6.3 C
Polska
wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaKlasy 4-8Bliskie spotkania trzeciego stopnia… z wyrazami - konspekt lekcji języka polskiego

Bliskie spotkania trzeciego stopnia… z wyrazami – konspekt lekcji języka polskiego

Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Temat: Bliskie spotkania trzeciego stopnia… z wyrazami. O synonimach.

Nauczyciel: xxx

Szkoła Podstawowa nr xxx

1. Cele lekcji:

a) wiadomości

  • Uczeń wie, co to jest synonim (wyraz bliskoznaczny)

b) umiejętności

Uczeń:

  • potrafi odnaleźć synonimy (wyrazy bliskoznaczne) w słowniku
  • umie zbudować poprawne zdanie z użyciem różnych synonimów (wyrazów bliskoznacznych)

2. Metoda i forma pracy:

metoda podająca, problemowa, praca jednostkowa i w parach, praca z wykorzystaniem słowników (w tym: elektronicznych)

3. Przebieg lekcji:

a) Faza przygotowawcza

  • Nauczyciel tłumaczy, czym jest synonim (wyraz bliskoznaczny), podaje definicję i przykłady, które uczniowie zapisują w zeszycie.

Synonim (wyraz bliskoznaczny) – wyraz lub dłuższe określenie bliskie znaczeniowo innemu.

  • Przykłady:

pies – psina, czworonóg, kundel, psiak

wiatr – wicher, wichura, tajfun

niepogoda – słota, szaruga, plucha, chlapa

  • Nauczyciel wyjaśnia, w jakim celu przyniósł na lekcję słowniki wyrazów bliskoznacznych i jak z nich korzystać

Nauczyciel prosi, aby jeden uczeń podał słowo. Dzieci odnajdują do niego synonimy (wyrazy bliskoznaczne).

b) faza realizacyjna

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z przykładami wyrazów, do których trzeba znaleźć synonimy przy pomocy słownika (również elektronicznego). Uczniowie notują synonimy (wyrazy bliskoznaczne) w zeszytach przedmiotowych. Następnie układają zdania z wykorzystanymi wyrazami. Czas na samodzielną pracę. Wybrane osoby na forum klasy przedstawiają efekty swojej pracy.

c) faza podsumowująca

Nauczyciel notuje na tablicy zadanie domowe (z podręcznika), 8 i 9/166

Pomoce dydaktyczne:

słowniki, kartki z przykładami, podręcznik

Bibliografia:

Renata Klatkowska, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Poznań 2017

Słownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. Stanisława Skorupki, Warszawa 1972

Konspekt lekcji języka polskiego opracowała: Ilona Rudzińska – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY