hipopotama na hamaku małą pisaną literą „h”;
 • omówienie drugiej planszy przedstawiającej samą literę „h”(opis części składowych litery);
 • wzorcowy pokaz pisania po śladzie ze śpiewem piosenki pt.: „Heca”, przeprowadzony przez nauczycielkę;
 • nauka poprawnego wykonania poprzedniego ćwiczenia (pisanie po śladzie) przez każde z dzieci przy tablicy;
 • powtórzenie zadania na planszach z polisensorycznymi wzorami litery „h” (wielkość, barwa, różnorodność doznań dotykowych);
 • ćwiczenie pisania litery „h” na tackach z kaszą manną;
 • samodzielne odtwarzanie symbolu graficznego litery „h” na wspólnym arkuszu kartonu (porównanie wytworu ze wzorem);
 • ćwiczenia na indywidualnych kartach pracy o wzrastającym stopniu trudności.
III Zajęcia końcowe
 • rozdanie nagród wszystkim uczestnikom zajęć;
 • słodki poczęstunek (herbata i herbatniki).

Bibliografia:

Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (1998). Od piosenki do literki cz. 1. Gdańsk: Wydawnictwo „Fokus”.

Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu opracowała: Anna Styrcz-Jędrzejek – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version