Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej z elementami języka angielskiego dla klasy I

0
1083
Dziewczynka, która patrzy na budzik i zastanawia się, która jest godzina

Temat: Która godzina? – What’s the time?

Edukacja matematyczna, muzyczna

Uczeń:

 • odczytuje wskazania zegara i je zapisuje
 • zadaje pytania odnośnie czasu
 • wskazuje godziny 
 • zaznacza określone godziny na zegarze

Język angielski

Uczeń:

 • zna liczebniki od 1 do 12
 • zna zaimek pytający what?
 • umie pytać o godzinę: What’s the time?
 • zapytany potrafi udzielić informacji na temat godzin
 • śpiewa piosenkę „What’s the time”
 • rozróżnia i nazywa rodzaje zegarów w języku angielskim

Metody:

ćwiczenia praktyczne, rozmowa pouczająca, dyskusja, prezentacja

Forma pracy:

praca z całą klasą, praca w grupie, praca indywidualna w oparciu o kartę pracy ucznia

Środki dydaktyczne:

rzutnik, pomoce dydaktyczne sporządzone przez nauczyciela (zegary z godzinami, karty pracy, zegar demonstracyjny, zegary zrobione przez uczniów), nagranie piosenki

Czas:

2 godziny lekcyjne

Tok lekcji

Wprowadzenie:

1. Nauczyciel wita się z uczniami, patrzy na zegarek i prosi dzieci, aby powiedziały, która jest godzina w danej chwili. Po uzyskaniu odpowiedzi pyta uczniów czy są ciekawi, jak podaje się godzinę po angielsku.

Faza realizacyjna:

2. Nauka nazw rodzajów zegarków w języku angielskim – (załącznik nr 1) lub rzutnik z ilustracją i nazwami zegarów.

 • Najpierw dowiesz się, jak możemy nazwać po angielsku zegarek. Wszystko zależy od tego, czy jest to zegarek na rękę, czy też naścienny lub stojący, a może budzik lub zegar z kukułką :). Spójrz na obrazki poniżej, przedstawiające różne rodzaje zegarów i sprawdź, jak nazwiemy je po angielsku.

3. Ćwiczenie – wskazywanie poszczególnych rodzajów zegara.

 • Nauczyciel wydaje komendę w języku angielskim: „Please show me…..”
 • alarm clock 
 • clock
 • watch ect.

4. Pytanie kierowane: Dlaczego warto jest znać godziny w języku obcym np. angielskim? Uczniowie podają swoje sugestie.

5. Przypomnienie liczebników od 1 do 12 w języku angielskim.

 • Nauczyciel informuje uczniów, iż do odczytywania wskazań zegarowych po angielsku potrzebne będzie przypomnienie angielskich liczebników od 1 do 12. 
 • Dzieci po kolei wymieniają liczebniki do 12 ( 1 – one, 2 – two……). 

6. Słuchanie i nauka piosenki „The time song. Wesołe zegary” – zasoby Youtube.

 • Nauczyciel wyjaśnia, że teraz uczniowie posłuchają piosenki „The time song. Wesołe zegary”, w której będą podane różne godziny oraz pytanie, która jest godzina. Uczniowie rozpoczynają pracę z multimediami. Nauczyciel prosi uczniów, aby zapamiętali przynajmniej jedną godzinę wymienioną w piosence i postarali się zapamiętać pytanie. 

7. Udzielanie odpowiedzi na pytania odnośnie treści wysłuchanej piosenki.

 • Pytanie o godzinę: What’s the time?
 • Nauczyciel wskazuje uczniom temat lekcji. Zapisuje temat lekcji w języku angielskim. Wyjaśnia, iż zapisane pytanie jest pytaniem o godzinę. Czyta na głos temat lekcji: What’s the time? Następnie prosi uczniów w języku angielskim o powtórzenie.
 • Jakie godziny uczniowie zapamiętali z piosenki?
 • Nauczyciel zapisuje te godziny cyframi na tablicy, a następnie na ich przykładzie tłumaczy dzieciom, jak podaje się godzinę w języku angielskim. 

