Strona główna Klasy 4-8 Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy V

Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy V

0
Na biurku leżą dwie książki, obok nich żółta i niebieska kreda, w tle tablica, na której napisane jest ABC

Metryczka konspektu

1. Szkoła:

podstawowa

2. Klasy:

V a i V c

3. Przedmiot:

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

4. Prowadzący:

5. Treści programowe:

pisownia wyrazów z „h” i „ch”

6. Temat lekcji:

Kiedy piszemy „ch”? Powtórzenie.

7. Cele lekcji:

 • Kształcenie poprawności ortograficznej.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej.
 • Poszerzanie wiedzy o świecie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej.
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

8. Metody pracy:

 • metoda ćwiczeń praktycznych
 • pogadanka
 • gra dydaktyczna

9. Środki dydaktyczne:

 • Ortografia ch – h – PUS
 • Karty pracy
 • Słownik języka polskiego
 • Strona internetowa pisupisu.pl

10. Formy pracy:

jednostkowa, zbiorowa

11. Przebieg lekcji:

I Faza wprowadzająca (ok. 5 min.)

 1. Przypomnienie reguł ortograficznych dotyczących pisowni wyrazów z „ch”.

II Faza realizacyjna (ok. 25 min.)

 1. Układanie wyrazów z rozsypanych sylab i zapisywanie ich na wykropkowanych liniach – skorzystanie ze słownika języka polskiego w razie nieznajomości danego słowa (Elżbieta Suwalska, Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV -VI, CH – H., Gdańsk, 2015, s. 4).
 2. Wskazywanie, które wyrazy zawierają „ch”, a które „h” – wykorzystanie Systemu PUS (Kopeć H., Ortografia ch – h -Kraków, 2018, s. 8 – 9).

III Faza podsumowująca (ok. 15 min.)

 1. Uzupełnianie wyrazów „ch” i „h” – skorzystanie z zasobów portalu internetowego pisupisu.pl

Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych opracowała: Marzena Ogrodnik – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version