Strona główna Czytelnia Przyszłość edukacji zależy także od Ciebie! Zgłoś swoją pracę

Przyszłość edukacji zależy także od Ciebie! Zgłoś swoją pracę

0

Polski system edukacji, zdaniem wielu osób, nie jest dostosowany do realiów współczesnego świata. Pozostaje dość konserwatywny, przez co gorzej przygotowuje młodych ludzi do życia zawodowego i społecznego. Wielu rodziców, nauczycieli, uczniów i dyrektorów uważa, że szkoła potrzebuje zmian systemowych. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań należy do rządu, ale każdy z nas może podzielić się swoimi pomysłami i koncepcjami. Propozycje inicjują debatę i pomagają wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania. Każdy głos jest tak samo ważny, dlatego o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego mogą ubiegać się wszyscy, którzy piszą publikacje poświęcone edukacji. Jak zgłosić swoją pracę?

Nowoczesna edukacja to przyszłość każdego społeczeństwa!

Edukacja stanowi istotną wartość, ponieważ wyposaża młodych ludzi w narzędzia przydatne w pracy i w życiu społecznym. Przekazuje im wiedzę, zachęca do analizy różnych zagadnień, uczy współpracy i aktywnego uczestnictwa w życiu grupy. Jej przebieg ma kluczowy wpływ na przyszłość Polski. Państwa, które dobrze kształcą młodych ludzi, wnikliwie obserwując zmieniająca się rzeczywistość, zyskują większą konkurencyjność. Łatwiej opracowują nowoczesne technologie, które ułatwiają codzienne życie. Przestarzały i skostniały system edukacji odbiera szanse młodym ludziom. Sprawia, że już na starcie znajdują się na gorszej pozycji niż ich rówieśnicy z innych krajów Unii Europejskiej.

Do kogo adresowana jest Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego?

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego po raz szósty ogłosiła konkurs dla autorów i autorek publikacji nt. edukacji. Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

  • naukowej – artykuły w formie drukowanej lub cyfrowej, rozdziały w monografii zbiorowej;
  • publicystycznej – artykuły w wersji drukowanej lub elektronicznej;
  • specjalistycznej – artykuły w wersji cyfrowej lub drukowanej, które posiadają charakter branżowy. Są skierowane do nauczycieli, edukatorów i dyrektorów szkół.

Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku w kategorii naukowej zwyciężyła dr hab. Katarzyna Gawlicz, która zajmuje się m.in. szkołami demokratycznymi oraz problemami wczesnej edukacji. Za publicystykę nagrodzono Przemysława Wilczyńskiego, który przyjrzał się przyczynom przenoszenia dzieci z publicznych szkół do prywatnych i społecznych. Pierwsze miejsce w kategorii specjalistycznej przypadło Natalii Boszczyk, nauczycielce języka polskiego, której głównym obszarem zainteresowań jest budowanie relacji miedzy uczniami i nauczycielami.

Piszesz teksty o edukacji? Zgłoś się do konkursu o Nagrodę  im. prof. Romana Czerneckiego!

Co roku nagradza się naukowców, dziennikarzy i praktyków, którzy tworzą teksty poświęcone edukacji i w ten sposób popularyzują to zagadnienie. Jednocześnie ich praca inicjuje debatę nt. przyszłości polskiego systemu nauczania. W tym roku Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego zostanie przyznana po raz szósty. Twórcy mogą nadsyłać zgłoszenia do 30 czerwca 2023 r., korzystając ze specjalnego formularza na stronie Fundacji.

Jakie nagrody przewidziano dla najlepszych twórców publikacji o edukacji?

Dla laureatów i laureatek każdej z trzech kategorii przewidziano porcelanową statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 10 tysięcy złotych. Stanowi ona podziękowanie za zaangażowanie, z jakim naukowcy, praktycy i dziennikarze promują wiedzę poświęconą edukacji. Ich praca w wielu środowiskach inicjuje debatę, która służy opracowaniu rozwiązań korzystnych dla polskiego systemu nauczania. Jego przyszłość zależy także od Ciebie!

Więcej informacji znajdziesz na: https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego.


Wpis sponsorowany we współpracy z Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version