Strona główna Najpopularniejsze Światowy Dzień Pluszowego Misia – scenariusz zajęć

Światowy Dzień Pluszowego Misia – scenariusz zajęć

0

Temat dnia: Mój przyjaciel miś.

Termin zajęć:

Prowadząca:

Magdalena Surdykowska

Czas:

Cele ogólne:

Wdrażanie do pracy indywidualnej i grupowej. Rozwijanie dużej i małej motoryki. Wzbogacanie słownictwa. Rozwijanie umiejętności wypowiadania na podany temat. Zapoznanie dzieci z historią powstania Święta Pluszowego Misia. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • rozwiązuje zagadki
 • prezentuje przyniesionego misia
 • uczestniczy w zabawach
 • śpiewa piosenkę „Jadą, jadą misie”
 • pracuje w grupie
 • przelicza elementy 1-6

Metody pracy wg Stanisława Strzyżewskiego:

 • podające
 • ekspresyjne: zabawowo-naśladowcza
 • zadań stawianych dziecku przez nauczyciela
 • ćwiczeń, polegająca na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności
 • odtwarzania (podczas nauki piosenki)
 • słowne (rozmowy, zagadki)

Formy pracy:

 • indywidualna jednolita
 • zbiorowa
 • grupowa

Środki dydaktyczne:

ilustracje, monografie liczb, klej, karton, kolorowe karteczki, dyplomy, słoik z napisem, kartki z zagadkami, nagranie muzyczne, książki

Przebieg zajęć

Wprowadzenie:

Zajęcia na dywanie:

Wychowawca rozpoczyna zajęcia inscenizując wiersz Jana Brzechwy pt. Miś:

„Proszę Państwa, oto miś.

Miś jest bardzo grzeczny dziś.

Chętnie Państwu łapkę poda.

Nie chce podać? A to szkoda”

1. Nauczyciel odczytuje zagadki dotyczące imion bohaterów święta.

Jest to mały, pluszowy i gruby miś. Klapnięte uszko ma. Zna się z dziećmi nie od dziś. Chodzi ze swoim przyjacielem zajączkiem do przedszkola.

(Miś Uszatek) – pokaz ilustracji

Jest grubiutkim, pluszowym misiem koloru żółtego. Nazywany jest przez przyjaciół i siebie samego Misiem o Bardzo Małym Rozumku. Mieszka w Stumilowym Lesie.

(Kubuś Puchatek) – pokaz ilustracji

Realizacja tematu:

2. Nauczyciel zadaje pytanie: Czy wiecie kogo dziś jest święto?

3. Zapoznanie z historią powstania pluszowych misiów.

4. Dzieci indywidualnie wypowiadają się na temat przyniesionego misia.

5. Porównywanie misiów największy – najmniejszy.

6. Przeliczanie misiów zgodnie z monografią liczby wskazanej przez wychowawcę 1-6.

7. Sprawdzenie poprawności wykonanego ćwiczenia.

8. Śpiewanie piosenki z elementami ruchu „Jadą, jadą misie”.

9. Praca w grupach przy stolikach: każde dziecko losuje kartkę, jej kolor świadczy o przyporządkowaniu do danej grupy.

Zadania dla grupy:

 • Ułóż elementy w całość i przyklej do kartonu.
 • Pokoloruj według kodu.

10. Prezentacja pracy wykonanej przez grupy.

11. „Wyjadanie miodku” – zadanie polega na zjedzeniu miodu z talerzyka tylko za pomocą języka, bez pomocy rąk. Wygrywa ten, kto najszybciej zje miodek i będzie miał czystą buźkę.

Podsumowanie:

12. Rozdanie dyplomów.

13. Ewaluacja – pokaż kciukiem swoje odczucia:

 • kciuk w górę – bardzo dobrze
 • poziomo – tak sobie
 • kciuk w dół – źle

14. Zaproszenie do wspólnego oglądania przygotowanej wystawy „Miś w literaturze”.

Pobierz scenariusz z załącznikiem

Światowy Dzień Pluszowego Misia – scenariusz zajęć opracowała: Magdalena Surdykowska – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version