Strona główna Uroczystości szkolne Dzień Europy – scenariusz zajęć Zwiedzamy Europę

Dzień Europy – scenariusz zajęć Zwiedzamy Europę

0
Flagi państw europejskich

Cele:

 • poszerzenie wiadomości na temat państw europejskich
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i prezentowania informacji

Metody:

 • aktywizujące – elementy metody projektów
 • słowne – rozmowa, zagadki, praca z książką

Formy pracy: 

 • praca z całą grupą
 • praca zespołowa

Środki dydaktyczne:

 • albumy, wydawnictwa dotyczące państw Europy
 • projektor
 • mapa świata i Europy
 • ilustracje przestawiające popularne miejsca w Europie
 • pisaki, duże arkusze papieru

Proponowany przebieg zajęć:

 1. Powitanie

Uczestnicy wraz z prowadzącym gromadzą się w kole. Prowadzący wita dzieci, np.:

 • witam wszystkich, którzy byli kiedyś nad morzem,
 • witam wszystkich, którzy lubią chodzić po lesie,
 • witam wszystkich, którzy jedzą jabłka,
 • witam wszystkich, którzy lubią pizzę z serem.

Wskazane dzieci witają się w dowolny sposób, np. gestem, uśmiechem, ukłonem.

2. Wprowadzenie do tematu zajęć.

Prowadzący przedstawia dzieciom zagadkę, której rozwiązanie przybliża temat zajęć:

Chłodniejsza północ i cieplejsze południe,

Na zachodzie ocean, od wschodu potężne góry.

Na tym kontynencie mieszają się cudnie,

Różnorodne państwa, kuchnie i kultury.

Źródło: opracowanie własne

Prowadzący wyświetla z pomocą projektora mapę świata, wspólnie z uczniami wskazuje Europę. Następnie wyświetla mapę Europy, uczniowie wskazują państwa, które znają. Dopasowują najbardziej znane miejsca w Europie do odpowiednich państw, wspólnie z nauczycielem ustalają ich historię, znaczenie dla losów kontynentu.

To ćwiczenie można również przeprowadzić w wersji analogowej, wręczając uczniom wydrukowane mapy oraz pomniejszone ilustracje do wklejenia.

3. Prowadzący wraz z uczniami udaje się do biblioteki, gdzie wspólnie wyszukują albumy i wydawnictwa na temat państw europejskich. Po powrocie do sali zajęć prowadzący dzieli uczniów na zespoły. Każdy zespół przygotowuje prezentację w formie plakatu na temat wylosowanego państwa Europy. W zależności od możliwości i zasobów zespołu, można skorzystać z zasobów multimedialnych lub zbiorów przyniesionych przez uczniów.

4. Uczniowie prezentują swoje prace.

5. W ramach ewaluacji zajęć uczniowie głosują na europejskie państwo marzeń, każde dziecko ma szansę wypowiedzieć się, co było dla niego najciekawsze, co go najbardziej zainteresowało, wskazuje, który z krajów chciałby odwiedzić.

6. Podziękowanie za udział w zajęciach i pożegnanie.

Dalsze inspiracje, uwagi i pomysły do pracy:

 • zajęcia można rozłożyć na kilka dni, w zależności od możliwości i chęci uczniów zaprosić ich do zgromadzenia części wiadomości i materiałów do przygotowania prezentacji w domu
 • zajęciom towarzyszyć mogą konkursy, wydarzenia i wystawy, np.: pokaz mody państw europejskich, festiwal europejskich przebojów, poczęstunek kulinarny inspirowany kuchnią państw Europy
 • konkurs na ulubionego bohatera literackiego lub sportowca reprezentujących różne kraje Europy
 • igrzyska europejskie – zawody obejmujące dyscypliny sportowe popularne w różnych krajach Europy.

Bibliografia:

Program „Włącz myślenie”, autorzy: Małgorzata Skura, Michał Lisicki, Ewa Radanowicz, Hanna Olszańska, Jolanta Kulik, zasoby Ośrodka Rozwoju Edukacji

https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/27114, dostęp z dnia 20.04.2024

https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/oda-do-radosci-kl-i-iii_got.pdf, dostęp z dnia 20.04.2024

opracowania i pomysły własne

Załączniki – materiały ilustracyjne


Dzień Europy – scenariusz zajęć opracowała: Urszula Wesół – pedagog

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version