8. Nauka odczytywania pełnych godzin na zegarze po polsku i angielsku.

 • Nauczyciel wiesza na tablicy zegar. Wskazuje na nim wybraną (pełną) godzinę. Uczniowie odczytują po polsku wskazaną godzinę. 
 • Nauczyciel tłumaczy uczniom, iż podając godziny w języku angielskim zaczynamy od zwrotu IT’S (jest) i zapisuje: IT’S FIVE O’CLOCK. Zwraca uwagę uczniów na słowo, które znalazło się na końcu zdania (o’clock). Wyjaśnia, że gdy jest pełna godzina, to mówimy/piszemy: It’s one o’clock. It’s ten o’clock. etc. 

9. Która godzina? Rysowanie wskazówek godzin na zegarach wg instrukcji nauczyciela (załącznik nr 2).

 • Draw – nauczyciel czyta godziny w języku angielskim, a dzieci rysują wskazówki na zegarze.
 • Listen and complete – nauczyciel mówi godziny w języku angielskim, uczniowie rysują wskazówki.

10. Ćwiczenia w odczytywaniu pełnych godzin z użyciem pytania What’s the time? i odpowiedzi IT’S …….O’CLOCK (załącznik nr 3).

 • Losowanie zegara i szukanie odpowiednich godzin – puzzle.
 • Match – połącz zegar z odpowiednim podpisem. 
 • Ustawianie zegara, praca w parach – uczniowie ustawiają wybrane przez siebie godziny na zegarach demonstracyjnych i pytają (na zmianę) partnera o godzinę używając poznanych zwrotów w języku angielskim.
 • Ćwiczenie interaktywne na platformie http://www.learningapps.org przygotowane przez nauczyciela: Znajdź zegar i odpowiadającą mu godzinę (memory).

11. Ćwiczenia w stosowaniu właściwego nazewnictwa związanego z określaniem czasu o różnych porach dnia i nocy w języku polskim. 

 • To łatwe, prawda? Podawanie pełnych godzin w języku angielskim jest naprawdę proste. Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba wiedzieć.
 • Nauczyciel zapisuje na tablicy wybraną godzinę, uczniowie odczytują czas o różnych porach dnia lub nocy (np. 13.00, 6.00, 22.00). Następnie nauczyciel wyjaśnia uczniom, iż w języku angielskim nie ma godzin od 13.00 – 24.00. Zamiast nich użyjemy godzin od 1.00 – 12.00, dlatego zarówno na godzinę 6.00 jak i 18.00 powiemy It’s six o‘clock. Informuje uczniów, że dla rozróżnienia czasu o różnych porach dnia i nocy można użyć zwrotu p.m. a.m. 13. Dla sprawdzenia zrozumienia prowadzący zapisuje godzinę 22.00, a następnie zadaje pytanie What’s the time? Prosi najpierw uczniów o powiedzenie w języku polskim jak inaczej powiemy na godzinę 22:00, a potem pełnym zdaniem prosi o udzielenie odpowiedzi: It’s ten o’clock p.m.

Faza końcowa:

12. Podsumowanie – wklejenie do zeszytu załącznika nr 4 .

 • Gra interaktywna: Ustrzel zegar: http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/clock_shoot.htm

13. Pożegnanie. 

 • It’s time to finish now and say goodbye! See you next time students!

Wykorzystane materiały i ćwiczenia:

 • www.anglotips.blogspot.com/2014/
 • www.time-for-time.com/game2.htm
 • www.profesor.pl
 • www.pl.pinterest.com
 • www.missgiraffesclass.blogspot.com
 • www.eduzpomyslem.wixsite.com
 • www.twinkl.co.uk
 • www.superkids.pl
 • www.learningapps.org
 • www.thekindergartenconnection.com/time-to-the-hour-puzzle
Pobierz scenariusz z załacznikami

Autor: Katarzyna Budzowska – Czytelniczka Portalu