Strona główna Czytelnia Checklista rzeczy, o których trzeba pamiętać, by nie narazić zdrowia uczniów!

Checklista rzeczy, o których trzeba pamiętać, by nie narazić zdrowia uczniów!

0

Higiena w placówkach edukacyjnych ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz personelu. Mycie i dezynfekcja stanowią fundament czystości i minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Jednocześnie wymogi dotyczące zasad higieny w szkołach są stale podnoszone. To z kolei wiąże się z koniecznością zapewnienia preparatów spełniających określone normy oraz dbałością o regularne szkolenie personelu sprzątającego. O czym należy pamiętać, by spełnić aktualne wymagania oraz zapewnić uczniom bezpieczeństwo?

Co Sanepid sprawdza w szkołach?

O czym należy pamiętać, chcąc zadbać o czystość w placówce oświatowej? Aby mieć pewność, że nie zapomnimy o żadnym szczególe, warto wiedzieć, na co zwracają uwagę inspektorzy Sanepidu.

Kontroli czystości podlegają wszystkie pomieszczenia, również te rzadziej wykorzystywane, takie jak schowki na sprzęt, archiwa czy zaplecza niedostępne dla uczniów. Szczególny nacisk kładziony jest na często dotykane elementy, takie jak blaty, klamki czy włączniki światła. Inspektorzy często sprawdzają poziom czystości trudno dostępnych miejsc, np. przestrzeni za meblami.

Skrupulatnie kontrolowany jest poziom higieny w łazienkach, kuchni oraz stołówce. W szkołach podstawowych sprawdzana jest także świetlica. Tutaj kontrole są szczególnie rygorystyczne. To oznacza konieczność dokładnego dbania o czystość wszystkich elementów wyposażenia. Jest to ważne zwłaszcza w tzw. sezonie grypowym, czyli okresie jesienno-zimowym, gdy więcej dzieci choruje.

Inspektorzy Sanepidu mają wgląd do protokołów konserwacji i napraw sprzętu. Sprawdzane są również daty ważności środków czystości i prawidłowość oznaczeń roztworów roboczych. W niektórych przypadkach kontrola obejmuje również księgi kosztów, w celu oceny zużycia środków do mycia i dezynfekcji.

Procedury higieny i dezynfekcji

Pilnowanie czystości w szkole nie sprowadza się jedynie do przestrzegania odpowiednich procedur podczas sprzątania. Równie ważne jest zapewnienie możliwości zadbania o higienę wszystkim osobom przebywającym na terenie placówki.

Zaleca się, by wszystkie osoby wchodzące do szkoły myły i dezynfekowały ręce. Oznacza to konieczność udostępnienia dozowników z odpowiednimi preparatami, zarówno w łazienkach, jak i w miejscach ogólnodostępnych, takich jak szatnie czy korytarze. Pojemniki na środki do dezynfekcji rąk powinny być regularnie czyszczone i uzupełniane przy pomocy specjalistycznych preparatów. W ich sąsiedztwie należy umieścić plakaty z instrukcją prawidłowego mycia rąk oraz dezynfekcji.

Niezbędne jest również codzienne wietrzenie sal i korytarzy, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Jeśli szkoła jest wyposażona w system wentylacyjno-klimatyzacyjny, zaleca się przeprowadzenie kontroli jego pracy przed rozpoczęciem roku szkolnego, a także stałe monitorowanie jego funkcjonowania.

Prace porządkowe

Konieczna jest regularna kontrola codziennych prac porządkowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymywanie w czystości sal, w których przebywają uczniowie, łazienek i ciągów komunikacyjnych. Bardzo ważne jest też prawidłowe mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych takich jak:

 • poręcze,
 • klamki,
 • blaty,
 • włączniki,
 • klawiatury.

Niezwykle istotne jest też regularne opróżnianie i czyszczenie koszy na odpady.

Środki czystości i preparaty do dezynfekcji

Chcąc w pełni zadbać o bezpieczeństwo uczniów i personelu, nie można ograniczać się jedynie do mycia – nawet wówczas, gdy używa się wyłącznie specjalistycznych środków przeznaczonych do tego celu. Bardzo ważna jest również odpowiednia dezynfekcja pomieszczeń.

Warto korzystać z profesjonalnych preparatów zatwierdzonych przez Sanepid, najlepiej ze sprawdzonego sklepu jak Sterim.eu. Należy przy tym ściśle przestrzegać zaleceń producenta każdego produktu. Bardzo istotne jest przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów. W taki sposób, by uczniowie nie byli narażeni na wdychanie potencjalnie drażniących oparów.

Najwięcej uwagi wymaga dekontaminacja pomieszczeń takich jak jadalnie, łazienki i świetlice. Sprzęt oraz preparaty wykorzystywane w tym celu nie mogą być używane w innych częściach obiektu.

Sprzęt i preparaty do mycia i dezynfekcji mogą być przechowywane w jednym schowku, o ile będą pogrupowane w odpowiednie zestawy:

 • do sal lekcyjnych,
 • do korytarzy,
 • do stołówki i świetlicy,
 • do łazienek.

Jeśli w szkole znajduje się kuchnia oraz gabinet pielęgniarki, narzędzia i środki czystości powinny znajdować się w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole

Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole powinny odbywać się w określonej kolejności. Zazwyczaj jest ona następująca:

 • gabinety nauczycieli, dyrekcji, sekretariat i inne pomieszczenia administracyjne,
 • pokój nauczycielski,
 • szkolna aula lub sala spotkań, w której nie są przeprowadzane lekcje,
 • sale lekcyjne,
 • sala gimnastyczna, przebieralnie, szatnia,
 • korytarze, klatki schodowe i inne ciągi komunikacyjne,
 • magazyny (również magazyny sprzętu sprzątającego),
 • świetlica, stołówka, a w przypadku szkół, w których przebywają młodsze dzieci również sala zabaw,
 • gabinet szkolnej pielęgniarki,
 • toalety i łazienki.

Im niżej na liście znajduje się dane pomieszczenie, tym większy jest zazwyczaj stopień jego zabrudzenia. Oznacza to konieczność jeszcze dokładniejszego dbania o czystość, z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu i preparatów takich jak środek do dezynfekcji pomieszczeń, dopasowanych do specyfiki danego miejsca.

Przestrzeganie procedur związanych z myciem i dezynfekcją pomieszczeń w szkole to podstawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników każdej placówki. Należy jednak zadbać również o odpowiednią edukację w tym zakresie. Dlatego nauczyciele powinni prowadzić zajęcia poświęcone temu tematowi i skutecznie zachęcać uczniów do przestrzegania zasad higieny. W połączeniu z korzystaniem z niezbędnego sprzętu oraz specjalistycznych preparatów pozwala to tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko, również w sezonie większej zachorowalności na choroby zakaźne. Dbając o higienę i dezynfekcję placówki edukacyjne aktywnie przyczyniają się do minimalizacji ryzyka zakażeń i zapewnienia opieki na najwyższym poziomie.

Artykuł sponsorowany przy współpracy z sterim.eu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version