Strona główna Klasy 4-8 Regulamin międzyszkolnego konkursu plastyczno-językowego „Deutschland – unser Nachbar”

Regulamin międzyszkolnego konkursu plastyczno-językowego „Deutschland – unser Nachbar”

0

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, którzy uczą się języka niemieckiego.

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i kulturą Niemiec,
  • zapoznanie z walorami krajoznawczymi Niemiec,
  • motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,
  • zachęcenie do rozwijania zdolności plastycznych młodzieży i umożliwienie jej zaprezentowania artystycznych i twórczych umiejętności.

Praca plastyczna powinna przedstawiać lub promować walory krajoznawczo–turystyczne, architektoniczne lub kulturowe naszego sąsiada – Niemiec, bądź wybranego regionu w Niemczech. W każdej pracy konkursowej, powinno znaleźć się 5 zdań o Niemczech w języku niemieckim sformułowanych przez ucznia wykonującego pracę.

Czas trwania konkursu:

……

Format pracy:

minimum A3, maksymalna wielkość A2 (w układzie pionowym lub poziomym), płaski. Prace wykonujemy indywidualnie. Mile widziana będzie różnorodność technik plastycznych. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wizytówkę w formacie 30 cm x 10 cm z danymi: nazwę szkoły, imię i nazwisko autora oraz nazwę klasy.

Zdjęcia wykorzystywane w pracy absolutnie nie mogą pochodzić ze stron internetowych i powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający nawet częściowe rozpoznanie widniejących na nich osób.

W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.

Po rozstrzygnięciu konkursu najładniejsze prace będą nagrodzone i wyeksponowane w szkole.

Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikowanie wizerunku oraz danych osobowych uczestnika konkursu (imię i nazwisko) na stronie internetowej, Facebooku szkoły lub w prasie lokalnej.

Prace należy przekazać organizatorowi do dnia …….

Ogłoszenie wyników – informacja zostanie rozesłana do szkół drogą mailową odnośnie terminu uroczystego wręczenia nagród.

Autor: Joanna Emilian – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version