Strona główna Aktualności Święto Konstytucji 3 Maja – propozycje zajęć dla młodszych i starszych uczniów

Święto Konstytucji 3 Maja – propozycje zajęć dla młodszych i starszych uczniów

0

Młodsi uczniowie:

 • Projekcja krótkich materiałów audiowizualnych na temat Konstytucji 3 Maja.
 • „Polska bliższa i dalsza” – uczniowie przynoszą zdjęcia ulubionych lub najciekawszych miejsc, które odwiedzili w Polsce, wspólnie z nauczycielem naklejają je na kontur mapy Polski odrysowany na szarym papierze. W ten sposób powstaje mapa ciekawych miejsc w Polsce. Uczniowie dzielą się swoją wiedzą na ich temat oraz wrażeniami towarzyszącymi ich odwiedzaniu.
 • „Mozaika różnorodności” – uczniowie, pracując w zespołach lub indywidualnie, składają wydrukowane w dużym formacie, rozcięte ilustracje przedstawiające charakterystyczne miejsca w Polsce.
 • „Polska to kraj bohaterów” – uczniowie wskazują znanego Polaka, którego podziwiają i szanują, który dla nich jest bohaterem. Mogą przynieść zdjęcie wybranej osoby lub się za nią przebrać – w takim wypadku możemy urządzić w klasie „Bal Bohaterów”.
 • „Znam symbole narodowe” – przeprowadzenie quizu wiedzy o symbolach narodowych.
 • „Polska wierszem malowana” – zorganizowanie konkursu recytatorskiego z wykorzystaniem utworów o Polsce.
 • „Narodowe dekoracje” – zorganizowanie wystawy własnoręcznie przygotowanych przez uczniów dekoracji z wykorzystaniem elementów polskiej kultury, np. ludowej. Dekoracje mogą być przygotowane przez uczniów samodzielnie, w zespołach, podczas zajęć świetlicowych lub wspólnie z rodzicami.
 • „Festiwal polskich smaków” – przeprowadzenie konkursu dla uczniów i rodziców na najciekawszy przepis kulinarny, opatrzony zdjęciem wykonanej potrawy.

Starsi uczniowie:

 • „Polska naszymi oczami” – przygotowanie mapy myśli związanej z Polską, z tym, co uznajemy w niej za najważniejsze i najbardziej godne uwagi.
 • „Śledzę współczesnych patriotów” – wspólnie z uczniami przypominamy historię powstania Konstytucji 3 Maja i motywy jej towarzyszące – chęć obrony państwa przed upadkiem. Uczniowie zostają podzieleni na dwa zespoły – jeden z nich opracowuje sposoby wyrażania patriotyzmu w XVIII wieku, a drugi zespół – w dzisiejszych czasach. Każdy z uczniów ma prawo powiedzieć, jak on rozumie patriotyzm, czym jest dla niego. Następnie zadaniem uczniów jest zauważenie i wynotowanie wszystkich przejawów patriotyzmu w wybranym środowisku – np. w domu, wśród kolegów w ciągu najbliższego tygodnia. Po tygodniu uczniowie wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, wspólnie ustalają listę sposobów wyrażania szacunku i dbałości o swój kraj.
 • „Galeria polskich sław” – uczniowie przedstawiają sylwetkę znanej postaci, współczesnej lub historycznej, próbują określić, jak wybrana osoba może zainspirować innych. Przygotowana galeria może powstać w wersji tradycyjnej – ilustracji opatrzonych notkami biograficznymi – lub elektronicznej.
 • „Żywe obrazy” – uczniowie samodzielnie lub w zespołach odtwarzają dzieła sztuki przedstawiające ważne chwile z historii Polski.
 • „Debata o stanie Polski” – uczniowie wskazują pozytywne aspekty życia w Polsce oraz największe ich zdaniem trudności, próbują wskazać działania, które mogą podjąć dla poprawy sytuacji.
 • „Superbohater dzisiejszych czasów” – zorganizowanie konkursu na najciekawsze opowiadanie przedstawiające bohatera naszych czasów żyjącego w Polsce.
 • „Polska w obiektywie” – zorganizowanie przeglądu prac fotograficznych wykonanych przez uczniów, przedstawiających piękno Polski.

Netografia:

 • https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs, dostęp z dnia 20.04.2022 r.
 • https://www.ore.edu.pl/2018/05/swieto-narodowe-trzeciego-maja/, dostęp z dnia 20.04.2022 r.

Autor: Urszula Wesół – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version