3.5 C
Polska
wtorek, 23 kwietnia, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Zdrowy styl życia - konspekt zajęć wychowawczych

Zdrowy styl życia – konspekt zajęć wychowawczych

Temat zajęć: Zdrowy styl życia.

Wiek uczestników:

12 +

Cele zajęćwychowankowie:

 • znają i rozumieją pojęcia „zdrowie”, „zdrowy styl życia”
 • podają przykłady czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu
 • analizują swój styl życia i jego wpływ na stan zdrowia
 • planują zmiany w swoim stylu życia wpływające korzystnie na ich stan zdrowia
 • mają świadomość wpływu własnego stylu życia na zdrowie

Metody pracy:

 • pogadanka
 • burza mózgów
 • dyskusja
 • metoda działań praktycznych
 • gra dydaktyczna

Pomoce dydaktyczne:

 • tablica korkowa, pisaki, karteczki samoprzylepne
 • plakat z definicją zdrowia wg WHO
 • plakat pt. Pola zdrowotne wg Lalonda
 • karty pracy pt. Mój plan zdrowego stylu życia
 • plansze pt. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu
 • gra dydaktyczna „Wiem co jem”

Przebieg zajęć:

 1. Wychowawca przedstawia tematykę i cele zajęć oraz zadaje uczniom pytanie: jak rozumieją pojęcie zdrowia?
 2. Metoda burza mózgów – uczniowie podają i zapisują swoje propozycje definicji zdrowia, a nauczyciel porównuje wypowiedzi uczniów z zaprezentowaną definicją zdrowia wg WHO (zał. 1).
 3. Pogadanka na temat aspektów zdrowia, nauczyciel krótko omawia poszczególne aspekty zdrowia tj. zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe (zał. 2).
 4. Wychowawca pyta uczniów, na czym, wg nich, polega zdrowy styl życia? Jak duży, wg nich, ma wpływ na nasze zdrowie? (Prezentacja planszy z diagramem pt. Pola zdrowotne wg Lalonda – zał. 3[1])
 5. Wychowawca prosi uczniów o zapisanie na karteczkach samoprzylepnych po jednym przykładzie zachowań sprzyjających i zagrażających zdrowiu. Następnie wspólne tworzenie kolumny z podziałem na zachowania pozytywne/negatywne dotyczące zdrowia.
 6. Podsumowanie tabeli i porównanie z planszą pt. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu (zał. 4).
 7. Pogadanka nauczyciela połączona z dyskusją dotyczącą praktycznych wskazówek, w jaki sposób wprowadzić zdrowy styl życia.
 8. Metoda praktycznych działań poprzez wypełnianie kart pracy pt. Mój plan zdrowego stylu życia (zał. 5).

* Wychowawca kontroluje pracę, odpowiada na wątpliwości, proponuje rozwiązania.

Netografia:

[1] www.malgorzatarusek.pl/zdrowie-czym-jest-i-od-czego-zalezy/

Pobierz konspekt z załącznikami

Autor: Joanna Dąbrowska – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY