10.7 C
Polska
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Strona głównaEdukacja wczesnoszkolnaScenariusz zajęć w świetlicy - Wesołe żyrafy

Scenariusz zajęć w świetlicy – Wesołe żyrafy

Temat: Wesołe żyrafy.

Data:

06.05.2020 r.

Grupa wiekowa:

klasa pierwsza, druga oraz trzecia

Czas trwania:

45 minut

Cel ogólny:

 • uczeń wykonuje postać żyrafy z rolki po papierze toaletowym z użyciem drewnianych spinaczy.

Uczeń:

 • podaje odpowiedzi do pytań,
 • formułuje wypowiedź ustną na zadany temat,
 • bierze aktywny udział w dyskusji,
 • tłumaczy swoimi słowami pojęcie emotikon,
 • nazywa swoje emocje i uzasadnia je,
 • podaje informacje dotyczące zwierzęcia, jakim jest żyrafa,
 • poznaje nową technikę papieroplastyczną,
 • rozwija swoją wyobraźnię,
 • kształtuje sprawność manualną,
 • integruje się z grupą świetlicową,
 • podnosi poczucie własnej wartości,
 • wykonuje wytwór zgodnie z instruktażem,
 • starannie wykonuje pracę techniczną,
 • organizuje swój warsztat pracy i ekonomicznie wykorzystuje materiały,
 • stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • planuje i organizuje czynności,
 • posługuje się prostymi narzędziami i urządzeniami technicznymi,
 • aktywnie słucha tekstu literackiego,
 • odpowiada na pytania do tekstu literackiego,
 • wyciąga samodzielne wnioski.

Metody:

 • dyskusja moderowana,
 • socjoterapia,
 • burza mózgów,
 • pokaz,
 • obserwacja,
 • wyjaśnienie,
 • praktycznej działalności,
 • papieroplastyka,
 • biblioterapia.

Forma:

 • indywidualna,
 • zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

 • dwa okrągłe emotikony na długim patyczku przedstawiające znak graficzny radości oraz smutku,
 • gotowa postać żyrafy,
 • czarny flamaster,
 • rolki po papierze toaletowym,
 • kolorowe (żółta/czerwona/brązowa) kartki z bloku technicznego (format A4),
 • ołówki,
 • nożyce,
 • kleje w tubce,
 • mazaki,
 • drewniane spinacze,
 • ruchome oczka kreatywne,
 • podkładki na stół,
 • tekst bajki terapeutycznej (autorstwo własne).

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć:

 • nauczyciel pokazuje uczniom uśmiechniętą i smutną buźkę, zadaniem uczniów jest nazwanie tego specjalnego „znaku”,
 • następnie każdy bierze do ręki emotikon i mówi, jak się dzisiaj czuję oraz uzasadnia, dlaczego,
 • nauczyciel daje uczniom możliwość wyboru kolejności podejmowanych podczas zajęć działań.

2. Zadawanie pytań, dzieci podają informacje dotyczące żyrafy (miejsce występowania, sposób odżywiania się, wygląd zewnętrzny, itp.).

3. Przygotowanie stanowisk pracy (nauczyciel opowiada uczniom, co będą robili na zajęciach).

4. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania postaci żyrafy i pokaz gotowej postaci żyrafy.

5. Podanie dokładnej instrukcji przez nauczyciela:

A) Chciałam wam przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. Pracujemy każdy przy swoim miejscu, uważamy na to, by niczego nie zwalić z ławki, ostrożnie obchodzimy się z nożyczkami, klejem i innymi narzędziami. Po skończonej pracy zostawiamy porządek na stolikach i wyrzucamy niepotrzebne ścinki materiałów, i tym podobne do kosza na śmieci. Najważniejsze, czekamy na siebie nawzajem, pomagamy swojemu sąsiadowi w razie potrzeby, jesteśmy przecież jedną grupą. A teraz patrzcie uważnie na to, co będę robić.

B) Biorę jedną spośród kartek leżących na stoliku (format A4).

C) Teraz rozprowadzam klej na rolce papieru i zawijam ją. Tak oto powstaje tułów naszej żyrafy. W razie potrzeby skracam kartkę nożycami, nacinam końce i chowam do środka rolki po papierze toaletowym.

D) Następnie za pomocą brązowego mazaka rysuję na rolce cętki.

E) Potem maluję drewniane spinacze na żółto – 4 na nogi, 3 – na szyję i głowę, u dołu nóg mogę domalować czarnym mazakiem kopyta.

F) Teraz mogę za pomocą ołówka naszkicować ogon i język do wycięcia i wycinam je za pomocą nożyc.

G) Kiedy spinacze są już pomalowane, przypinam u dołu po czterech stronach nogi mego zwierzęcia.

H) Następnie przypinam na samej górze dwa spinacze pionowo do góry (szyję), zaś ostatni poziomo (głowę).

I) Teraz mogę w odpowiednich miejscach przykleić przygotowane przeze mnie wcześniej – ogon i język oraz gotowe ruchome oczka kreatywne.

6. Wykonanie postaci żyraf przez uczniów:

– na tym etapie nauczyciel służy pomocą, w razie potrzeby pomaga uczniom lub tłumaczy ponownie w razie potrzeby.

7. Uporządkowanie stanowisk pracy.

8. Omówienie i ocena pracy:

Dzieci dzielą się z nauczycielem swoimi odczuciami związanymi z zajęciami.

9. Podsumowanie pracy technicznej: na koniec naszych zajęć chciałabym, abyśmy zrobili w świetlicy wystawkę z waszych żyraf.

10. Biblioterapia: nauczyciel czyta uczniom tekst bajki terapeutycznej pt. O odważnej pszczole. Następnie pyta uczniów o ich wrażenia związane z tekstem literackim. Osoba prowadząca zajęcia zadaje również pytania do bajki. Później uczniowie mają za zadanie uzasadnić, którą pszczołą woleliby zostać i dlaczego. Następuje podsumowanie zajęć oraz zrobienie wystawki z żyraf.

Scenariusz zajęć w świetlicy opracowała: Magdalena Bajsicka – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY