8.1 C
Polska
sobota, 2 marca, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach - konspekt lekcji matematyki w klasie VIII

Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach – konspekt lekcji matematyki w klasie VIII

Szkoła: Szkoła Podstawowa

Klasa: VIII

Czas: 45 min

Temat lekcji: Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach

Cele lekcji:

Cele ogólne:

– doskonalenie sprawności rachunkowej

– wykorzystanie i tworzenie informacji

Cele operacyjne (szczegółowe) – uczeń:

– kształci umiejętność zapisywania twierdzenia Pitagorasa

– oblicza pola kwadratów o danych bokach

– zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa

– potęguje pierwiastki

– posługuje się językiem matematycznym

– wskazuje przyprostokątną i przeciwprostokątną w trójkącie prostokątnym

– potrafi rozwiązywać zadania we współpracy z innymi

Metody prowadzenia lekcji:

– praca na forum

– praca indywidualna

– praca w grupach

Środki dydaktyczne:

– podręcznik 

– zeszyt ćwiczeń

– tablica

– kartki zadaniami

– tablica interaktywna

– kartka z trójkątami i kwadratami

– kartki z rozsypanym twierdzeniem Pitagorasa

– aplikacja plickers

Przebieg lekcji:

Czynności porządkowe:

Sprawdzenie obecności.

Zapisanie tematu lekcji. Uczniowie odkrywają temat lekcji rozwiązując rebus (załącznik nr 1).

Czynności organizacyjne:

Określenie celów lekcji.

Nauczyciel przywiesza na tablicę dwa trójkąty prostokątne o różnych bokach. Zadanie uczniów polega na dopasowaniu do boków trójkątów odpowiednich kwadratów, a następnie wyciągnięcia wniosku i sformułowaniu twierdzenia Pitagorasa.

Zapoznanie uczniów z treściami nauczania:

Chętny uczeń próbuje ułożyć treść twierdzenia Pitagorasa z rozsypanych wyrazów (załącznik nr 2). Pozostali uczniowie wraz z nauczycielem sprawdzają poprawność ułożonego twierdzenia. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom kartkę z zadaniem do rozwiązania (załącznik nr 3). Na podstawie filmu uczniowie ustalają, które informacje są prawdziwe, a które fałszywe. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego zadania.

Nauczyciel rozdaje uczniom kartkę z zadaniem (załącznik nr 4), które rozwiązują wspólnie. Następnie dzieli klasę na grupy czteroosobowe. Każda z grup otrzymuje zestaw zadań do rozwiązania (załącznik nr 5). Wyniki prezentowane są na forum. Grupa, która prawidłowo rozwiąże największą liczbę zadań, otrzymuje ocenę celującą za aktywność.

Utrwalenie nowych treści nauczania:

Przypomnienie najistotniejszych treści lekcji. Uczniowie rozwiązują zadanie, w którym mają obliczyć długość boku trójkąta. Nauczyciel sprawdza poprawność za pomocą aplikacji plickers.

Zadanie pracy domowej (ćwiczenie 4 str. 35, zad. dla chętnych zadanie 8 str. 84).

Pobierz scenariusz załącznikami

Autor: Katarzyna Kwietniewska – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY