Strona główna Najpopularniejsze Scenariusz Jasełek dla dzieci przedszkolnych

Scenariusz Jasełek dla dzieci przedszkolnych

0

Jasełka 2021

WYCHODZI ANIOŁ

ANIOŁ 1

Gwiazda błyszczy nad stajenką,
drogę światłem znaczy.
Każdy człowiek dobrej woli
Boga dziś zobaczy.
A co się w stajence zdarzy,
ile gości ją odwiedzi,
tu w Jasełkach Wam opowiemy,
tak oddać chwałę Bogu dziś chcemy.

WYCHODZĄ ANIOŁOWIE Z LAMPIONAMI, IDĄ POWOLI ZA GŁÓWNYM ANIOŁEM, USTAWIAJĄ SIĘ NA CAŁEJ SZEROKOŚCI SALI

NARRATOR

Oto anioł Pański ukazał się mu we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”.

ŚPIEW – CHÓR ANIOŁÓW

A WCZORA Z WIECZORA

A wczora z wieczora, a wczora z wieczora
z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:
Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.
Boga prawdziwego,
nieogarnionego.

WYCHODZI JÓZEF i MARYJA, WĘDRUJĄ W POSZUKIWANIU SCHRONIENIA

ANIOŁ

Do Betlejem ciemną nocą idzie Józef i Maryja,
Nie chciała ich przygarnąć do siebie w tę noc żadna rodzina,
Nie było miejsca dla Boga w Betlejem w żadnej gospodzie,
I narodził się Jezus Zbawiciel w stajence, w ubóstwie i chłodzie.

DWA MAŁE ANIOŁKI WYCHODZĄ NA ŚRODEK I MÓWIĄ

ANIOŁEK 1

Gdy Pan Jezus się narodził, to nie miał łóżeczka,
Musiała Go Matka Boża złożyć do żłóbeczka.

ANIOŁEK 2

Bo mieszkała w biednej szopce, gdzie owieczki spały
I tu właśnie się narodził w nocy Jezus mały.

GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI

Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi
Ciemna noc w jasności
Promienistej brodzi
Aniołowie się radują
Pod niebiosy wyśpiewują
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo
Aniołowie się radują
Pod niebiosy wyśpiewują
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo

ANIOŁ

Urodziła Matka Boska Synka w mroźny wieczór –
co tu robić, co tu robić, żeby zimna nie czuł?
Dziecko małe, maluteńkie przyszło na ten świat,
a w stajence ściany cienkie i dziurawy dach.

ANIOŁOWIE IDĄ DO PASTERZY

NARRATOR

Szli Anieli w noc grudniową, pukali do drzwi
i wołali, żeby ludzie do stajenki szli.
Śpiew Aniołów w mrokach nocy obudził pasterzy,
Oni pierwszy uwierzyli, że Bóg się narodził.

ANIOŁOWIE PODCHODZĄ DO ŚPIĄCYCH PASTERZY I BUDZĄ ICH

ANIOŁ

Słuchajcie pastuszkowie, wspaniała nowina,
Maryja w stajence porodziła syna.
Oddajcie Mu pokłon, zanieście coś w darze,
A drogę do niego gwiazda Wam wskaże.

DO SZOPY HEJ PASTERZE

Do szopy, hej pasterze, Do Szopy, bo tam cud! Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.
Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, pasterze, grajcie Mu. Kłaniajcie się Królowie, nie budźcie Go ze snu.

PASTERZE IDĄ DO STAJENKI, PODĄŻAJĄ ZA ANIOŁAMI

PASTERZE SKŁADAJĄ JEZUSOWI DARY, KLĘKAJĄ PRZED ŻŁÓBKIEM

JÓZEF

Pasterze – prości ludzie – Pierwsi wiedzieli o cudzie.
Pokłon Dzieciątku oddali,
skromne dary złożyli u stóp Jezusa.

PASTERZE ODCHODZĄ

ANIOŁ

W żłobie leży Pan nad Pany, Matka go otula.
Czemu płacze w stajence maleńka dziecina?

ANIOŁ

Cicho, cicho Dzieciąteczko
Nie płacz, nie płacz już.
Matka twoja cię utuli
A ty oczka zmruż.

