23.6 C
Polska
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaEdukacja wczesnoszkolnaScenariusz zajęć w przedszkolu z zastosowaniem TIK

Scenariusz zajęć w przedszkolu z zastosowaniem TIK

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego zajęcia:

Magdalena Tuszyńska

Temat obserwacji dyrektora:

Wdrażanie do poznawania świata liter z zastosowaniem tablicy multimedialnej i narzędzi TIK

Temat zajęć:

„Kotek Kuba” – słuchanie wiersza nauczycielki; wprowadzenie litery k, K na podstawie wyrazu „kot”

1. Treści programowe:

1.5, 1.9, 2.1, 2.6, 3.4, 3.9, 4.2, 4.4, 4.8

2. Cele operacyjne/umiejętności dzieci (z dwupoziomowością), dziecko:

 • rozpoznaje litery „k, K” i identyfikuje je z głoską „k”
 • czyta sylaby i wyrazy zawierające poznane litery
 • swobodnie wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów 
 • wodzi palcem po szablonach o różnej fakturze liter małych i wielkich „k”
 • wymienia wyrazy rozpoczynające się na literę „k”
 • uczestniczy w zabawie ruchowej przy muzyce „Znajdź literki”
 • liczy wyrazy w zdaniu
 • zaznacza w tekście literkę „k, K”
 • dziecko zdolne układa z rozsypanki literowej wyrazy

3. Metody:

 • elementy Metody Krakowskiej, narzędzia TIK
 • słowna – rozmowa, opowiadanie
 • oglądowa – pokaz i obserwacja
 • czynna – zadania stawiane dzieciom do wykonania, ćwiczeń utrwalających

4. Formy:

zbiorowa jednolita, indywidualna

Przebieg zajęć:

Lp.Krótki opis zadania/zabawyAktywność nauczycielaAktywność dziecka z podziałem na poziomyMateriały i pomoce, karty pracy
1. Zagadka


Wykorzystanie aplikacji Classroom Screen
Nauczyciel czyta zagadkę.
„Znany jest z czystości, znany jest z urody. Wciąż się łapką myje, chociaż nie ma wody”.
– O jakim zwierzątku czytałam zagadkę?
– Czego używają ludzie do utrzymywania czystości? Nauczyciel ustawia na tablicy za pomocą aplikacji czas na rozwiązanie zagadki – 2 minuty.
Odpowiadają na pytania.Plakat kota
2. Zabawa memory. Wykorzystanie aplikacji learningapps.org – memory obrazkowe Nauczyciel pokazuje na tablicy karty z ilustracjami różnych przedmiotów zaczynających się na literę „k”.
Wybiera kolejno pary dzieci do zabawy.
– Co mają wspólnego wszystkie karty wyświetlone na tablicy?
Nauczyciel podaje dzieciom informacje, że dziś poznają głoskę „K”.
Zadaniem dzieci wybranych przez nauczyciela jest dobranie w pary kart zaczynających się na głoskę „K”.
Dzieci odpowiadają, że wszystkie zaczynają się na literę „K”.
4 pary obrazków rozpoczynających się głoską „K”
3. Wprowadzenie do zajęć wiersza „Jak kotek mlekiem zwierzęta częstował”

To jest Kuba – kotek bury. Ma wąsiki i pazury.

Kuba jest naprawdę miły, chce by wszyscy mleko pili.

Stanął Kuba przy kurniku – Czy chcesz mleka koguciku?

Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno.

Koło żłobu stoi konik. Kuba ładnie się ukłonił.

Lubisz mleko?
– Nie, ja rano smaczny owies jem i siano.

Do królika kotek poszedł. Pij, pij mleko, bardzo proszę!

Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.

Więc do krówki kotek poszedł – Czy na mleko masz ochotę?

– Nie Kuba, bo ja przecież, jem zieloną trawę w lecie.

Koło furtki koza biała także mleka pić nie chciała.

