Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja matematyczna Scenariusz zajęć dla klas 2-4 „Szczęście mam, bo tabliczkę mnożenia znam”

Scenariusz zajęć dla klas 2-4 „Szczęście mam, bo tabliczkę mnożenia znam”

0

Temat: „Szczęście mam, bo tabliczkę mnożenia znam”.

Cel ogólny:

 • poznanie lub utrwalenie najtrudniejszych do zapamiętania iloczynów

Cele szczegółowe:

 • przełamywanie niechęci do nauki tabliczki mnożenia
 • podnoszenia poczucia własnej wartości u uczniów z dysleksją
 • zwiększenie w uczniach poczucia, że nauka to świetna zabawa
 • szukanie metod szybkiego zapamiętywania

Forma prowadzenia zajęć:

 • indywidualna
 • grupowa

Liczba uczniów:

20 osób

Czas trwania zajęć:

2 x 45 minut

Miejsce zajęć:

sala lekcyjna

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana
 • burza mózgów
 • zabawy ruchowe
 • praca plastyczna
 • zabawy oglądowe

Środki dydaktyczne:

 • wierszyki z książki pt. „Tabliczka mnożenia”
 • kartki A3
 • pastele
 • https://www.youtube.com/watch?v=D5lYzN2EH1M

Przebieg zajęć:

1. Powitanie wierszykiem.

 • Droga tabliczko wchodź mi do głowy,

bym pamiętał cię całą a nie do połowy.

Uczniowie podają sobie ręce, pierwszy uczeń mówi do drugiego wierszem:

 • Ile masz paluszków? Czy byś zliczyć zechciał?

Drugi mu odpowiada:

 • Cztery razy pięć równa się dwadzieścia.

2. Zabawa integracyjna.

Uczestników dzielimy na 5-osobowe drużyny. W każdej rundzie prowadzący podaje liczbę od 1 do 20, używając do tego iloczyny np. 2*2, 1*5. Zadaniem drużyny jest ustawienie się tak, żeby ziemi dotykała dokładnie taka ilość kończyn, jak liczba, którą podał prowadzący.

Przykład: w zabawie bierze udział 5-osobowa drużyna. Jeśli prowadzący powiedział 2*2 – to znaczy, że w sumie cztery kończyny uczestników mogą dotykać ziemi. By wykonać to zadanie można np. ustawić się tak, by 4 osoby stały na jednej nodze i trzymali piątą w powietrzu.

3. Zabawa z palcami – filmik.   

Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że niektórzy uczniowie mają problemy z zapamiętywaniem tabliczki mnożenia, ponieważ jest tego bardzo dużo, ale jeżeli nawet coś nam wydaje się trudne nie znaczy, że jest to niemożliwe.

Nauczyciel pokazuje dzieciom szybki patent na zapamiętanie tabliczki mnożenia przez 9. Można pokazać uczniom filmik.

https://www.youtube.com/watch?v=D5lYzN2EH1M

4. Zabawa – powtórz wierszyk.

Nauczyciel wybiera najtrudniejsze do zapamiętania iloczyny. Mówi głośno wierszyk, po trzykrotnym powtórzeniu oczekuje, aby dzieci dokończyły drugi wers wiersza.

 • Osiem czworonogów w psim zaprzęgu gna.

Osiem razy cztery to trzydzieści dwa.

 • Sześć wiejskich kapeli na dożynkach gra.

A sześć razy siedem to czterdzieści dwa.

 • Osiem starych nosorożców po sześć ptaszków ma na nosie.

Osiem razy sześć to czterdzieści osiem.

 • Wróbelków osiem kąpie się w rosie, a ich pisklęta wołają: jeść!

Osiem razy siedem to pięćdziesiąt sześć.

5. Burza mózgów: ułóż wierszyk dotyczący konkretnego działania z tabliczki mnożenia.

Nauczyciel dzieli dzieci na grupy, w których uczniowie spróbują ułożyć wierszyk dotyczący konkretnych działań z tabliczki mnożenia, zapisują go na kartkach. Odczytują swoje propozycje. Nauczyciel pamięta o wzmocnieniu pozytywnym swoich uczniów.

6. Zabawa plastyczna: narysuj scenkę do jednego z wiersza podanego przez nauczyciela.

Każdy uczeń wykonuje swoją pracę pastelami. Następnie prace te rozwieszone zostają w klasie w celu utrwalania tabliczki mnożenia.

Podsumowanie

Nauka może być wspaniałą zabawą. Czasem wydaje nam się, że bardzo ciężko zapamiętać nam niektóre informacje, ale są różne metody zapamiętywania i to one mogą być bardzo pomocne. Należy tylko znaleźć skuteczną metodę nauki, uwzględniając swoje predyspozycje.

Ewaluacja: 

Na dzisiejszej lekcji dowiedziałam (-em) się …

Literatura wykorzystana do zajęć:

Tomasz Elbanowski „Tabliczka mnożenia”

Scenariusz zajęć opracowała: Joanna Józefiak – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version