CHÓR ANIOŁÓW

GDY ŚLICZNA PANNA

Gdy śliczna Panna Syna kołysała
Z wielkim weselem tak jemu śpiewała
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko
Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko
Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko

ANIOŁ

Usłyszeli trzej królowie, monarchowie wieść.
Nad Betlejem gwiazda wschodzi,
władca świata się narodził.

WCHODZĄ TRZEJ KRÓLOWIE, PROWADZI ICH ANIOŁ, PODĄŻAJĄ DO STAJENKI

SKRZYPI WÓZ

Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi
Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi
Trzej królowie jadą
Złoto, mirrę kładą
Hej, kolęda, kolęda
Trzej królowie jadą
Złoto, mirrę kładą
Hej kolęda, kolęda
A komuż takiemu, Dzieciątku małemu
A komuż takiemu, Dzieciątku małemu
Cóż to za Dzieciątko
Musi być paniątko
Hej, kolęda, kolęda
Cóż to za Dzieciątko
Musi być paniątko
Hej, kolęda, kolęda

KRÓLOWIE SKŁADAJĄ DARY, KŁANIAJĄ SIĘ JEZUSOWI I ODCHODZĄ OBOK PASTERZY

NARRATOR

Trzej przybysze – Monarchowie
Przed żłóbkiem uklękli
I królewskie dary ze sobą przynieśli.
Mirrę, złoto i kadzidło złożyli
Pod święte, stopy Maleńkiej Dzieciny.

ANIOŁ PODCHODZI DO DZIECI I ICH RODZIN

ANIOŁ do dzieci

W dzień Bożego Narodzenia
Chodźcie wszystkie dzieci,
Do stajenki Jezusowej,
Gdzie gwiazdeczka świeci.

ANIOŁ PROWADZI RODZINY DO STAJENKI

Skoczna pastorałka dla dzieci

  1. Złota Gwiazda nad Betlejem jasnym blaskiem świeci. Pójdźmy sprawdzić, co się dzieje, powiedziały dzieci. Poszły zaraz żwawym krokiem, poszły po ciemności, Gwiazda drogę im wskazała, by Jezus miał gości.
  2. Tam znalazły Maleńkiego Jezusa w żłóbeczku I Maryję pochyloną nad swym Dzieciąteczkiem. Uklęknąwszy na kolana, dary Panu dali Swoje małe, czyste serca Mu ofiarowali.
  3. Mały Jezus się raduje, cieszą się też dzieci. Wół i osioł się kłaniają, anioł z nieba leci. I my dzisiaj się radujmy narodzeniem Bożym, Serca swoje przygotujmy, Jezus je otworzy.
  4. Niech zamieszka w naszych sercach, Teraz i na wieki, Tylko wtedy zawsze będziesz szczęśliwy człowieku.

WSZYSCY RAZEM:

Witaj, Jezu malusieńki.
Zbawicielu dobry nasz.
Przyszły dzieci do stajenki.
Ty ich dobrze znasz.
Dzieci Twoje, mały Jezu,
Podarków nie mają,
Serca swoje Ci przynoszą,
Przy żłóbku składają.

Była noc

Tekst kolędy:
BYŁA NOC

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.
Dokąd idziesz Panienko? Taka krucha, jak szkiełko.
Do Betlejem Panienka szła.
Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.
Szła przez ciemność, zawieję.
Niosła ludziom nadzieję, Świt nowego, lepszego dnia
.

ŻYCZENIA

To właśnie tego wieczoru,
Gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze,
Przy stołach są miejsca dla obcych,
Bo nikt być samotny nie może.

To właśnie tego wieczoru,
Gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
W serca złamane i smutne,
po cichu wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
Widząc jak silna i piękna
jest miłość, gdy pięści rozwiera.

To właśnie tego wieczoru
od bardzo wielu wieków
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg się rodzi w człowieku.

Bibliografia:
  • Pastorałka Szła kolęda
  • Pastorałka Usłyszeli trzej królowie
  • https://www.edukacja.edux.pl/p-21636-jaselkowe-przedstawienie-z-okazji-swiat.php
  • http://www.edukacja.edux.pl/p-33063-jaselka-scenariusz-dla-klasy-i.php

Scenariusz Jasełek opracowała: Edyta Musialik – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version