Strona główna Klasy 4-8 Scenariusz lekcji wychowania do życia w rodzinie z elementami języka angielskiego dla...

Scenariusz lekcji wychowania do życia w rodzinie z elementami języka angielskiego dla klasy IV

0
Krzyżówka z błędnie wpisanym hasłem, na której leżą korektor i długopis

1. Cel główny:

utrwalenie znanych i poznanie nowych słówek z języka angielskiego

2. Temat lekcji:

Krzyżówkowy zawrót głowy.

3. Cele szczegółowe:

 • uczeń pamięta przetłumaczone przez siebie słówka związane z tematem
 • uczeń rozumie przetłumaczone przez siebie słówka
 • uczeń potrafi dopasować słowa do brakujących miejsc w krzyżówce
 • uczeń potrafi dopasować polskie słowa do angielskich

4. Metody:

indywidualna, w parach

5. Środki dydaktyczne:

 • karta z krzyżówką do dopasowania podanych słów w języku polskim
 • karta z krzyżówką do dopasowania podanych słów w języku angielskim

6. Opis przebiegu lekcji:

 • Rozdanie dzieciom (praca w parach) kartek z krzyżówką (załącznik nr 1) i polskimi słowami (załącznik nr 2, cz. 1), które trzeba w niej umieścić.
 • Gdy uczniowie wykonają zadanie, otrzymują podobną do poprzedniej kartę z krzyżówką (załącznik nr 3) lecz słowa polskie zastąpione są słowami angielskimi (załącznik nr 2, cz. 2).
 • Hasła z pierwszej i drugiej krzyżówki uczniowie dobierają w pary tak, by utworzyć tłumaczenie słów z krzyżówki.
 • Wspólne tłumaczenie słówek.
 • Sprawdzenie przez nauczyciela efektów pracy uczniów.
 • Powtórzenie znajomości tłumaczenia niektórych, losowo wybranych słów.
Pobierz scenariusz z załącznikami

Scenariusz lekcji wychowania do życia w rodzinie opracowała: Katarzyna Pabjańczyk – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version