Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej z elementami języka angielskiego

0
3232
Rodzina leży na łóżku, dwójka małych dzieci i rodzice

Scenariusz zajęć przeznaczony dla klasy I

Temat: My family. Rodzina 

Edukacja społeczna, muzyczna

Uczeń:

 • zna słownictwo z zakresu członków rodziny
 • rozpoznaje członków rodziny na obrazkach
 • rozwiązuje zagadki odnośnie rodziny
 • opowiada o swojej rodzinie
 • zrozumie potrzebę aktywności na lekcji
 • doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem
 • doskonali umiejętność pracy w grupie
 • uczestniczy w zabawie ruchowej

Język angielski

Uczeń:

 • rozróżnia, nazywa poszczególnych członków rodziny: dad, mum, grandad, baby, brother, sister
 • zna liczebniki od 1-12
 • umie dopasować angielskie słówko do obrazka
 • odpowiada na pytanie „Who’s this?
 • rozumie polecenia po angielsku wydawane przez nauczyciela i właściwie na nie reaguje
 • zapytany, potrafi udzielić informacji na temat rodziny
 • śpiewa piosenkę w języku angielskim „The Finger Family”

Metody:

podająca, komunikacyjna, aktywizująca, praktyczna

Forma pracy:

praca z całą klasą, praca w grupie, praca indywidualna w oparciu o kartę pracy ucznia

Środki dydaktyczne:

rzutnik, pomoce dydaktyczne sporządzone przez nauczyciela, nagranie piosenki, ćwiczenia interaktywne, karty obrazkowe z członkami rodziny, kartki z zapisem graficznym wyrazów

Czas:

60 minut

Tok lekcji

Wstęp

 1. Nawiązanie do wcześniejszego tematu – czytanie zagadek odnośnie członków rodziny (załącznik nr 1). Dzieci odgadują zagadki.

Faza realizacyjna

 1. Nauka nazw członków rodziny w języku angielskim – piosenka.

Teraz nauczymy się nazw członków rodziny po angielsku.

2. Prezentacja nowego słownictwa (załącznik nr 2) lub karty obrazkowe z odpowiednimi podpisami.

Nauczyciel pokazuje na kartach obrazkowych poszczególnych członków rodziny i nazywa ich po angielsku. Uczniowie powtarzają za nauczycielem. Przypina karty do tablicy i pod nimi przypina wyraz zapisany po angielsku odpowiadający obrazkowi. Następnie zadaje pytanie „Who’s this?”wskazując na wybrany przez siebie obrazek, uczniowie odpowiadają.

3. Zabawa: Who’s messing?

Nauczyciel prosi uczniów żeby zamknęli oczy, w tym czasie zabiera jedną z kart obrazkowych. Zadaniem uczniów jest zgadnąć kogo nie ma.

4. Rozdanie kart z nazwami członków rodziny – wspólne odczytywanie (załącznik nr 3).

5. Ćwiczenie interaktywne. Powtórzenie słownictwa – dopasowywanie nazw członków rodziny z angielskimi nazwami na platformie http://www.learningapps.org

Uczniowie wyszukują określenia członków rodziny w języku angielskim. Głośno powtarzają nazwy.

Można skorzystać z gotowych gier: https://learningapps.org/display?v=ppk3pd1dn18 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/paint-the-words/family

6. Karta pracy – praca samodzielna (załącznik nr 4).

Dzieci wklejają do zeszytów obrazki przedstawiające członków rodziny według kolejności, którą podaje nauczyciel po angielsku (father, brother, grandmother, sister, grandfather). Uczniowie podpisują wklejone obrazki.

Find me and colour – Dzieci wyszukują słowa ukryte w ramkach, następnie kolorują określonych członków rodziny.

Rozszyfruj nazwę członka rodziny.

7. Zabawa paluszkowa do piosenki „The Finger Family”.

Uczniowie rysują na poszczególnych palcach określonych przez nauczyciela członków rodziny. Następnie słuchają piosenki i wskazują określony palec słysząc danego członka rodziny. 

8. Zabawa ruchowa „Rodzinka” (załącznik nr 5 – fleshcards).

Uczniowie otrzymują wizytówki z napisami i odpowiednimi rysunkami: mamy, taty, babci, dziadka, dziecka. Swobodnie maszerują w rytm piosenki. Nauczyciel zatrzymuję muzykę, na sygnał: family, dzieci muszą skompletować rodzinę, nie pokazując swoich kartek, a jedynie mówiąc „I’m mum” itd. 

Kiedy rodzina jest cała, ustawiają się obok siebie, ostatnia rodzina się – odpada. Nauczyciel zbiera kartki z członkami rodziny, miesza je i znów rozdaje. Kontynuujemy zabawę.

Faza końcowa 

9. Podsumowanie. 

Nauczyciel pyta dzieci, czego się dzisiaj nauczyły na zajęciach, czy potrafią same wymienić członków rodziny, jakie jest najtrudniejsze słówko do zapamiętania, a które jest najłatwiejsze.

10. Praca domowa (załącznik nr 6) – narysuj członków swojej rodziny.

Piosenka.

11. Pożegnanie. 

It’s time to finish now and say goodbye! See you next time students!

Wykorzystane materiały i ćwiczenia:

 • www.profesor.pl
 • www.pl.pinterest.com
 • www.eduzpomyslem.wixsite.com
 • www.twinkl.co.uk
 • www.superkids.pl
 • www.learningapps.org
 • www.thekindergartenconnection.com/time-to-the-hour-puzzle
 • www.youtube.com/watch?v=Kn5nmw9a3pc
 • www.youtube.com/watch?v=aFKk3Y8vm58
 • www.academia.edu
 • www.makinglearningfun.com
 • www.supersimple.com/song/rain-rain-go-away/
 • www.zagadkidladzieci.net/
Pobierz scenariusz z załącznikami

Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej opracowała: Katarzyna Budzowska – Czytelniczka Portalu