21.5 C
Polska
poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaNajpopularniejszeKodowanie na dywanie - scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich

Kodowanie na dywanie – scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich

Temat zajęć: „Zgodnie gram”- matematyczne zabawy z kolorowymi kubkami, kodowanie na dywanie

Prowadząca: Karolina Jach

Cele ogólne:

 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wnioskowania
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji
 • Kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania
 • Ustalanie położenia przedmiotów 
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w parach, w zespołach
 • Kształtowanie funkcji ruchu zintegrowanego z muzyką
 • Kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich

Cele szczegółowe (uczeń):

 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • dodaje i odejmuje w zakresie dostępnym dziecku
 • dopasowuje działanie do wyniku
 • wskazuje liczbę elementów i kojarzy z zapisem graficznym – cyfrą
 • odzwierciedla sekwencje ruchowe do muzyki
 • układa ciągi liczbowe
 • uczestniczy w grach i rozgrywkach z kolegami
 • odczytuje zakodowane informacje

Umiejętności wykraczające poza podstawę programową. Dziecko:

 • układa przedmioty wg instrukcji na płaszczyźnie i w przestrzeni
 • segreguje obiekty na podstawie cech zakodowanych

Cele dla ucznia:

Dowiem się jak zgodnie grać, będę sprawniej liczył, utrwalę pamięć, spostrzegawczość.

Formy pracy:

praca w parach, indywidualna, zespołowa

Metody pracy:

czynna, aktywizująca, słowna, oglądowa, edukacja przez ruch elementy kodowania wg Mistrzów Kodowania Junior

Pomoce dydaktyczne:

litery przyklejone do kolorowych kubeczków maty o wymiarach 5 x 5, 7×7 kratek, białe kartki A4, nagranie CD „Czy znasz magiczną liczbę 7”, plastikowe kubki w 10 kolorach, kwadraty z kolorowego papieru, kostka do gry, działania na dodawanie i odejmowanie, plansze do gier

1. Powitanie, podanie tematu i celu lekcji

Dzieci ustalają w jaki sposób można odszyfrować temat zajęć. Do kubeczków od spodu przyklejone są litery. Zadaniem dzieci jest ułożyć kubki z literami zgodnie z kodem. Hasło: ZGODNIE GRAM. Wyjaśnienie hasła. Przypomnienie zasad postępowania w czasie gier, fair play.

2. Gra matematyczna „Jakie to działania”?

Przebieg zabawy

Przygotowanie planszy do gry (rozłożenie 16 tabliczek z działaniami). Podział dzieci na cztery zespoły, każdy na jednym boku maty. Zapoznanie dzieci z zasadami gry (przedstawiciel zespołu rzuca kostką i szuka takiego działania, którego wynikiem będzie wyrzucona liczba. Na działaniu kładzie pionek, kostkę przekazuje drugiej drużynie. Kiedy nie ma już działania pasującego do wyrzuconej liczby, drużyna traci kolejkę. Wygrywa ten zespół, który najszybciej postawi wszystkie swoje pionki na planszy).

3. Jakie cyfry ukryły się pod kubkami?

Układanie ciągu arytmetycznego. Praca z cała grupą.

1  2         4          7     9

5            7   8    

2     6     8     10

             7     6      5   4

1    3     5           9

4. Budujemy wieżę

Budowanie z kolorowych kubków wieży według instrukcji. Na początku nauczyciel z całą grupą wykonuje przykład na dywanie. Rozkłada dowolnie kolorowe kartki na dywanie i zadaniem grupy jest odzwierciedlić wzór za pomocą kubków, na dywanie i w przestrzeni (dla chętnych). Podział dzieci na 5 grup, układają w grupach kubki według wzoru (w przestrzeni – zadania wykraczające poza podstawę programową).

5. Zbuduj wieżę według kodu

Praca w parach (stopniowanie trudności). Omówienie kolorów na karcie pracy, które mają odzwierciedlać kolory kubków. Uczniowie układają kubki według kodu.

6. Czy znasz magiczną liczbę 7?

Zabawa ruchowa ze śpiewem, kodowanie informacji przez ruch.

7. Gra kółko – krzyżyk kubeczkami

Gra strategiczna. Dzieci w parach mają do dyspozycji kubki i plansze do gry w kółko i krzyżyk. Grają w przestrzeni, dzięki czemu rozwijają zdolności logicznego myślenia, strategii.

8. Przesuń i ułóż – gra logiczna

Wersja łatwiejsza

Dzieci dobierają się w pary i mają do dyspozycji plansze (kartka z podziałek na kwadraty 4 na 4 na 4 ), dostają po 4 kubki jednego koloru, 4 kubki drugiego koloru i 3 kubki trzeciego koloru. Zadaniem dzieci jest ułożenie kubków jednego koloru obok siebie za pomocą przesuwania tylko w wolnym miejscu.

Wersja trudniejsza

Dzieci dostają większe plansze i więcej kubków do dyspozycji.

9. Sudoku z kolorowymi kubkami

Podział dzieci na 5 grup. Rozdanie plansz o kwadratach 4 na 4. Każda grupa dostaje po 4 kubki w 4 kolorach. Zadaniem dzieci jest ułożenie kubków tak, żeby żaden kolor kubka nie powtarzał się w pionie, w poziomie.

10. Podsumowanie zajęć
11. Ewaluacja zajęć

Autor: Karolina Jach

PODOBNE ARTYKUŁY