– Zabierz sobie kotku dzbanek! Ja jem liście kapuściane.
Nauczycielka w czasie opowiadania pokazuje sylwety.
– Jak miał na imię kot z wiersza?
– Nazwijcie wszystkie zwierzęta na obrazkach i powiedzcie jaką głoską rozpoczynają się ich nazwy?
– Jakie znacie inne wyrazy rozpoczynające się głoską „K”?
Już znacie wyrazy z głoską „K” na początku.
– Jakie znacie wyrazy, w których głoska „K” jest na końcu?
– Wymieńcie 3 wyrazy z głoską „K” w środku wyrazu.  
Dzieci słuchają wiersza prezentowanego przez nauczyciela, czynnie uczestniczą  podając odpowiedzi.Treść wiersza ilustracje
4. Liczymy wyrazy w zdaniu.Nauczyciel prosi Rafała, aby przeczytał kolegom 3 zdania.
Kot pije mleko.
Karol kupuje karmę kotkowi.
Kot Kuba lubi się bawić.
Dzieci liczą kolejne wyrazy w zdaniach, ich ilość zaznaczają za pomocą  kasztanów.Tablica demonstracyjna
kasztany
5. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazu podstawowego kot:
• układanie podstawowego modelu wyrazu z kartoników na tablicy (można użyć metody wyróżniania samogłosek i spółgłosek – z kartoników w kolorze czerwonym i niebieskim lub z kartoników białych);
• wybrzmiewanie głosek, wypowiadanie całego wyrazu;
• liczenie głosek w wyrazie podstawowym;

Analiza i synteza słuchowo-wyrazowa wyrazu podstawowego Kuba:
• układanie podstawowego modelu wyrazu z kartoników w kolorze czerwonym i niebieskim;
• wypowiadanie kolejnych głosek;
• wyodrębnianie głoski „K” i przypomnienie, że imię zaczyna się na dużą literkę; 
• liczenie literek w wyrazie podstawowym  
Nauczyciel czuwa nad poprawnością wykonania zadania.Dzieci dokonują analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazu kot i Kuba.Tablica demonstracyjna
6. Demonstracja nowej litery drukowanej małej i wielkiej „k, K”;
• zapoznanie z wyglądem litery „k, K”  pisanej
Nauczyciel prezentuje literę drukowaną małą i wielką „k, K”
Zwraca uwagę, że litera to znak, który się widzi, pisze i czyta.
Dzieci znają kształt nowo poznanej litery.Tablica demonstracyjna
7.Quiz z pomocą aplikacji Quizizz – Quiz „Przedmioty rozpoczynające się na literkę K” Nauczyciel zaprasza do tablicy multimedialnej dzieci.Dzieci zaznaczają elementy  rozpoczynające się na głoskę „k”.Karty pracy – quiz
8.Analiza kształtu litery drukowanej k małej i K wielkiej
• podawanie skojarzeń związanych z wyglądem litery;
• ćwiczenia w bezśladowym (pisaniu), np. palcem na szablonie o różnej fakturze, na plecach kolegi/koleżanki
Nauczyciel prezentuje  poprawny sposób pisania litery „K, k”; zwraca uwagę na kierunek pisania literDzieci podają skojarzenia np. wąż, sznurek…
Dzieci uczestniczą w praktycznym utrwalaniu zapisu graficznego litery „K, k”.
Szablony liter „k, K” o różnej fakturze szarfy
9.Zabawa ruchowa przy muzyce „Znajdź literki”Nauczyciel rozkłada na podłodze litery poznane przez dzieci (a, A, o, O, e, E, i, I, m, M, d, D, k, K).
Podaje wyrazy rozpoczynające się od poznanej głoski.
Zwraca uwagę na zasadę, że kiedy dzieci usłyszą nazwę imienia, miasta lub państwa stają przy wielkiej literze.
Dzieci podczas przerwy w muzyce odszukują litery, na którą rozpoczyna się wyraz wypowiedziany przez nauczyciela.Szablony liter: a, A, o, O, e, E, i, I, m, M, d, D, k, K, t, T
10.Czytamy sylaby i wyrazyNauczyciel prezentuje pojedyncze znane dzieciom litery, omawia, że odpowiednie połączenie ich daje nam sylaby i wyrazy (ka, ko, ke, ki itd.)Dzieci odczytują sylaby i wyrazy.Szablony liter
11.Śpiewamy sylaby  Nauczyciel podaje sylaby i proste sprawdza poprawność wykonania zadania. Np. ko, ke, ki, itd.Dzieci śpiewają podane sylaby.Zestaw liter

Autor: Magdalena Tuszyńska – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY