Światowy Dzień Kota – scenariusz zajęć dla najmłodszych „Koci świat”

0
8119

Światowy Dzień Kota – Koci Świat

Cele główne:

 • rozwijanie sprawności językowej, uwagi słuchowej i logicznego myślenia,
 • bogacenie zasobu wiadomości i pojęć,
 • usprawnianie dużej motoryki,
 • rozwijanie kompetencji społecznych.

Cele operacyjne – dziecko:

 • potrafi określić cechy podanego obiektu i podać słowo o znaczeniu przeciwstawnym,
 • potrafi połączyć informacje pochodzące z różnych modalności zmysłowych,
 • potrafi wyodrębnić z tekstu wskazaną informację,
 • uczestniczy w zabawie zgodnie z regułami,
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, rozciągając i wzmacniając ciało,
 • wykonuje zadanie, realizując własne pomysły i współpracując z rówieśnikami.

Metody pracy:

 • słowne – rozmowa kierowana, instrukcja, praca z tekstem,
 • czynnościowe – zadań stawianych dziecku do wykonania, ćwiczenia słuchowe i ruchowe,
 • aktywizujące – praca oparta na skojarzeniach,
 • gry dydaktyczne,
 • zabawy językowe.

Formy pracy:

 • praca z całą grupą,
 • indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • kartoniki w kolorach: czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym, w ilości odpowiadającej liczbie uczestników,
 • kłębek włóczki,
 • kawałki tkanin o różnych fakturach,
 • kontur kota narysowany na kartonie,
 • plansza do gry (załącznik),
 • spinner,
 • klej, kartki i przybory do pisania dla wszystkich uczestników zajęć.

Proponowany przebieg zajęć:

1. Gra w „wisielca” – wprowadzenie do tematu zajęć

Prowadzący organizuje dla dzieci grę w „wisielca”, której rozwiązaniem, w zależności od możliwości uczestników zajęć, może być proste hasło KOT lub trudniejsze – Dzień Kota.

Dla ułatwienia można wypisać wszystkie litery alfabetu, które skreślamy w trakcie gry.

2. Jak wołać koty w różnych językach – zabawa artykulacyjna z elementami kodowania

Prowadzący prezentuje dzieciom sposoby wołania kotów w rożnych językach i prosi o powtórzenie komunikatów:

 • po polsku – kici, kici
 • po włosku – miczio, miczio, miczio
 • po francusku – minu, minu, minu
 • po niemiecku – mic, mic, mic

Następnie dzieci losują karteczki z kolorami, z których każdy odpowiada komunikatowi w odpowiednim języku (czerwony – polski, zielony – włoski, niebieski – francuski, żółty – niemiecki). Prowadzący wypowiada komunikat w wybranym języku, dzieci podnoszą kartoniki w odpowiednich kolorach.

Dla ułatwienia można zapisać komunikaty na tablicy, umieszczając obok kartonik w odpowiednim kolorze.

3. Kłębek włóczki – zabawa w skojarzenia

Dzieci stoją w kręgu, jedno z nich otrzymuje kłębek włóczki. Dziecko trzymające kłębek rzuca nim do kolegi podając jedną cechę charakterystyczną dla kota. Kolejne dziecko łapie kłębek i odrzuca następnemu dziecku. Gdy pajęczyna będzie utworzona, trzeba ją rozplątać w odwrotnej kolejności.

4. Kłębek włóczki – zabawa w przeciwieństwa

Prowadzący rzuca kłębek do dziecka, wypowiadając zdanie. Dziecko łapie kłębek i odrzuca go do nauczyciela, kończąc zdanie za pomocą wyrazu o przeciwstawnym znaczeniu.

Mój kot jest mały, a Twój….

Mój kot jest gruby, a Twój …

Mój kot je dużo, a Twój …

Mój kot biega szybko, a Twój …

Mój kot ma długie wąsy, a Twój …

Mój kot mruczy cicho, a Twój …

5. Ukryte cyfry – ćwiczenie uważnego słuchania

Prowadzący czyta tekst, dzieci zapisują liczby, które usłyszały.

Koty to najbardziej popularne zwierzęta domowe. Na całym świecie jest ich około 500 milionów. Koty większość dnia spędzają na spaniu, zajmuje im to nawet 14 godzin w ciągu dnia. Koty, tak jak ludzie, mają pięć palców w przednich łapach, a w tylnych łapach mają cztery palce. Tak jak wielbłądy i żyrafy, koty poruszają naraz obiema prawymi i obiema lewymi łapami. Koty potrafią też szybko biegać, pokonując w godzinę nawet 50 kilometrów, a niektóre koty potrafią skoczyć na odległość siedem razy większą niż długość ich ciała. Koty zwykle żyją 12 – 15 lat.

6. Nasz wspólny kot

Prowadzący gromadzi dzieci wokół sylwety kota narysowanej na kartonie. Dzieci wypełniają kontur, wybierając ze zgromadzonych fragmentów materiałów te, które kojarzą im się z kotem, np. są miękkie, puszyste, połyskujące, grube.

7. Kocia gimnastyka

Dzieci kręcą spinnerem umieszczonym na planszy z grą (załącznik) i wykonują wylosowane ćwiczenie.

Gra dostępna jest również w wersji interaktywnej:

8. Podziękowanie za udział w zajęciach i pożegnanie.

Pobierz załącznik

Autor: Urszula Wesół – pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny