Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Regulamin szkolnego konkursu plastycznego – Wielkanocny Kicaj

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego – Wielkanocny Kicaj

0

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr XXX w Poznaniu

Cele konkursu:

 1. Kultywowanie, pielęgnowanie i propagowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
 2. Pobudzenie zdolności artystycznych w zakresie wykonywania przestrzennych form nawiązujących do tradycji i ozdób wielkanocnych.
 3. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 4. Promowanie twórczych dokonań młodych artystów.

Uczestnicy:

Uczniowie klas I-III

Zasady konkursu:

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie zajączka wielkanocnego w formacie przestrzennym, dowolną techniką plastyczną.
 2. Zajączka można wykonać z dowolnych materiałów np.: masy papierowej, plasteliny, modeliny, gliny, papieru, tkanin, wytworów natury (siano, słoma, gałęzie, kora drzew), sznurków, włóczki, waty itp. 
 3. Prace należy wykonać samodzielnie (bez wkładu pracy dorosłych).
 4. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej, którą należy zaopatrzyć w metryczkę (imię i nazwisko oraz klasa).
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą na upublicznianie prac na stronie internetowej Organizatora i danych osobowych.  

Kryteria oceniania prac:

 • zgodność z tematem konkursu;
 • oryginalność;
 • pomysłowość;
 • pracochłonność techniki zdobienia;
 • wykorzystane materiały;
 • efekt wizualny;
 • estetyka pracy.

Termin konkursu:

Od 01.03.2021 r. do 22.03.2021 r.

Prace konkursowe należy oddać do koordynatora konkursu w sali 23 lub zostawić w portierni.

Dodatkowe informacje:

Prace mogą zostać oddane autorom.

Ogłoszenie wyników:

26.03.2021 r. na stronie internetowej XXX w zakładce „KONKURSY”.

Nagrody:

dyplomy dla finalistów, nagrody rzeczowe.

Komisja konkursowa/jury:

Anita Orzechowska

XXX

Koordynator konkursu:

Anita Orzechowska

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego opracowała: Anita Orzechowska – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version