23.6 C
Polska
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Konspekt lekcji przyrody z elementami języka angielskiego dla klasy IV

Konspekt lekcji przyrody z elementami języka angielskiego dla klasy IV

Temat: Healthy lifestyle – powtórzenie.

Dział programowy: Odkrywamy tajemnice ciała człowieka.

Czas trwania: 45 minut

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Zdrowy styl życia.

Cele lekcji:

 • szerzenie idei dwujęzyczności poprzez nauczanie treści z podstawy programowej wykorzystując język polski i język angielski zamiennie
 • zachęcenie i motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie nauki języka obcego
 • podsumowanie wiedzy na temat wpływu trybu życia na zdrowie i dobre samopoczucie z wykorzystaniem elementów języka angielskiego

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia:

Na dzisiejszej lekcji dowiem się, jak prawidłowo używać słownictwa i zwrotów anglojęzycznych omawiając:

 • zasady zdrowego stylu życia
 • zasady prawidłowego żywienia (piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej)
 • odpoczynek aktywny i bierny
 • prawidłowy plan dnia

Co uczniowie będą potrafili po lekcji – nacobezu:

Wykorzystując słownictwo i zwroty anglojęzyczne, po dzisiejszej lekcji będę potrafił(-a):

 • wymienić zasady zdrowego stylu życia
 • wymienić grupy żywnościowe zgodne z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
 • podać przykłady odpoczynku aktywnego i biernego
 • omówić prawidłowy plan dnia

Metody pracy:

 • słowne – pogadanka, elementy dyskusji
 • oglądowe – przegląd schematów w prezentacji multimedialnej
 • oparta na działalności praktycznej uczniów

Środki dydaktyczne:

karty pracy, slajdy wyświetlane na tablicy multimedialnej (healthy lifestyle; health pyramid; active and passive rest; daily routines)

Przebieg lekcji

Na każdym etapie lekcji wykorzystywane są krótkie polecenia kierowane do uczniów w języku angielskim (powitanie, sprawdzenie listy obecności, pochwała uczniów, prośba o uwagę, podsumowanie lekcji).

Faza wprowadzająca:

 • Sprawy organizacyjno-porządkowe (sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie pracy domowej).
 • Nawiązanie do poprzedniego tematu lekcji związanego z zasadami zdrowego stylu życia.
 • Nauczyciel podaje uczniom temat oraz cele lekcji.

Faza główna:

 • Nauczyciel wyświetla Slajd 1 Healthy lifestyle – uczniowie posiadając dotychczasową wiedzę na temat zdrowego stylu życia, czytają oraz tłumaczą zwroty w języku angielskim, w razie potrzeby nauczyciel pomaga uczniom w tłumaczeniu; następnie wszyscy uczniowie za nauczycielem powtarzają poznane zwroty.
 • Nauczyciel wyświetla Slajd 2 Health pyramid – uczniowie podpisują odpowiednie grupy żywnościowe. Następnie uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:

What do you usually eat for breakfast / lunch / dinner etc.?

 • Active and passive rest – kalambury – wybrani uczniowie losują karteczki, na których zapisane są przykłady biernego lub aktywnego wypoczynku, pokazują bez użycia słów wylosowaną czynność. Zadaniem pozostałych uczniów jest odgadnięcie czynności w języku angielskim i podanie czy jest to „active rest”, czy „passive rest”.

Slajd 3 – podsumowanie ćwiczenia.

 • Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 4-osobowe. Każda z grup otrzymuje zestaw z rozsypanką dotyczącą wykonywanych czynności w ciągu dnia. Zadaniem grup jest ułożenie wyrażeń w prawidłowej kolejności.

Slajd 4 Daily routines – podsumowanie ćwiczenia.

 • Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie tabeli „How often do you…? Zadaniem uczniów jest zadanie kolegom/koleżankom pytań zgodnie z tabelą i uzupełnienie jej odpowiednimi imionami.
 • Nauczyciel wyświetla Slajd 5, zachęca uczniów do dyskusji na temat: Jak prawidłowo dbać o zdrowie i dobre samopoczucie? Uczniowie odpowiadając na pytanie używają zwrotów anglojęzycznych.

Faza podsumowania:

Podsumowanie celów lekcji następuje przy udziale uczniów, których zadaniem jest dokończenie niżej podanych zdań:

Na dzisiejszej lekcji:

 • Dowiedziałem(-am) się ……………………
 • Było dla mnie łatwe ……………………….
 • Było dla mnie trudne ………………………
 • Atmosfera na lekcji była …………………….

Praca domowa:

Powtórzyć słownictwo i zwroty anglojęzyczne wykorzystywane na dzisiejszej lekcji.

Załączniki:
 1. Healthy lifestyle
 2. Health pyramid
 3. Active and passive rest
 4. Daily routines
 5. Tabela: How often do you…?
Pobierz scenariusz z załącznikami

Konspekt lekcji przyrody opracowała: Katarzyna Juszczak – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY