23.6 C
Polska
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaNajpopularniejszeĆwiczenia z butelkami – ruch sprzyja rozwojowi czynności intelektualnych i nie tylko

Ćwiczenia z butelkami – ruch sprzyja rozwojowi czynności intelektualnych i nie tylko

Na stwierdzenie postawione sześciolatkom: Cały jutrzejszy dzień będzie sportowy. Co wy na to? Usłyszałam: Hura! Czy się zdziwiłam? Nie, gdyż lubię sport i różnorodne działania z nim związane, dlatego też codziennie tworzę wychowankom sytuacje do rozwoju postaw sportowych i zainteresowania sportem, a rozpoczęłam te działania od 3. roku życia wychowanków.

Nieodzownym elementem rozwoju każdego dziecka jest ruch, który hartuje organizm, tym samym zwiększa odporność dzieci, wzmacnia tężyznę, jednocześnie sprzyja nawiązywaniu kontaktów, buduje odpowiedzialność za drużynę. Prawidłowy rozwój motoryczny przyczynia się również do szybszego przyswajania wielu czynności intelektualnych.

Zabawy i zajęcia ruchowe w sali czy na powietrzu są codziennością w mojej pracy. Stosowanie gier ruchowych w różnych porach dnia, ze zmiennością form ruchów (np. rzucanie, czworakowanie, bieg, ćwiczenia wyprostne, równowagi itp.) powoduje radość i spontaniczność dzieci oraz uczy ich dbałości o zdrowie fizyczne. 

Pracując z dziećmi sześcioletnimi, wychodząc naprzeciw ich aktywności i otwartości na zmiany, zastosowałam wielokrotnie podczas ćwiczeń gimnastycznych metodę stacyjną, Labana, Kissów, aerobik, dowolne interpretacje ruchowe przy muzyce, gry zespołowe typu: jeden, dwa ognie itp. Wprowadzałam etapami także zabawy ruchowe oparte o rywalizację np. wyścigi rzędów, które dają dużo satysfakcji z rywalizacji oraz uczą pogodzenia się z przegraną. Zmienność stosowanych metod korzystnie wpłynęła na aktywność dzieci, a wykorzystane pomoce gimnastyczne (np. wstążki, gazety, patyki, butelki plastikowe, gumy) wyzwoliły zaciekawienie i radość dzieci.

Powszechny trend do podejmowania działań proekologicznych przeniosłam do ćwiczeń gimnastycznych. W jaki sposób? Wspólnie z dziećmi wymyślaliśmy sposoby na wielokrotne wykorzystanie butelek (0,6 l, 1,5 l, 5 l) po napojach i tak powstały przyrządy do ćwiczeń (napełnione przez dzieci piaskiem lub wodą): ciężarki, nietuzinkowe krążki hokejowe czy pachołki do slalomów. Tak przygotowane przybory zostały wykorzystane do wyścigu rzędów na boisku przedszkolnym, w późniejszej fazie posłużyły do podlewania krzewów. Do rywalizacji konieczna była tablica z punktacją, dzięki której dzieci kontrolowały swoje sukcesy. Oto przebieg zajęć przeprowadzonych na przedszkolnym boisku.

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Z BUTELKAMI, DLA DZIECI 6 LETNICH
METODYmetoda zabawowa, naśladowcza, zadaniowa, instrukcje i objaśnienia, pokaz
FORMYzespołowa, grupowa, indywidualna
POMOCEbutelki o pojemności 5 litrów, 1,5 litra, butelki 0,5 litra, piasek, woda, tablica z punktacją, tamburyno, szarfy, kije do hokeja, hula-hop, kosz
OPIS DZIAŁAŃ
Przygotowanie:
– zgromadzenie butelek (przy pomocy rodziców)
– napełnienie butelek wodą, piachem (przez dzieci)
– przypomnienie zasad bezpieczeństwa
– przekazanie informacji o przebiegu oraz zasad punktacji
– wybranie dyżurnych
1. Marsz z butelkami – ćwiczenia mięśni ramion, barków: marsz po kole, zabranie butelki z wyznaczonego miejsca:
a) rytmiczny marsz z uderzaniem ręką o butelkę – 1 koło
b) podnoszenie butelek nad głowę i uderzanie w rękę – 1 koło
c) trzymanie butelek przed sobą na wyciągniętych rękach, wykonywanie ruchów naprzemiennych.
Powtórzenie x 2
2. Znikająca butelka – ćwiczenie bieżne, orientacyjno-porządkowe: dzieci stoją w rozsypce, butelka stoi przy wyznaczonej nodze. Na sygnał tamburinem, dzieci biegają pośród butelek, bez potrącania. Na przerwę w grze, stają wyprostowane przy jakiejkolwiek butelce.
3. Trening bokserski: ćwiczenie mięśni rąk, nóg: bieg w miejscu, wyrzucanie na przemian rąk z butelkami przed siebie, do siebie.  
Butelki odłożone w wyznaczone miejsce.
4. Wyścigi rzędów – ćwiczenie sprawności ogólnorozwojowej, sprytu (przypomnienie zasad, podział dzieci na 4 grupy wg kolorów szarf, rozstawienie butelek 5 litrowych do slalomu, zapoznanie z tablicą punktacyjną):
a) Slalom: bieg slalomem wokół butelek, powrót po linii prostej 2 x. Drużyna, która skończy podnosi ręce do góry.
b) Wyścig gąsienic: bieg slalomem w rzędach w jedną i drugą stronę, trzymając się za ręce x 2. Drużyna, która skończy podnosi rękę do góry.
c) Slalom hokejowy: dzieci stoją w rzędach, na sygnał popychają kijem hokejowym butelkę (w jedną i drugą stronę) po wyznaczonej 5 litrowymi butelkami trasie. Drużyna, która skończy zadanie podnosi rękę do góry.
d) Tunel: dzieci stoją w rzędach, w rozkroku, na sygnał podają sobie butelkę do tyłu między nogami, a z powrotem podają butelkę górą. Drużyna, która skończy podnosi rękę do góry – 2 x.
e) Rzut do celu: ćwiczenie celności – rzut butelką do koła. Przemarsz do piaskownicy, głowa za głową, podział grupy na 4 zespoły ustawione przed kołami hula-hop leżącymi w piaskownicy. Wygrywa zespół, który do koła wrzuci najwięcej butelek – 3 x.
5. Relaks: ćwiczenia oddechowe: dzieci stoją w rozsypce z butelkami w rękach, wznoszą ręce do góry z wykonaniem wdechu, następnie wydech i opuszczenie rąk. Stawiają butelkę na ziemi.
6. „Cieszynka”: dzieci wykonują cieszynkę – taniec radości.
Zakończenie
Podlewanie krzewów: dzieci podlewają rośliny w ogródku wodą z butelek. Segregacja: puste butelki zgniatamy i wkładamy do worka.  

Przygotowanie dzieci do osiągnięcia gotowości szkolnej jest nierozerwalnie związane z osiągnięciem sprawności fizycznej. Różnorodność wykorzystanych metod, pomocy powinna zapewnić dzieciom radość,a niekiedy pozwoli na odniesienie sukcesu czy pogodzenie się z porażką.

Autor: Magdalena Tuszyńska – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY