Strona główna Najpopularniejsze Scenariusz zajęć plastycznych w przedszkolu – Bazie to zwiastuny wiosny

Scenariusz zajęć plastycznych w przedszkolu – Bazie to zwiastuny wiosny

0

Aktywność plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym wpływa pozytywnie na ich całościowy rozwój.

Temat: Bazie to zwiastuny wiosny.

Grupa wiekowa:

przedszkolaki od lat 3

Miesiąc: 

marzec/kwiecień

Cele ogólne:

Wsparcie całościowego rozwoju, a szczególnie kreatywności dziecka w toku twórczych działań plastycznych.

Cele szczegółowe:

 • W obszarze fizycznym dziecko: spaceruje, kreśli znaki w powietrzu, wykonuje ćwiczenie grafomotoryczne, rysuje, wydziera, wykleja.
 • W obszarze emocjonalnym dziecko: dostrzega emocjonalną wartość przyrody, wyraża radość i zachwyt, wypowiada się na temat swoich odczuć.
 • W obszarze społecznym dziecko: komunikuje się z dziećmi i nauczycielem, przestrzega porządku i zasad bezpieczeństwa.
 • W obszarze poznawczym dziecko: wyraża się w impresji plastycznej posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk w przyrodzie (zwiastuny wiosny, kwitnienie drzew) i wypowiada się na ten temat, przetwarza obraz ruchowy na graficzny.

Formy: 

indywidualna i zbiorowa

Metody: 

oglądowe, słowne, praktycznego działania 

Pomoce: 

 • wiersz (piosenka lub krótki tekst literacki) o baziach/pierwszych zwiastunach wiosny – np. Joanna Kulmowa „Kotki marcowe”,
 • krótkie gałązki wierzbowe z baziami – po 3-4 sztuki dla każdego dziecka,
 • kartka jednokolorowego papieru – np. niebieskiego papieru ksero-kolor – formatu A4 – po jednej dla każdego dziecka,
 • kartka białego papieru lub wybranego papieru artystycznego formatu A4 na tło – minimum po jednej dla każdego dziecka,
 • brązowy/ciemny pisak – po jednym dla każdego dziecka,
 • papier kolorowy, ozdobny, makulaturowy lub artystyczny,
 • klej,
 • farby akwarelowe – kilka kolorów,
 • pędzelki,
 • woda

Technika plastyczna: 

mieszana

Przebieg zajęć:

 1. Przygotowanie i organizacja warsztatu pracy.
 2. Inspiracja. Spacer do miejsca (lasku, parku, ogrodu), w którym dzieci mogą zobaczyć bazie w naturalnym środowisku przyrodniczym. Rozmowa o pierwszych zwiastunach wiosny.
 3. Wprowadzenie. Wiersz Joanny Kulmowej „Kotki marcowe”, oglądanie gałązek bazi, wąchanie, dotykanie i głaskanie, rozpoznawanie i nazywanie kolorów okazów przyrodniczych. 
 4. Zabawa ruchowa „Duże jajo, małe jajo”. Nauczyciel potrząsa tamburynem, dzieci spacerują. Kiedy tamburyn milknie, nauczyciel wypowiada hasło: „duże jajo” lub „małe jajo”. Dzieci zatrzymują się. Zabawa polega na kreśleniu owali w powietrzu (krążenie ramion – duże jajo, palce wskazujące – małe jajo).  
 5. Podanie i omówienie tematu. Zwrócenie uwagi na ułożenie bazi na gałązkach, pokaz sposobu wydzierania niewielkich kawałków papieru. 
 6. Twórcza aktywność dzieci: 
  • układanie gałązek na niebieskiej kartce papieru, 
  • odtwarzanie linii gałązek na białej kartce (lub na tle z papieru artystycznego) – rysowanie pisakiem,
  • rysowanie bazi (przylegających do linii owalnych/jajowatych kształtów) pisakiem, 
  • wydzieranie i naklejanie skrawków papieru w obrysowanych miejscach (potem dzieci mogą je częściowo zarysować pisakiem od dołu – w miejscach zetknięcia z linią), 
  • malowanie tła farbami akwarelowymi.
 7. Galeria – podziwianie prac.
 8. Porządkowanie miejsc pracy. 
 9. Wstawienie gałązek do wody i umieszczenie w kąciku przyrody.

Wskazówki praktyczne:

 • Starszaki mogą najpierw wydzierać z papieru i naklejać „bazie”, a potem obrysowywać je pisakiem (ćwiczenie grafomotoryczne) i dorysowywać gałązki.
 • Do wyklejania nadają się niewielkie kawałki/duże ścinki papieru. Warto zastosować recykling plastyczny.
 • Dzieci powinny mieć swobodę w malowaniu tła. Może ono zostać pomalowane w dowolny sposób wg własnych pomysłów, może być jednokolorowe lub wielokolorowe.
 • Można zapytać dzieci, co chciałyby jeszcze dorysować (może słonko, chmurę, kwiatek itp.).
 • Tę pracę można wykonać na gotowym podkładzie z wybranego papieru artystycznego. Wiele pomysłów na taki papier znajduje się na blogu Kreatywne Prace Plastyczne.
 • Uwaga na bezpieczeństwo podczas pracy.

Podstawa Programowa

Zadania przedszkola. 

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom aktywności sensorycznej.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Uczestniczy w zabawach ruchowych. Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

Społeczny obszar rozwoju dziecka. Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą impresji plastycznych i języka mówionego.

Scenariusz zajęć plastycznych opracowała: Beata Grzeszczuk-Nedza – autorka bloga KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE – najpopularniejszego edukacyjnego bloga plastycznego dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów, terapeutów i rodziców

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version