Strona główna Uroczystości szkolne Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – projekt edukacyjny

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – projekt edukacyjny

0

Temat projektu: „89 na TAK dla AUTYZMU!” – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Cele ogólne:

Zwiększenie świadomości na temat dysfunkcji rozwojowej, jaką jest autyzm.

Cele szczegółowe – uczeń:

  • potrafi powiedzieć, czym jest autyzm;
  • szanuje odmienny sposób uczestniczenia w zabawie, zajęciach, zachowania, przyzwyczajenia swoich autystycznych kolegów, a także dostrzega u nich nieprzeciętne umiejętności;
  • prezentuje postawę tolerancji wobec osób, które inaczej rozwijają się i dostrzegają świat.

Dokładny opis zadania:

  1. Uczniowie klas I-III (z wychowawcami) oraz IV-VIII w celu zwiększenia wiedzy i świadomości na temat autyzmu, zwiedzają przygotowaną przez zespół projektowy wystawę tematyczną w holu patrona.
  2. Uczniowie/nauczyciele w dniu 01 kwietnia br. przychodzą do szkoły ubrani w element odzieży koloru niebieskiego.
  3. Każda klasa na znak solidarności z osobami autystycznymi może „zaświecić się” na niebiesko na specjalnie przygotowanej ściance w holu patrona.
  4. Niebieska galeria 89! – uczniowie ubrani w niebieski element odzieży, w dniach 01-03.04.2022 r. przesyłają zdjęcia na adres koordynatora akcji.

Opis sposobu pracy:

  • indywidualny;
  • zbiorowy.

Opis zasad prezentacji:

Uczeń potwierdza udział w akcji „89 na TAK dla AUTYZMU!” – Światowy Dzień świadomości Autyzmu, biorąc czynny udział w działaniach wymienionych w punkcie „dokładny opis działania’’.

Opis systemu oceniania:

Wychowawcy decydują o przyznaniu uczniom pochwał (klasy I-III), punktów za zachowanie (klasy IV-VIII) za udział w akcji „89 na TAK dla AUTYZMU!” – Światowy Dzień świadomości Autyzmu.

Koordynator:

Anita Orzechowska

Osoby współorganizujące:

XXX

Odbiorcy:

Uczniowie klas I-VIII

Forma prezentacji efektów:

Niebieska galeria 89! na padlecie

Autor: Anita Orzechowska – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version