Strona główna Przedszkole Scenariusz zajęć dla dzieci czteroletnich – Spacer po magicznym domu

Scenariusz zajęć dla dzieci czteroletnich – Spacer po magicznym domu

0

Temat kompleksowy: W moim magicznym domu.

Temat dnia: Spacer po magicznym domu.

Cele ogólne:

 • poznawanie nazw sprzętów gospodarstwa domowego
 • rozwijanie wiedzy związanej z działaniem i przydatnością sprzętów gospodarstwa domowego
 • utrwalanie nazw pomieszczeń znajdujących się w domu
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • rozwijanie aktywności twórczej
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi orientacji w przestrzeni
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • doskonalenie umiejętności porównywania
 • wspieranie dzieci w zakresie zdobywania doświadczeń w zakresie ważenia, mierzenia.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • zaśpiewa piosenkę
 • improwizuje ruchem treść opowiadania
 • uważnie wysłucha listu
 • nazwie wybrane sprzęty gospodarstwa domowego
 • dokona klasyfikacji przedmiotów znajdujących się na obrazkach wg kryterium jakościowego
 • odczyta symbol pomieszczenia
 • podejmie pracę w małej grupie
 • znajdzie odpowiednie miejsce na planie domu, zgodnie z wysłuchaną instrukcją
 • odczytuje proste instrukcje
 • waży owoce i warzywa
 • określa, co jest cięższe, a co lżejsze
 • nazywa czynności
 • przedstawia ruchem czynność wskazaną na obrazku
 • odczytuje ruch
 • zauważa i kontynuuje rytm
 • opisuje obrazek, zauważa układ elementów
 • posługuje się określeniami opisującymi położenie elementów w przestrzeni (obok, za, przed, pod, na)
 • wyszukuje taki sam obrazek
 • odtwarza układ elementów
 • przelicza i dobiera odpowiednie klocki
 • porównuje, mierzy dwie wieże, lalkę, misia
 • rozpoznaje i nazywa dźwięki charakterystyczne dla domu
 • tworzy pracę plastyczną.

Pomoce dydaktyczne:

 • płyta CD – M. Kluza „Kolorowe nutki”
 • treść opowieści ruchowej
 • koperta z listem
 • taśma malarska
 • materiały z czasopisma „Nauczycielka Przedszkola”
 • plansza przedstawiająca pomieszczenia domowe
 • symbole pomieszczeń
 • obrazki sprzętów domowych
 • waga
 • drewniane owoce, warzywa
 • tasiemki, miarki
 • obrazki przedstawiające czynności wykonywane w kuchni, łazience
 • obrazki do uzupełniania rytmów
 • instrukcje, karty pracy
 • „Dźwięki naszego otoczenia” – Zagadki obrazkowo-dźwiękowe, Wyd. Harmonia
 • materiały plastyczne.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie w kole piosenką „Dzień dobry dzieci”.
 2. Nauczyciel zaprasza dzieci na wycieczkę do magicznego domu. Dzieci spacerują po dywanie, improwizując opowieść nauczyciela. (Załącznik nr 1)
 3. Spotkanie z Domowym Skrzatem. Dzieci losują obrazek przedstawiający wybrany sprzęt gospodarstwa domowego. Nazwanie sprzętów na obrazkach.
 4. Gdzie pasuje ten przedmiot? – Klasyfikowanie obrazków zgodnie z ich przynależnością do konkretnego domowego pomieszczenia (podczas zajęć w poprzednich dniach dzieci zapoznały się z plakatami/planszami – pomoce z czasopisma „Nauczycielka Przedszkola”, a także z wydawnictwa WSiP, przedstawiającymi pomieszczenia znajdujące się w domu, a także z symbolami opisującymi kolejno kuchnię, salon, łazienkę, pokój dziecięcy/sypialnię).
 5. Tworzenie grup, związanych z wylosowanymi obrazkami – przejście wraz z obrazkiem przedmiotu do miejsca oznaczonego symbolem.
 6. Plan magicznego domu – nauczyciel wcześniej tworzy przy pomocy taśmy malarskiej plan domu. Dzieci w grupach ustawiają się przed drzwiami wykonanymi z papieru, a następnie słuchają instrukcji i przechodzą do odpowiedniego miejsca w domu. (Załącznik nr 2)
 7. „Domowe sekrety” – rozwiązanie zadań kryjących się w pomieszczeniach magicznego domu. Nauczyciel prosi dzieci, aby wykonały zadania, korzystając z pomocy znajdujących się w danym pomieszczeniu.
  • Kuchnia – waga: przygotowanie do ważenia odpowiedniej ilość warzyw i owoców zgodnie z kartą pracy; doświadczenia w zakresie ważenia różnych warzyw i owoców (z kącika kuchennego), uzupełnienie karty pracy (Załącznik nr 3). Nazwanie czynności wykonywanych przez misia, przygotowującego w kuchni posiłek (obrazki z czasopisma „Nauczycielka Przedszkola”).
  • Łazienka – „kalambury”: nauczyciel pokazuje obrazek danej czynności (mycie zębów, kąpiel, suszenie włosów, itp.) – dzieci za pomocą mimiki, gestów pokazują hasło reszcie grupy. Kontynuowanie rytmów z wykorzystaniem obrazków (pasta, wanna, szczotka, płyn).
  • Pokój dzienny salon: porządki w salonie – losowanie karty z układem przestrzennym salonu (obrazki z czasopisma „Nauczycielka Przedszkola”). Dzieci opisują wygląd salonu, zwracając uwagę na położenie mebli, przedmiotów w przestrzeni oraz w stosunku do innych obiektów. Prawidłowe posługiwanie się określeniami opisującymi położenie elementów w przestrzeni (obok, za, przed, pod, na). Szukanie karty z takim samym układem, odtwarzanie układu z wykorzystaniem obrazków.
  • Pokój dziecięcy – Lalka, miś i klocki. Budowanie dwóch wieży z klocków wg instrukcji – próba rozszyfrowania zapisu (Załącznik nr 4). Przeliczanie klocków, dobieranie odpowiednich kolorów. Kto jest wyższy, lalka czy miś?; Która wieża jest wyższa? – porównywanie i mierzenie par przedmiotów/wieży z klocków za pomocą papierowej miarki i tasiemki.
 8. Odgłosy domu – dzieci w swoich „pomieszczeniach” rozkładają obrazki sprzętów. Nauczyciel włącza płytę z odgłosami domu. Grupa, która usłyszy dźwięk przedmiotu/czynności należącego do ich pomieszczenia – wstaje.
 9. W kolejnej części dnia: praca plastyczna – konstruowanie domu z różnych elementów (figur geometrycznych); nazwanie stworzonego budynku (blok, dom jednorodzinny itp.); rysowanie lub konstruowanie elementów krajobrazu i ich przyklejanie.

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Anna Andrzejak-Kriger – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version